Unikalus kryžius

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

UNIKALUS KRYŽIUS IŠ DUBIČIŲ KAIMO (Varėnos raj., Kaniavos sen.)

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4 / 5 (229 balsai)


Šis kryžius pagamintas iš kadugio šakelių, nekaltas, nerištas ir neklijuotas.

Taip atrodo kryžius iš apačios


Kaip pasakoja Pranas, ne vienas meistras bandė pasidaryti tokį pat kryžių, tačiau niekam nepavyko. O išardyti kryžiaus irgi negalima.

Pranas Padmaskas savo namuose šalia kryžiaus


KRYŽIAUS ATSIRADIMO ISTORIJA


Prano Padmasko diedukas Jonas Avižinis gyveno Stojų kaime (3 km. nuo Dubičių kaimo). 1886 m. jis pasamdė nagingą piemenį, kurio amžius buvo apie 60 metų. Šis žmogus, beganydamas gyvulius, sumeistravo du tokius kryžius.1887 m. piemuo išvyko, vieną kryžių išsivežė su savimi, o kitą padovanojo Prano diedukui atminčiai (tuo metu Prano mamai buvo 6 metai).

Piemenio padovanotą kryžių diedukas pašventino ir pastatė garbingiausioje kambario vietoje. Prie kryžiaus visais laikais meldėsi šeimos nariai. Taip elgiamasi iki šios dienos. Diedukui mirus, kryžių į savo namus parsinešė Prano mama Ona Avižinytė - Padmaskienė.

Kryžius virš altorėlio šeimininko namuose.


1963 m. mirdama mama kryžių perdavė Pranui. Nors šeimoje buvo daugiau vaikų, bet Pranas mamą prižiūrėjo iki mirties, todėl jam ir buvo atiduotas šis kryžius.

Kartą, prieš daugel metų, buvo atvažiavę du vyrai, norėję kryžių nupirkti. Pranas jo nepardavė. Kryžius tapo tarsi šeimos relikvija.

Pranui Padmaskui jau 77 metai. Kadangi jis vaikų neturi, tai kryžių ruošiasi padovanoti savo krikšto sūnui (sesers vaikui) Valdui Stangiui.

Taip atrodo kryžius iš priekio.


Straipnio ir nuotraukų autorė
Regina Lukoševičienė, Dubičių kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė.