Tautviliui Užai – Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

 

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (218 balsai)


Tautvilis Uža – 2015-ųjų metų Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas, 2015 m. (Nuotr. Violetos Matelienės)Prieš didžiąsias metų šventes Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos salėje įteikta Anykščių rajono savivaldybės įsteigta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. 2015 metų premijos laureatu tapo kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas Tautvilis Uža. Apdovanojimą laureatui įteikė Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius įteikė apdovanojimą, 2015 m. ( Nuotr. Violetos Matelienės)Renginį vedęs muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius trumpai pristatydamas laureatą atkreipė dėmesį į tai, kad Anykščių rajono savivaldybės kultūros taryba balsuodama už premijos teikimą akcentavo T. Užos ne tik kaip kraštotyrininko, bet ir kaip fotografo nuopelnus, todėl neatsitiktinai ir renginio metu buvo demonstruojamos skaidrės su nuotraukomis, kuriose laureatas įamžinęs šviesaus atminimo viešintiškio Povilo Jurkšo surinktus muziejinius eksponatus, bei tų eksponatų tvarkytoją kraštotyrininką Algimantą Bekenį.

Pagrindinius laureato darbus plačiau apžvelgė premijai gauti rekomendacijos autorius prof. Osvaldas Janonis.Prof. Osvaldas Janonis pristatė laureato veiklą, 2015 m. (Nuotr. Violetos Matelienės)


Apibūdindamas T. Užos asmenybės išskirtinius bruožus profesorius kalbėjo: „Garbingos premijos šiųmetis laureatas iš karto patraukia keliolika bruožų, kad net nebežinai, kuriuo geriau būtų pirmiausia pasidžiaugus. Jis turi gerą, patraukiantį būdą, visada pilnas dvasios pusiausvyros, turtingas inteligencijos. Didelio takto žmogus, kuklus, neišdidęs. Tuo pačiu jam būdingas valios kietumas ir tvirtumas. Jis eina prie pažymėto tikslo nenuilsdamas ir savo planus iki galo realizuoja. Rodos, jam, be kraštotyros, nebėra jokių kitų reikalų ir rūpesčių. Tai visiems nesiblaškymo į šalis pavyzdys, pavyzdys, kaip daug gali padaryti žmogus, atsidėjęs vienai kuriai idėjai“.

Savo kalboje O. Janonis atkreipė dėmesį ir į tai, kad visas knygas kraštotyrininkas leidžia už savas lėšas: „Būtų didelis apsirikimas čia nepaminėti vieno, gerai visiems žinomo dalyko. Darbas kraštotyroje niekada nebuvo užmokamas, iš jo kraštotyrininkai yra turėję materialinių nuostolių. Ir T. Uža į knygų parengimą ir išleidimą įdeda daug pinigo. Jam tenka gerokai pajudinti savo kapitalą. Knygoms jo jis tikrai negaili, sakyčiau kraštotyros reikalams pinigus pilte pila“.


Laureatas Tautvilis Uža dėkojo už apdovanojimą ir jo veiklos įvertinimą, 2015 m. (Nuotr. Violetos Matelienės)


Pats laureatas tardamas žodį pirmiausia dėkojo bendraminčiams kraštotyrininkams, bibliotekininkams, prof. O. Janoniui ir žinoma Anykščių rajono savivaldybei už jam skirtą premiją ir trumpai pats pristatė savo veiklą:

„Jūsų rankose – keturios mano išleistos knygos: „Viešintiškių pražydinta žemė“, „Iš širdies – viešintiškiai“, „Talentingieji viešintiškiai“ ir „Viešintų mokykla lyg vakar palikta“. Artimiausiuose mano planuose yra dar viena knyga. Ji taip pat bus skirta mano gimtojo krašto ir jo žmonių garsinimui“, – kalbėjo laureatas.

Pasak T. Užos, jis stengiuosi užrašyti tai, ko kiti neužrašė, nufotografuoti ir parodyti tai, ko kiti neparodė. Stengiasi, kad tai, ką daro – išliktų ateities kartoms.

