Tėvas Stanislovas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (56 balsai)

Tėvas Stanislovas OFM Cap[1].* (kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje. Mokėsi gimtajame miestelyje ir Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Tėvas Stanislovas – dvasininkas, prikėlęs naujam gyvenimui daugybę nusivylusių bei paklydusių sielų ir visuomet buvęs tų, kuriuos visuomenė atstūmė ir užmiršo, užtarėjas. Kunigas vienuolis visą gyvenimą veržėsi pas žmones, troško jiems padėti, nuoširdžiai bendraudavo su kiekvienu ir rūpindavosi, kad ateinantis žmogus jaustųsi savas ir laukiamas. Kauno arkikatedroje 1944 m. kovo 25 d. buvo įšventintas į kunigus, ir brolis Stanislovas tapo tėvu Stanislovu.1948 m. rugsėjo 11 d. sovietų saugumas suėmė tėvą Stanislovą, apkaltinęs jį per pamokslus skleidus idėjas, nukreiptas prieš tuometinę valdžią. Tėvui Stanislovui buvo skirta dešimties metų bausmė pataisos darbų stovyklose. 1956 m. kalinius iš lagerių pamažu imta paleisti namo. Į laisvę grįžo 1957 m.

Grįžo ir buvo paskirtas Juodeikių parapijos klebonu.1961 m. tėvas Stanislovas tapo Ugionių ir Milašaičių parapijų klebonu, 1962 m. buvo atleistas ir paskirtas Butkiškės parapijos klebonu, o 1966 m. kovo 7 d. tapo Paberžės parapijos klebonu. Nuo 1980 m. jis aptarnavo ir Surviliškio parapiją, o 1990 m. tėvui Stanislovui kapucinų ordinas pavedė rūpintis Dotnuvos vienuolynu. Į tai tėvas įsitraukė su nauja energija, ir Dotnuvos ansamblis tarsi atgimė naujam gyvenimui. 1992 m. pradžioje tėvui buvo pavesta aptarnauti Šlapaberžės parapiją ir, kiek vėliau, Gudžiūnų parapiją. Mirė tėvas Stanislovas eidamas 87-uosius metus, 2005 m. birželio 23 d.

Turinys

Gyvenimas ir veikla

'
Lino Butkaus nuotrauka

TĖVAS STANISLOVAS (ALGIRDAS MYKOLAS DOBROVOLSKIS) - kunigas, vienuolis. Gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje[2]. Mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 1936 m. įstoja į Plungės kapucinų vienuolyną, tapdamas mažesniuoju broliu Stanislovu. 1944 m. kovo 25 d. Kauno Katedroje brolis kapucinas Stanislovas tapo Tėvu Stanislovu ir paskiriamas į Petrašiūnų vienuolyną. Storos vienuolyno sienos neišsaugojo nerimstančio vienuolio laisvės. 1948 m. Tėvas Stanislovas areštuojams ir nuteisiamas 10 metų lagerio. Jis ištremiamas į Vorkutos sritį. 1956 panaikinus teistumą, Tėvas Stanislovas grįžta į Lietuvą ir paskiriamas į atkampią Jurbarko rajono Vertimų parapiją. 1957 m. Tėvas Stanislovas suimamas antrą kartą ir ištremiamas į Šiaurę. Antroji tremtis truko neilgai. Tais pačiais metais jis grįžta į Lietuvą, į Juodeikių bažnyčią, vėliau į Ukmergės rajono Žemaitkiemio parapiją, Būtkiškes. Nuo 1966m. jis jau Paberžėje[3], nuošalioje Kėdainių rajono parapijoje. Prasidėjo darbas tvarkant Paberžės bažnyčią, šalia esančias kapines, rinkimas ir restauravimas įvairių bažnytinių žibintų, rūbų, paveikslų. Sukaupė unikalias kolekcijas, kurias apgyvendino svirnelyje - muziejuje. Paberžė tapo dvasios atgaiva, savotišku Lietuvos intelektualų centru. Tai Tėvo Stanislovo meilė traukė visus - tikinčiuosius ir netikinčius, studentus ir narkomanus, filosofus ir paprastus kaimo žmones. 1990 metais Tėvui Stanislovui pavedama rūpintis Dotnuvos vienuolynu[4], į tai jis įsitraukia su nauja energija. Dotnuvos ansamblis prikeliamas naujam gyvenimui.

