Vilkutaitis Antanas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)
Vilkutaitis Antanas - rašytojas, publicistas, varpininkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.
Gimė 1864 m. rugsėjo 20 d. Gulbiniškių k., Janavo vlsč., Kalvarijos apskr.*, mirė 1903 m. kovo 17(4) d. Sankt Peterburge, Rusijoje. 1875-1883 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, studijavo matematiką Maskvos universitete. 1888 metais įstojo į Sankt Peterburgo kelių inžinierių institutą. Baigęs 1891 m., dirbo geležinkelio inžinieriumi Užkaukazėje. Rašė publicistinius straipsnius bei apsakymus į ,,Varpą’’ ir į JAV lietuvių spaudą, taip pat bendradarbiavo ,,Ūkininke’’, ,,Vienybėje lietuvninkų’’. A. Vilkutaičiui arba jo broliui Juozui Vilkutaičiui yra priskiriama komedija ,,Amerika pirtyje’’. Domėjosi lietuvių kalba. F. Fortunatovo patartas, ėmė rengti rusų–lietuvių kalbų žodyną, bet pritrūko šaltinių darbui užbaigti. Mirė psichiatrijos ligoninėje.


L.: Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … [et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966, T. 34, p. 122-123.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004, p. 522.