Suvalkijos herbo aprasymas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,3 / 5 (68 balsai)
Didžiausias Suvalkijos miestas yra Marijampolė. Miestas išsidėstęs prie Šešupės upės. Tai apskrities centras. Apskričiai dar priklauso Kalvarija, Kazlų Rūda, Vilkaviškis ir Šakiai. Apskritis apima dalį kadaise čia buvusių sūduvių žemių, kurios vėliau, jau Rusijos Imperijos laikais, gavo Suvalkijos vardą. Po ilgų XIII a. pab. - XIV a. kovų su Vokiečių Ordinu dauguma senųjų Suvalkijos gyventojų buvo išnaikinta. Iš naujo ėmė atgyti XV a. pabaigoje, kai į ją persikėlė atvykėliai iš įvairių Lietuvos vietų.

Marijampolės, kaip apskrities centro, pradžia galima laikyti 1795m. Marijampolės apskritis turi kelių šimtų metų istoriją, bet oficialiai patvirtinto herbo neturėjo. Ieškant motyvų herbui, buvo pastebėta, kad šis kraštas suvaidino labai svarbų vaidmenį Lietuvos atgimime, valstybės, mokslo, kultūros ir švietimo istorijoje. Būtent čia išaugo J. Basanavičius, V. Kudirka, J. Jablonskis ir daugelis kitų garsių visuomenės, mokslo darbuotojų. Turint galvoje senas marijampoliečių mokslo ir švietimo tradicijas apskrities herbe nutarta pavaizduoti sėjėjo figūrą. Ji turi keletą prasmių. Užtenka prisiminti lietuvių liaudies posakį: , , Ką pasėsi tą ir pjausi”. Jis gali būti suprastas ir tiesiogine (darbo), ir perkeltine (mokslo) prasme.

Taip apskrities herbe pavaizduotas simbolinis sėjėjas rodo šio krašto žmonių pagrindinį verslą (žemdirbystę). Iš sėjėjo rankų birantys auksiniai grūdai–tai tarsi žinių srautas. Jų auksinė spalva rodo ir dvasiškai, ir materialiai turtingus žmones, pagrindinį valstybės gerovės šaltinį. Apskrities statusas pabrėžiamas mėlynu bordiūru su dešimt auksinių kryžių. liepos 6d.