Zenonas Liekys

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,4 / 5 (36 balsai)

Zenonas Liekys, profesionalus dailininkas. Gimė 1940 m. gegužės 1 d. buvusiame Skaudvilės valsčiuje, Jakutiškės kaime, Tauragės apskrityje. Šeima buvo išdraskyta, tėvai išvežti į tremtį, dokumentai dingo. Ir po šiai dienai guli gimimo liudijimas. Ten, kur vieta įrašyti motinos vardą ir pavardę pabrauktas brūkšnys. 1956 m. jis įstojo į Kauno vidurinę dailės mokyklą (buvę Tūbelio rūmai). Ją baigė 1960 m. ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinį dailės institutą monumentaliosios dailės specialybę (freska, mozaika). Ir dailės mokykloje ir institute daug ir nuosekliai dirbo, bet laikas ir sąlygos buvo netinkami. Institute Zenonas mokėsi su pertraukomis ir baigė mokslus 1983 metais.
Didžiąja meile išliko tapyba (aliejinė ir akvarelė). Šalia tapybos jis kalė akmenį, pjaustė stiklą. Darė vitražus ir drožė medį. Visų atliktų darbų į jaučio odą nesurašytum. Išsibarstę po pasaulį, net iki Jamaikos.
Galima pavardinti tik pagrindinius. Labai stiprūs akvarelės ir tapybos darbai yra iškeliavę į Vokietiją ir JAV. Tai ,,Šviesa“, ,,Malūnai“, ,,Tėvų žemė“, ,,Žolės kvapas“.
Čia Lietuvoje, išsibarstęs paveikslų ciklas ,,Eglė žalčių karalienė“. Telšiuose tapytas ,,Kelionių ciklas“. Ir nesuskaičiuojama daugybė kitų.
Iš skulptūrinių darbų gal neminėkime daugiau nei tris dešimtis autorinių antkapinių paminklų iškaltų iš akmens. Zenonas niekada neregistravo savo darbų, nevedė kartotekos. Jam yra svarbu, kad darbas pasiektų adresatą. Jau nebeprisimena nei tų vardų, kam tie paminklai buvo skirti. Tik pridėsime, kad Zenono paminklai- tai iš nepoliruoto akmens kalti bareljefai.
Vėlesniuoju laikotarpiu Zenonas ėmėsi medžio. Medžio darbus su tautodailės darbais. Yra keletas kryžių, antkapiniai darbai, keletas medinių skulptūrų. Tačiau šiuose darbuose jaučiama profesionalo ranka. Iš medinių skulptūrų pažymėtina jautrūs ir subtilūs antkapiniai paminklai: Antaninai Arbačiauskienei, Veronikai Kašinskienei. Skulptūros: Didelės apimties 11 metrų aukščio paminklas stovi Lioliuose. Tai sudėtinga daugiafigūrinė skulptūra ,,Šventas Jurgis“. Paminklas Martynui Mažvydui Nemakščiuose, mokyklos kieme. Kryžiai: ,,Senolių kryžius“ šalia kapinių, kryžius partizanams prie plento Nemakščių miestelio teritorijoje. Iš mažosios skulptūros: ,,Rūpintojėlis“, ,,Pieta“.
-Tik neprašykite darbų datų, - sako dailininkas, - aš jų neprisimenu, išskyrus tapybos darbus.
Zenonas bandė ir vitražą. Daugelis darbų, pakeitus pastatų profilį neišliko. Tebėra išlikęs savo meniniu sprendimu vitražas Telšių vyskupijoje. Dailininko namuose tebesimėto ir vitražas, kuris buvo skirtas Nemakščių M.Mažvydo vid. mokyklai ir daugelį metų ją puošė. Tačiau keičiant pastato langus buvo išmontuotas.
Zenonas Liekys savo kūrybą apibūdina taip: ,,Nesibaigianti kelionė po jausmų, garsų ir minčių pasaulį, kurių šaltinis yra gamta, jos visuotinumas, neapibrėžtumas ir galybė".

 Dailininko nutapyti paveikslai:

1. Vėlinės. 2006m. Akvarelė, tempera, popierius 63,8x52,5 cm
2. Prieš audrą. 2006m. Akvarelė, tempera, popierius 78,8x28,3 cm
3. Tėvų namai. 1997m. Mišri technika, popierius 39,8x29,5 cm
4. Pakrantė pavasarį. 2000m. Akvarelė, tempera, popierius 56x50 cm.
5. Ruduo. 2007m. Akvarelė, tempera, popierius 49x38 cm
6. Vasara. 2009m. Akvarelė, tempera, popierius. 50x32 cm
7. Atmintis. 1985m. Akvarelė, popierius 22,2x38 cm
8. Žinia. 1985m. Akvarelė, popierius 28,4x22 cm
9. Baubliai. 2009m. Akvarelė, tempera, popierius 56,5x36,5 cm
10. Paukščiai. 2007m. Akvarelė, tempera, popierius 49x38 cm
11. Pokalbis. 2008m. Akvarelė, tempera, popierius 41,4x29 cm
12. Uodas. 1984m. Akvarelė, popierius. 29,6 x20,5 cm.
13. Voro pasaka. 2005m. Akvarelė, tempera, popierius 45x21,5 cm
14. Emocija. 2006m. Akvarelė, tempera, popierius 51,5x47 cm

Aušra Užmedzkienė, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Nemakščių filialas