Tėvo Stanislovo triūsą įvertino Lietuvos valstybė. 1996 m. jis apdovanojamas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 1997 m. Tėvui Stanislovui suteikiamas Kėdainių krašto Garbės piliečio vardas[5], jis ne kartą išrinktas populiariausiu rajono žmogumi. 1999 m. už žydų gelbėjimą antrajame pasauliniame kare apdovanotas Žūvančiųjų kryžiumi. 1999 m. gruodžio 26 d. Panevėžio miesto Dailės galerijoje Tėvui Stanislovui įteikta Santarvės fondo premija (Baltojo Angelo statulėlė ir laureato pažymėjimas) už tautos santarvės ir tolerancijos puoselėjimą. Apie jo gyvenimą išleistos knygos „Tėvo Stanislovo pamokslai", „Apie meilę ir tarnystę", A.Juozaičio „Tėvas Stanislovas", sukurti dokumentiniai filmai "Atverk duris ateinančiam", „Tėvas Stanislovas: stotis tyloje".


2002 m. balandžio 7 d. Tėvas Stanislovas visam laikui persikelia gyventi į jo numylėtą Paberžę, į naujai pastatytą špitolę. Ją pastatė labdaros fondas „Tėvo Stanislovo namai". Statybos iniciatorius „Tėvo Stanislovo namų" fondo vadovas, verslininkas Virginijus Dovydas. Mirė Tėvas Stanislovas 2005 m. birželio 23 d., palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje.

Literatūra

Apie jį:

Apie jo gyvenimą išleistos knygos:

Kėdainių krašto Garbės pilietis Tėvas Stanislovas / leidinį parengė: Z. Beliauskienė, V. Grigorjevienė, B. Lysenkienė Kėdainiai : Kėdainių M. Daukšos viešoji biblioteka, 1999, 34p.

V. Morkūnienės Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje (2006),

A. Juozaičio Tėvas Stanislovas: pasakojimų knyga

Sukurti dokumentiniai filmai:

Atverk duris ateinančiam, 

Tėvas Stanislovas: stotis tyloje.

Bibliografija

Tėvo Stanislovo pamokslai / parengė ir redagavo T. Pažūsienė. – Vilnius : Diena, 1994. – 155, [4] p.

Apie meilę ir tarnystę / Tėvas Stanislovas ; [sudarė ir redagavo Teresė Pažūsienė]. – Vilnius : Margi raštai, 1997. — 431 p.

Atsidūsėjimai / Tėvas Stanislovas ; [sudarė Linas Bukauskas]. - 2-asis leid. - Vilnius : Dialogo kultūros institutas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 67, [2] p.

Apie meilę ir tarnystę / Tėvas Stanislovas ; [sudarė ir redagavo Teresė Pažūsienė]. – 3-iasis leid. – Vilnius : Margi raštai, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 431, [1] p.


Straipsniai, kuriuos parašė Tėvas Stanislovas:

Tėvas Stanislovas: O Jis nuolat vaikšto šalia (22)

Tėvas Stanislovas: „Kad būčiau kupinas gyvybės“ (Sekminių Vigilija) (26)

Tėvas Stanislovas: Murmėjimas (Kalba)

Tėvas Stanislovas: Pakelkite galvas!

Tėvas Stanislovas: „Eros” ir „Sexus“

Tėvas Stanislovas: Dedikacija

Tėvas Stanislovas: Jaunystės kelias

Internetiniai puslapiai

http://www.rasyk.lt/rasytojai/tevas-stanislovas.html

http://www.kedainiai.rvb.lt/index.php?act=about&id=96

http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2974&kas=straipsnis&st_id=3483

http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/29792

http://www.lrytas.lt/-12124689411212453420-t%C4%97vas-stanislovas-pakelkite-galvas.htm

http://www.lrytas.lt/-12130194931212597961-t%C4%97vas-stanislovas-jaunyst%C4%97s-kelias.htm

http://www.lrytas.lt/-12119047141209817183-t%C4%97vas-stanislovas-bonjour-tristesse-apie-li%C5%ABdes%C4%AF.htm

http://skaityta.lt/review/get/2

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Tevas_Stanislovas_Algirdas_Mykolas_Dobro/429

http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3155&kas=straipsnis&st_id=11326