Vilkaviškio vyskupijos ,,Caritas"

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,5 / 5 (41 balsai)
Vilkaviškio vyskupijos ,,Caritas“, Katalikų bažnyčios institucija, sprendžianti socialinius uždavinius bei koordinuojanti bendras programas su šalies ,,Caritas“, buvo įkurta 1991 m.

Iš pradžių Vilkaviškio rajone buvo įsteigti trys skyriai: Vilkaviškio, Kybartų ir Pajevonio. Vėliau nauji įsikūrė Pilviškiuose, Bartninkuose, Gražiškiuose, Virbalyje, Keturvalakiuose, Gižuose, Žaliojoje, Vištytyje, Lankeliškiuose. ,,Carito“ veiklos pradžia sutapo su tautinio pakilimo dvasia, buvo gautos pirmosios drabužių, maisto ir vaistų labdaros iš užsienio. Į ,,Carito“ organizacijas susibūrusių žmonių širdys degė noru pagelbėti sunkiausiai gyvenantiems žmonėms. Vilkaviškio dekanato pirmąja vadove buvo Ona Brilienė. Ji rašė: ,,Jis – kūdikis. Dar tik žengs pirmuosius nedrąsius žingsnelius. Tačiau tikime – atsiras norinčių daryti gera kitiems, įsijungs į šią organizaciją ir visi kartu pakilsime iš dvasinio ir materialinio skurdo. Šiandien ,,Caritas“ dar net patalpų neturi ir glaudžiasi Vilniaus gatvėj, Nr. 30. Pradžia džiugi – mus parėmė ,,Carito“ centras. Pirmiausia pavaišinsime vaikučius, diabetu sergančius. Menki mūsų ištekliai, bet šelpsim pagal išgales skurdžiai gyvenančius, galėsime ir sunkiai sergantiems pasiūlyti šiek tiek vaistų. Tikime, jog rajono vadovai ras mums prisiglausti kokį kampelį, nenusigręš gal ir socialinės rūpybos skyrius. Su kovu pavasarinė šiluma padvelkė ir į žmonių širdis. Pirmąjį sekmadienį, per KDP susirinkimą, į mus kreipėsi viešnia iš Marijampolės ,,Carito“ gydytoja p. Montvilienė. Tad buvo nuoširdus kvietimas daryti gera kitiems, ištiesti pagalbos ranką vargstantiems, padėti žmogui, ligos užkluptam. Ir žmonės abejingi neliko: 36-ši ryžosi šiai kilniai misijai. Vilkaviškyje įsikūrė ,,Caritas“ organizacija. Tikrai nuoširdus ačiū Vilkaviškio vyr. gydytojo pavaduotojui Vd. Mickevičiui už didelį rūpinimąsi šios kilnios organizacijos pulsuojančia veikla. Paminėtina jog ,,Caritas“ Vilkavišky pradėjo veikti gerokai vėliau, negu kituose respublikos miestuose. Įsižiebė liepsnelė ir čia. Kad tik jos abejingumas vėliai neužpūstų! Bet tikime, jog Dievas padės ir suliepsnos skaidri, šildanti.“ Vėliau O. Brilienę pakeitė Konstancija Pušinaitienė. Ryškų pėdsaką ,,Carito“ veikloje įspaudė Aurelija Janušaitytė. Būdama atsakinga už dvasinį ugdymą, parapijų savanoriams organizavo rekolekcijas su kunigais, jos iniciatyva buvo užmegzti pirmieji ryšiai su užsieniečiais, vėliau peraugę į Alvito vaikų globos namų steigimo misiją. Visų parapijų savanoriai dalyvauja kiekvienais metais, prieš Šv. Kalėdas, Lietuvos ,,Carito“ organizuojamojoje akcijoje ,,Gerumas mus vienija“, globoja vienišus ir sergančius, neįgalius žmones, renka ir dalija labdarą. Vilkaviškyje ir Kybartuose esančiose labdaros valgyklose sunkiausiai besiverčiantys žmonės pamaitinami pietumis. ,,Carito“ veikloje aktyviai dalyvauja vyresnio amžiaus žmonės, tačiau įtraukiami ir vaikai, kurie bendraudami su pačiais savanoriais ir jų lankomais seneliais, ligoniais mokosi supratimo, atjautos, gerumo. Taip Lietuvos ,,Caritas“ jau pajėgus pagelbėti kitoms šalims, todėl dalyvaus paramos akcijose ištikus stichinėms nelaimėms. Vilkaviškio vyskupijos savanoriai aktyviai įsitraukė į akciją numegzti šiltas kepurėles Afganistano Goro provincijos vaikams. Vilkaviškio Vyskupijos ,,Carito“ direktorius kun. A. Liepa sakė, jog nė iš vieno savanorio neteko išgirsti klausimo: ,,Kokia mums iš to nauda?“ Todėl kunigas šios organizacijos savanorius pavadino šventesniais net už pirmuosius apaštalus.

Naudota literatūra Brilienė O. ,,Carito“ keliu / Ona Brilienė // Dobilas. – 1991, kovo 15, p. 3. http://vk.caritas.blogspot.com