Tautodailininkė Ona Paulauskienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (157 balsai)

Batakiuose gyvena tautodailininkė Ona Paulauskienė.

Batakiai – istoriniuose šaltiniuose paminėti 1448 metais. Batakių miestelis įrašytas į urbanistikos paminklų sąrašą. Batakių piliakalnis, vietinių gyventojų vadinamas Pilaite, - archeologinis paminklas. Batakiai gražus miestelis ne tik savo gamta, bet ir darbščiais žmonėmis. Čia gyveno ir gyvena puikių mezgėjų, audėjų, kūrybingų žmonių, kurie kuria gražias eiles, moka groti, dainuoti. Bet ypatingai talentinga yra Ona Liuksaitytė - Paulauskienė. Onutė jau daug metų drožinėja, moteriškom rankom paklūsta medis, ji tautodailininkė. Gimė 1939. 04.16. Batakiuose, užaugo Gaurės apylinkės Užvėjų kaime. Tėvai buvo siuvėjai, senelis Jonas Ačas – medžio meistras. Kaip Onutė sako: ,,Tėtušėlis dirbdavo ir vokietukus, kurie sportuodavo, ir velniukus ant lazdų, ir šiaip viską, kas iš medžio: kubiliukus, klumpes, šaukštus, ratus, švenčių proga nudžiugindavo švilpynėmis – paukščiukais, avinukais“. Ji galvoja, kad visa tai paveldėjo iš senelio. Kai maža buvo ganydavo karves, kad diena greičiau praeitų lipdydavo iš molio gyvulėlius, paukštelius, žaislinius indus.

Bėgo laikas, Onutė baigė Andiškės septynmetę mokyklą. Pradėjo dirbti. Dirbdama Melagiškės kaimo bibliotekoje, vakarais lankė Batakių vidurinę mokyklą. Mokykloje pasižymėjo savo meniškumu, išrašydavo plakatus, apipavidalindavo stendus, albumus, gražiai piešė.


Lankė dailės ratelį, buvo įstojusi į Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą. Tačiau mokslo nebaigė, kadangi gyvenimo kelyje sutiko jauną, gražų vyrą Praną Paulauską. Meilė buvo stipresnė už norą mokytis. Taip prasidėjo šeimyninis gyvenimas, gimė keturi vaikučiai. Augino vaikus, dirbo kino mechanike, lygtai ir nieko netrūko. Tačiau tik iš šalies žiūrint nieko netrūko, o ji jautė, kad kažko trūksta, kažko negana. Vieną dieną pasiėmusi virtuvėje naudojamą peilį, ėmė drožinėti. Pati nustebo pamačiusi, kad savo mintį atpažino skulptūrėlėje. Kurti padrąsino tuo metu Batakių mokyklos istorijos mokytojas Česlovas Vaupšas. 1988 metais Ona Paulauskienė dalyvauja parodose. Nuo 1989 metų yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.

Šiais metais Ona Paulauskienė šventė 70 – ies metų jubiliejų, todėl buvo labai pagerbta. Tauragės ,,Santakos“ muziejaus darbuotojai suorganizavo tautodailininkės medžio drožinių parodą. Eksponuota150 drožinių. Onutė visus savo kūrinius padovanojo muziejui. Ji dovanoja savo giminaičiams, draugams yra keletą darbų padovanojusi Batakių bažnyčiai, miestelio bibliotekai.

Ona Paulauskienė talentinga, turi puikią vaizduotę, originaliais darbais ir meistriškumu lyginama su iškiliais liaudies meistrais.

Onutė pasakoja apie savo sukurtus darbus.

Laisvutė Pavalkienė

Nuotrauka: Laisvutės Pavalkienės. Straipsniui naudoti informaciniai šaltiniai: 


Tauragė, Batakių seniūnija, 34 psl. Tauragės rajono savivaldybė, 2002m. www.