Vytautas Rakauskas „Rudens takais“

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (12 balsai)
Vygandas RAČKAITIS


Vytautas Rakauskas 1946 m. mokykloje per pamoką buvo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, patriotinių eilėraščių rašymu ir nuteistas 7 metus kalėti. Atsidūrė Pečiorlago lageryje, Velsko rajone (Archangelsko sritis). Ką jam, dar paaugliui, tenai teko patirti, kokias kančias ir išbandymus atlaikyti, jis papasakojo knygoje „Velnio ratu“ (2001 m.). Savo pirmajame eilėraščių rinkinyje „Melzgana liepsna“ ( 1994 m.) Vytautas Rakauskas pateikia nemažai tremtyje sukurtų eilėraščių, kur kalba apie dramatišką, mirtino pavojaus ir pažeminimų kupiną tremtinio dalią, laisvės ir grožio troškimą. Vėliau autoriaus sukurtuose eilėraščiuose vyrauja nedeklaratyvi tėvynės meilės tema, šviesos siekimo idėjos. Apie kalinių gyvenimą sovietiniuose lageriuose liudija ir kita Vytauto Rakausko knyga „Kai ilgai nepasirodo saulė“ (2012 m.).


Šioje apsakymų ir apysakos knygoje autoriaus žvilgsnis krypsta ir į sovietinių laikų kaimo žmonių gyvenimą, kompromisus su sąžine. Skaitytojų dėmesio susilaukė ir dar viena Vytauto Rakausko knyga – apysaka „Vieškeliu“ (2010 m.). Autorius lankydamas savo gimtąjį kraštą, domisi žmonių likimais, pasakoja apie savo kraštiečių priešinimąsi sovietiniam okupantui, smurtu slopinančiam tautinį judėjimą, partizanų kovą, parodo, kas lieka iš meilės ir kitų dvasinių savybių, kai žmogų sužlugdo baimė.


Praėjusių metų pabaigoje pasirodė dar viena Vytauto Rakausko knyga – jau trečias eilėraščių rinkinys „Rudens takais“. Kaip ir ankstesnėse knygose, taip ir šioje autorius eiliuoja, laikydamasis klasikinės poetikos tradicijų. Dominuoja peizažinė lyrika. Rinktinės pradžioje toks epigrafas:


Žodis gimsta galvoje ir kartais ją slegia
Kaip akmuo – veržiasi iš jos –
Kasdieniškas, paprastas žodis.

Vienišumo būtis jį pažeidžia.
Ir jis lekia tada skausmingai apsvaigęs,
Gentainiai, pas jus –
Su jumis nori džiaugtis,
Liūdesio valandą guosti...
Pabūti kartu...


Vytautas Rakauskas daugiau kaip 20 metų dirbo „Vagos“ leidykloje redaktoriumi, yra redagavęs ir parengęs spaudai daug knygų, perpratęs lietuviško žodžio skambesį ir spalvą, tad ir savo kūryboje ieško įtaigaus ir talpaus žodžio. To paprasto, kasdieniško žodžio, išsakančio džiaugsmą ar liūdesį, skirto dvasios gentainiams. „Rudens takais“ posmuose gamtos grožio motyvai, liūdesys dėl artimų žmonių netekties, būties džiaugsmas, įspūdžio emocija. Knygoje išspausdintas pluoštas anksčiau neskelbtos poezijos, kuri maloniai nuteiks skaitytoją neieškantį modernizmo poezijoje. Rinkinio pabaigoje vertimai – Šilerio, Afanasijaus Feto, Semiono Nadsono, Ivano Bunino, Anos Achmatovos, Marinos Cvetajevos posmai.


Džiugina Vytautas Rakauskas nauja, jau trečia poezijos knyga „Rudens takais“, papildančia buvusio tremtinio, prozininko ir poeto brandžios kūrybos kraitį.