Tremtinio K.Andriušio kūryba. Berželiui žuvus

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Berželi svyruonėli

Kas tau galėj atspėt,

Kad 4-tą balndžio

Reiks Veiveriuos gulėt.


Kiek tų kovų turėjai

Ir koveisi narsiai.

Sušaudė tau galvelę,

Ant lango nusvirai.


Nekaltas kraujas vilgė

Palangėje žemelę,

O lūpos vis kartojo

Į Viešpatį maldelę.


Apniauktoje padangėje

Žvangėjo automatai,

Draugus lydėjo kulkos

Įsiutę azijatai.


Sustingusį jo kūną

Pririšo jo kūną

Pririšo prie tvoros,

Kvatojo pasalūnai,

O žmonės verkė jo...

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, K.Andriušis "25+5 be teisių su turto konfiskacija...(tremtinio atsiminiami).