Suvainiškio biblioteka kaimo istorijos kontekste

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4 / 5 (7 balsai)
#REDIRECT Suvainiškio biblioteka kaimo istorijos kontekste       1948 m. Suvainiškio miestelyje atvėrė duris biblioteka. Bibliotekai buvo skirta vieno kambario patalpa. Fonde buvo apie 3 tūkst. knygų. 4 lentynos, stalas, suolas ir komoda. Pirmoji bibliotekininkė dirbo Aldona Grundaitė. Buvo sunkūs pokario metai, dirbti nesisekė. Skaitytojų tebuvo tik 35. Pandėlio rajono vadovų prašymu nuo 1951 m. liepos 1 d. į biblioteką dirbti atėjo Bronė Šapranauskienė, turinti vidurinį išsilavinimą. Pradėjus dirbti, dauguma skaitytojų buvo tik suaugusieji ir tik vėliau, bibliotekoje pradėjo lankytis ir moksleiviai. Skaitytojų ateidavo ir iš Latvijos, Neretų miestelio, esančio visai netoli Suvainiškio. Nes daug lietuvių grįžę iš Sibiro apsigyveno Latvijoje, o vaikus mokytis leido į Suvainiškio mokyklą. Apie 1952 m. biblioteka perkeliama į kitas (Vykdomojo komiteto pastato) 1 kambario patalpas. Knygų fondas jau buvo 10 tūkstančių vnt. Knygos tiesiogiai buvo gaunamos iš Vilniaus Bibliotekų kolektoriaus. Suvainiškio bibliotekos aptarnaujamam mikrorajonui buvo priskirta 12 kaimų. Tai: Daržiapievės, Gurios, Kalniečių, Kavolių, Minkūnų, Naujasodės, Ratkūnų, Sipelių, Taručių, Viršilų, Suvainiškio mstl. Mikrorajonų sudarymas leido bibliotekoms daug racionaliau kurti ir išdėstyti kilnojamąsias bibliotekėles. 1970 m. veikė 3 kilnojamos bibliotekėlės. Viena iš jų buvo įkurta Sipelių kaimo parduotuvėje. Knygos, skaitytojų formuliarai buvo nuvežamos, pardavėja apmokoma išduoti knygas. Kai panaikino Sipelių parduotuvę, tada kilnojamoji bibliotekėlė buvo įkurta kolūkio kontoroje. Kiekvienoje bibliotekėlėje buvo iki 300 knygų.
Pandėlio rajoninė biblioteka teikdavo metodinę pagalbą Pandėlio rajono bibliotekoms: lankydavo biblioteką, rengdavo seminarus, pasitarimus, teikdavo konsultacijas įvairiais kultūrinio darbo klausimais.
     1962 m. Pandėlio rajonas panaikinamas ir prijungiamas prie Rokiškio rajono. Pandėlio rajoninė biblioteka su kaimų bibliotekomis prijungiamos prie Rokiškio rajoninės bibliotekos. Metodinio vadovavimo centru tapo Rokiškio rajoninė biblioteka.

     1970 m. Suvainiškio bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone gyveno 630 gyventojų. Bibliotekoje skaitė 425 gyventojai. Jiems išduota 6000 vnt. knygų. Knygų fondas – 11352 vnt.
Biblioteka yra įsikūrusi dviejų aukštų daugiabučio namo patalpoje, antrame aukšte 75 m2 plote. Patalpa nėra maža, tačiau ji suskirstyta į mažas patalpas, todėl nėra erdvės. Suvainiškio bibliotekos darbo laikas 9-17 val., šeštadieniais 13-15 val.Suvainiškio aptarnaujamame mikrorajone 1990 metais gyveno 390 gyventojų. Bibliotekoje lankėsi 235, jiems išduota 4484 egz. spaudinių.
2009 m. pradžioje bibliotekos spaudinių fondas 7663 egz., 6790 knygų, 873 periodiniai leidiniai. Formuojant spaudinių fondą nurašomi ir pašalinami praradę aktualumą ir susidėvėję spaudiniai.
2008 m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 200 gyventojų, tame skaičiuje 34 vaikai iki 14 m.Išduota spaudinių – 15304, t. sk. vaikams – 1084.
