Volfsonas Dovydas (Wolffsohn David)

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,9 / 5 (10 balsai)

Gimė 1856 metais, Darbėnuose, Kretingos rajone.

Mirė 1914 metais, rugsėjo 15 dieną Hamburge, Vokietijoje.


Verslininkas, sionizmo veikėjas, II-ojo Pasaulio sionistų kongreso prezidentas, Izraelio vėliavos ir valiutos pavadinimo autorius.


Tradicinį žydų išsilavinimą gavo Darbėnuose. 1872 m. išvyko į Memelį (Klaipėdą) ir ten dirbo. Klaipėdoje tapo palestinofilu.


1888 m. apsigyveno Kelne, Vokietijoje, kur tapo klestinčiu verslininku. Kelne 1893 m. įsitraukė į sionistinį judėjimą.


D. Volfsonas buvo artimiausias sionizmo įkūrėjo Teodoro Herclio draugas ir bendražygis. Po Teodoro Herclio mirties D.Volfsonas tapo Pasaulinės sionistų organizacijos prezidentu (1905–1911). Jis aktyviai dalyvavo kuriant Pasaulio sionistų kongresą, buvo jo vėliavos, vėliau tapusios Izraelio valstybine vėliava, autorius, taip pat daugelio projektų, palikusių žymų pėdsaką Izraelio istorijoje, iniciatorius. D. Volfsonas pasiūlė kongreso dalyvių nario mokesčius vadinti šekeliais. Pavadinimas prigijo ir vėliau tapo Izraelio piniginiu vienetu. Būdamas stambus verslininkas, D. Volfsonas tvarkė Pasaulio sionistų kongreso finansus, buvo vienas iš Žydų Palestinos kolonizavimo banko steigėjų ir ilgametis jo vadovas. Taip pat D. Volfsono sionistinio judėjimo valdymo metais Jafoje (dabartinis Tel Avivo priemiestis) atidarytas pasaulio sionistų organizacijos biuras, kuris skatino žydų nausėdijų kūrimąsi. Buvo taip pat suteikta pagalba jau gyvenusiems Jafoje žydams išeiti į šalia plytinčias pajūrio smėlio kopas ir pradėti statyti savo miestą – Tel Avivą.


D. Volfsono lėšomis Jeruzalėje pastatytos Nacionalinė ir Hebrajų universiteto bibliotekos.


1952 m. jo palaikai perkelti į Jeruzalę ir palaidoti greta Teodoro Herclio kapo.


Šaltiniai:


1. David Wolffsohn (1856-1914) [interaktyvus]. Iš Jewish virtual library. [b.v.]: The American-Israeli Cooperative Enterprise, 2008 [žiūrėta 2008 m. spalio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Wolffsohn.html>.

2. David Volfson. Iš Wikipedia, the free encyclopedia [interaktyvus]. [b.v.]: [b.l.], [b.m.]. Atnaujinta 2008 m. liepos 15 d. [žiūrėta 2008 m. spalio 20 d.]. Prieiga per internetą <http://en.wikipedia.org/wiki/David_Wolffsohn>.

3. Davidas Volfsonas : [bibliografija]. Iš Žydai Lietuvoje [interaktyvus]. Vilnius: Žydai Lietuvoje, 2006 [žiūrėta 2008 m. rugsėjis 22 d.]. Prieiga per internetą <http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/530/>.

4. PARASONIS, Josifas. Apie litvakų indėlį į pasaulio kultūrą. Iš The Jewish community of Lithuania [interaktyvus]. Vilnius: Penki Kontinentai, 2005 [žiūrėta 2008 m. rugsėjis 22 d.]. Prieiga per internetą <http://www.litjews.org/Default.aspx?Element=ViewArticle&ArticleID=424&TopicID=48&Lang=LT>.

5. ŠAKINIS, J. Volfsonas Dovydas (David Wolffsohn). Iš XX a. Lietuvos žydų enciklopedinis žinynas. Vilnius: UAB "Musmirė", 2007, p. 229-230. ISBN 978-9955-9466-3-2.

6. TOLEIKIS, Vytautas. Ką galėtų reikšti Izraelis Lietuvai. Iš Bernardinai.lt: interneto dienraštis [interaktyvus]. Vilnius: Bernardinai.lt, 2008 [žiūrėta 2008 m. rugsėjis 22 d.].Prieiga per internetą <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F79415>.