„Iš visų mano knygų norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į mano knygą „Talentingieji viešintiškiai“, – kalbėjo laureatas. „Žinodamas, kad Viešintų krašte gyvena daug talentingų žmonių, kuriančių puikius darbus, nuostabius rankdarbius, kurie niekam nematomi guli spintose ar senovinėse kraičių skryniose, nusprendžiau medžiagą apie talentinguosius viešintiškius surinkti į knygą, kad jų darbus pamatytų ir pasidžiaugtų platesnis žmonių ratas. Aš taip pat knygoje papasakojau kiekvieno kūrėjo gyvenimo istoriją ar iš jos išplaukiantį vieną kitą įdomesnį epizodą, nufotografavau keletą jų darbų – tegu ir kiti pamato, kokios darbščios mūsų moterys, sukūrusios nuostabius kūrinius.<...> Iš viso pateikiau 43 talentingiausių viešintiškių biografijas, nufotografavau ir pateikiau jų darbų nuotraukas, papasakojau apie kitus jų nuopelnus. Atsiprašau, kad dar ne visus paminėjau, bet žinokite, kad tai yra mano ateities planuose. Daug meilės įdėjau į knygą „Viešintų mokykla lyg vakar palikta“. Kas ją paskatino išleisti? Nedvejodamas atsakysiu, kad tokią mintį davė patys viešintiškiai. Prie knygos apie mokyklą rengimo dirbau du metus: nuosekliai rinkau žmonių prisiminimus apie direktorius, ilgiausiai dirbusius mokytojus, kaupiau fotografijas. Manau, kad ši mano knyga yra mokyklos praeities liudijimas. Čia be prisiminimų taip pat patalpinau ir Viešintų mokyklos himną, Viešintų miestelio 1952 metų žemėlapį, šio žemėlapio paaiškinimus, atskirą straipsnį paskyriau geriausiems mokyklos sportininkams prisiminti. Juk prisiminimai ir noras juos išsaugoti būdinga kiekvienam žmogui. Mes dažnai mintimis grįžtame į praeitį, kuri, be abejo, susijusi su laiku, vieta, žmonėmis. Troškimas nepamiršti liudija mūsų pastovumą, pagarbą istorijai. Nors jau nemažai laiko gyvenu toli nuo gimtųjų Viešintų, bet šis miestelis, jį supantys kaimai iki šiol artimi ir brangūs. Mintimis aš visada su šiuo kraštu, gal dėl to ir kilo noras įamžinti jį nuotraukose, atsiminimuose, knygose. Kadangi kolegos kraštotyrininkai gerai vertina mano, kaip fotografo darbą, ateityje planuoju surengti ir fotografijų parodą“, – dar kartą dėkodamas už jo veiklos įvertinimą prestižine premija kraštotyrininkas pasižadėjo šį apdovanojimą pateisinti.


Teresės Mikeliūnaitės premijos įteikimo renginio svečiai ir organizatoriai, 2015 m.(Nuotr. Violetos Matelienės)


Į Teresės Mikeliūnaitės premijos įteikimo vakarą susirinkę kraštotyrininkai ir T. Užos artimieji negailėjo laureatui gražių padėkos žodžių ir gėlių. Kraštotyrininką sveikino Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, Viešintų seniūnijos seniūnė Janė Každailienė, bendruomenės pirmininkas Vitas Zaikauskas, buvusi ilgametė Viešintų mokyklos direktorė Aldona Ilčiukaitė, Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė.

Sveikino Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, 2015 m.(Nuotr. Violetos Matelienės)Taip pat sveikinimo žodžius, gėles ir palinkėjimus laureatui skyrė Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vadovė Evgenija Baltronienė,  dukra Aušra Railienė bei kiti T. Užos darbus žinantys ir vertinantys viešintiškiai ir anykštėnai.


Laureatą sveikino Anykščių vaikų ir jaunimo centro vadovė Evgenija Baltronienė, 2015 m. (Nuotr. Violetos Matelienės)


Bardas literatas Algimantas Baronas vietoje gėlių padovanojo kraštotyrininkui savo sukurtą dainą, kurią atliko grodamas gitara.

Laureato pagerbimo vakare smuiku griežė anykštėnas Paulius Gaidelis, 2015 m. (Nuotr. Violetos Matelienės)Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka

Nuotraukos Violetos Matelienės