Vytautas Valiukėnas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (5 balsai)

Vytautas Valiukėnas gimė 1939 m. balandžio 1 d. Utenos apskrities Degsnelės kaime. Baigė Daugailių septynmetę, 1957 m. – vidurinę mokyklą Utenoje, o 1962 m. - Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto fizikos specialybės studijas. Nuo 1960 iki 2004 m. dirbo Vilniaus universiteto Radiofizikos katedroje. Skaitė bendrosios fizikos, elektrotechnikos ir elektronikos, elektrinių ir elektroninių matavimų, impulsinės technikos, mikrobangų elektronikos, radiotechninių sistemų paskaitas. Metus stažavosi Nansi universiteto Elektros ir mechanikos aukštojoje mokykloje (Prancūzija), penkerius metus skaitė kelių fizikos srities dalykų paskaitas Bumerdės naftos, dujų ir chemijos instituto (Alžyras) studentams. 1981 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją (nostrifikuota 1993 m.), 1985 m. jam suteiktas docento vardas. Valiukėno mokslinių tyrimų sritis - mišriųjų elektroninių joninių puslaidininkių elektrinės ir dielektrinės savybės plačioje dažnių srityje. Jis yra paskelbęs per 100 mokslinių, metodinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, taip pat yra kelių mokomųjų knygų bendraautoris (5 iš jų prancūzų kalba). Pastaruoju metu yra šios katedros vyresnysis mokslo darbuotojas ir nuo 2005 m. dirba Lietuvos standartizacijos departamento Planavimo ir tikrinimo skyriuje leidybos ekspertu. Vytautas Valiukėnas į terminų tvarkybos veiklą įsitraukė daugiau kaip prieš ketvirtį amžiaus, kai 1983-1984 mokslo metų pradžioje akademiko Povilo Brazdžiūno iniciatyva buvo sudaryta penkiakalbio „Radiofizikos ir elektronikos terminų žodyno" rengimo komisija. Į žodyno komisiją pateko kaip fizikas, gerai mokantis prancūzų kalbą. Prie šio žodyno sugaišta daugiau kaip dešimt metų, per tą laiką keitėsi komisijos sudėtis ir galutinį žodyno, pavadinto „Radioelektronikos terminų žodynu", variantą parengė trys fizikai, vienas iš jų - Vytautas Valiukėnas. Šio žodyno bendraautoriai yra ir kalbininkai terminologai a. a. Kazimieras Gaivenis, Angelė Kaulakienė ir Stasys Keinys, su jais per daugiau kaip dvejus bendro darbo metus buvo aptarta ir suderinta šimtai naujų radioelektronikos, mikroelektronikos ir kitų lietuviškų terminų. Rengiant „Radioelektronikos terminų žodyną", buvo pradėta bendradarbiauti su Panevėžio „Ekrano" gamyklos atstovais ir to bendro darbo rezultatas - aiškinamasis „Kineskopų gamybos terminų penkiakalbis žodynėlis". Tuometinės Ryšių ir informatikos ministerijos užsakymu Valiukėnas kartu su bendraautoriu sudarė ir išleido „Ryšių technikos terminų penkiakalbį žodyną". Su kitu bendraautoriu buvo sumanytas ir parengtas „Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas". Dirbant prie šio žodyno įsitikinta, kad reikia daug didesnio aiškinamojo metrologijos terminų žodyno. Sunkus ir įtemptas darbas buvo baigtas 2006 m., kai pasirodė „Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas". 