Valavičiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (23 balsai)

Valavičiai – kaimas Marijampolės savivaldybėje, Marijampolės seniūnijoje 12 km Į pietų vakarus nuo Marijampolės ir 8 km į šiaurės vakarus nuo Kalvarijos, 1 km nuo magistralinio kelio Via Baltica. Valavičių kaime gyvena 325 gyventojai, Širvydų kaime 84 gyventojai. 1992 06 03 įkurta ŽŪB „Valavičiai“ bendrovė. Tai pat yra ir stambių ūkininkų Kereišai, Pačkauskai, Jaudegiai, Tamošaičiai, Eidukaičiai.

XIX amžiuje minima, kad Valavičių kaime buvo dvaras ir kaimas. Dvarą valdė generolas Pilipas Franic. 1917 m. dvaras buvo padegtas ir ponas tada persikėlė į dvaro kašarus (kumetyną). Dvarui pairus čia susikūrė Širvydų kaimas. Šiame kaime apsigyvenę naujakuriai savanoriai gavo po 12-15 ha žemės, o mažažemiai kumečiai gavo po 6-7 ha žemės. Taip ir iš vieno didelio kaimo susidarė du.


Sovietmečiu „Sūduvos“ kolūkio centrinė gyvenvietė. Veikė felčerinis punktas, pradinė mokykla, kultūros namai ir biblioteka.

Kaimo stogastulpis


Valavičių kaimo gyventojos Anelės Samulaitienės, bei Onutės ir Vido Kereišų iniciatyva Valavičiuose 1990 m. buvo pastatytas stogastulpis žuvusiems partizanams Juozui Bubniui ir Stasiui Trekauskui atminti. Stogastulpio autorius Gintas Janulaitis.

Kaimo kryžius


1930 m. Valavičių kaimo centre buvo pastatytas kryžius. Metams bėgant medinis kryžius pradėjo pūti ir atgimimo laikotarpiu Kazimiero Kučinsko dėka 1989 m. buvo atstatytas naujas ąžuolinis kryžius. Ąžuolą padovanojo kryžiui statyti Kazys Šatas.


Pradinė mokykla


Valavičių centre prie kelio 1913 m., pradėta statyti mokykla. Pastačius šią mokyklą veikė du skyriai, čia buvo kaimo kultūros centras. 2007 m. šiame pastate įsikūrė Valavičių bendruomenės namai.

Nuotraukoje:Viena iš Valavičių gatvių (fotografavo Lilija Stankevičienė, 2009 m.)

Nuotraukoje: stogastulpis (fotografavo Lilija Stankevičienė, 2009 m.)

Nuotraukoje: kryžius jo meistras Kazimieras Kučinskas (fotografavo Lilija Stankevičienė, 2009 m.)

Nuotraukoje: Valavičių bendruomenės namai (fotografavo Lilija Stankevičienė, 2009 m.)


Šaltiniai

1.Tarybinė lietuviškoji enciklopedija,t.4// Vilnius, 1988, p.434. 2.Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra. Piko valanda, Marijampolė 2007 m. 3.Valavičių gyventojų: Juozo Bendaravičiaus, Dalios Bindokienės, Stasės Gicevčienė, Onos Kereišienės, Stasės Kučinskienės prisiminimai. Užrašė Valavičių kaimo bibliotekos bibliotekininkė Lilija Stankevičienė, 2008 m.