2009 m. išleista šio žodyno kompaktinė plokštelė. Kartu su bendraautoriais Valiukėnas parengė antrąjį „Fizikos terminų žodyno" leidimą. Jame yra daugiau nei 20 000 lietuviškų fizikos terminų, pridėti terminai prancūzų kalba. Šimtai šio žodyno terminų buvo aptarti Lietuvos fizikų draugijos Fizikos terminų komisijos posėdžiuose, terminai suderinti su pastaraisiais metais išleistais žodynais („Radioelektronikos terminų žodynu", „Elektrotechnikos terminų žodynu", „Chemijos terminų aiškinamuoju žodynu", „Statybos terminų žodynu", „Penkiakalbiu aiškinamuoju metrologijos terminų žodynu" ir kt). Taip pat jubiliatas yra vienas iš „Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodyno" ir keturkalbio „Aiškinamojo telekomunikacijų terminų žodyno" autorių. Tai vis terminų žodynai tų mokslo sričių, kurios glaudžiai siejasi su fizika. Vytautas Valiukėnas, sukaupęs didelę fizikos ir technikos mokslų žodynų rengimo patirtį, pridėjo savo kvalifikuotą ranką ir prie tokių sričių žodynų (kol kas tik žodynėlių), kurių terminija tik pradedama tvarkyti. Kartu su bendraautoriais parengė dvikalbį aiškinamąjį žodynėlį „Vadovai ir vadybininkai", trikalbius aiškinamuosius žodynėlius „Inžinieriai, technikai ir technologai", „Vadovai ir vadybininkai" ir „Aiškinamąjį kvalifikacijų sistemos terminų žodyną". Apie fizikos, radioelektronikos, metrologijos, kompiuterijos ir kitų sričių lietuviškus, ypač naujus, terminus ir jų vartojimą Valiukėnas su bendraautoriais yra paskelbęs mokslinių straipsnių „Terminologijoje" „Gimtojoje kalboje", „Matavimuose", „Fizikų žiniose" ir kitur, skaitęs pranešimų fizikų, chemikų ir metrologų mokslinėse konferencijose, analizinės chemijos specialistų seminaruose, paskaitų Mokytojų kvalifikacijos kėlimo institute. Labai svarbu, kad nuo 1992 m. mokslininkas įsitraukė į terminų standartizacijos veiklą: kartu su kolega atliko Lietuvos standartizacijos departamento rengiamuose elektromagnetinio suderinamumo ir kitų sričių standartų projektuose vartojamų lietuviškų terminų ekspertizės, sutvarkė LST 1281-93 standarto „Metrologija. Terminai ir apibrėžimai" lietuviškus terminus, vadovavo „Tarptautinės standartų klasifikacijos" lietuviško varianto rengimo grupei, dirbo įvairiose darbo grupėse. Vytautas Valiukėnas, kaip patyręs terminų tvarkybos specialistas, buvo keturių monografijų ir aukštųjų mokyklų vadovėlio mokslinis redaktorius, recenzavo nemažai specialiųjų žodynų ir žinynų. Docentas yra puikus pedagogas, kiekvieną net ir sudėtingiausią dalyką gebantis puikiai išaiškinti, maloniai ir noriai konsultuojantis įvairių fizikos ir technikos sričių specialistus terminijos klausimais. Šis jo bruožas labai pravartus tada, kai dėl vieno ar kito termino tinkamumo tenka diskutuoti kelių sričių specialistams. Kita vertus, Vytautas - labai jautrus žmogus, sunkiai išgyvenantis tuos momentus, kai ginčijantis dėl tam tikrų terminijos dalykų kartais visai be reikalo tenka išgirsti aštresnį kolegų žodį ar nepavyksta paneigti akivaizdžiai neteisingos ar nepagrįstos nuomonės. Skaitai tokį nudirbtų darbų sąrašą ir susimąstai, kiek gali padaryti vienas žmogus. Jo para, kaip ir mūsų visų, juk irgi turi tik 24 valandas. Vytautas Valiukėnas atidavė duoklę ir sėlių krašto istorijai – parengė tris knygos „Daugailių kraštas ir žmonės“ (sudarė R. Jurkevičienė, R. Mališauskas) straipsnius, skirtus kaimo istorijoms. Ne vieną valandą praleido rausdamasis Lietuvos valstybės istorijos ir Lietuvos centriniame valstybės archyvuose, nagrinėdamas Daugailių ir Dusetų bažnyčių metrikų knygas.

Šaltiniai

Žilinskienė V. Terminologijos ir terminografijos baruose // Gimtoji kalba.- 2009.- Nr. 4 (502). - P. 26 - 29.