Per 2010 metus apsilankymų skaičius lankytojų sumažėjo.
Iš viso per 2010 metus išduota 10825 dokumentų,
    Svarbūs įvykiai bibliotekos gyvenime, pagaliau atokiausią rajono kraštą pagal LR VRM projektą “Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra” (finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės atidarytas viešasis interneto prieigos centras bibliotekoje, nemokamas internetas, 3 kompiuteriai, multifunkcinis įrenginys (teikiamos kopijavimo, skenavimo ir kitos elektroninės paslaugos). Biblioteka taip pat dalyvauja projekte „Bibliotekos pažangai“, kurį remia Bilo ir Melindos Geitsų fondas, papildomai duotas nešiojamas kompiuteris, o bibliotekos darbuotojui vyko kompiuterinio raštingumo mokymai, įgyjant ECDL Start Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą. Vykdyti gyventojų mokymus informacinėmis technologijomis.
Gyventojų konsultavimas 2010m. Gyventojų konsultavimas, kaip viena iš mokymo formų, vyksta nuolat. Per metus konsultacijų skaičius 187 ir konsultuota žmonių 175 ( informacijos suradimas, kopijavimas, ir daug kitos pagalbos) Nuo šių metų pavasario aktyviai organizuojami lankytojų mokymai grupėmis. Tam yra parengta mokomoji medžiaga, išleistos mokomosios knygos, kurias gauna kursų lankytojai. Pirma grupė 8 žmonės jau baigė kursus.: Jie mokėsi dirbti kompiuteriu ir naršyti internete. Kadangi gyvenimo tempas didėja ir vis daugiau įvairių paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę, Įsitikinome, kad interneto prieiga kaimo žmonėms tapo tarsi langas į pasaulį: vieniems tai priemonė bendrauti su užsienyje besimokančiais arba dirbančiais vaikais, giminaičiais ar draugais, kitiems - galimybė minimaliomis laiko sąnaudomis tvarkyti finansinius reikalus, tretiems - puikus informacijos paieškos šaltinis. Įgytos žinios palengvins žmonių gyvenimą, paspartins įvairių reikalų tvarkymą.
VIPT pasinaudojo 2010m. iš viso 2390 kartų t.t. suaugusieji 841, o vaikai 1549 karto.
Sunaudota popieriaus per metus 635 lapai ir padaryta kopijų 481, neskaitant kiek dar sunaudojama ataskaitoms, renginiams t.t.
Padaugėjo bibliotekoje lankytojų, į biblioteką atėjo net ir tie, kurie bibliotekoje nesilankė daugelį metų. Kai kurie lankytojai atėjo pasinaudoti tik interneto, kopijavimo, spausdinimo paslaugomis. Interneto prieigos taškas šiandien ne tik suteikia nemokamą galimybę naudotis internetu, bet ir tampa žmonių susisiekimo bei bendravimo vieta. Čia lankytojai gauna reikiamos informacijos, įgyja naujų žinių. Suteikia galimybe naudotis pasauliniame tinkle esančia informacija.
Pirmieji bibliotekos gyvavimo dešimtmečiai, meno saviveikla buvo glaudžiai siejama su bibliotekine veikla. Buvo stengiamasi, kad saviveikloje dalyvautų kuo daugiau žmonių. Ir kaip pasakoja Bronė Šapranauskienė „organizavo tautinius šokius, dramos ratelį, dainavimą. Dainų šventėms rengdavo šokius, dainas. Rengdavo spektaklius. Ypač populiarūs buvo Antano Vienuolio „Prieblanda“, „Amerika pirtyje“, „Žaldokynė“, „Trys mylimos“ ir kt. Pati piešdavo dekoracijas. Populiarus žanras buvo agitbrigados. Kiekvienais metais reikėdavo rengti ataskaitines konferencijas skaitytojams. Pagerbti geriausius skaitytojus. Iš rajono dalyvaudavo kultūros skyriaus, bibliotekos atstovai. Kolūkio moterų taryba, biblioteka, kultūros namai organizuodavo vaikų vardynas, jaunų šeimų vakarones, palydas į laukus. Rengiami buvo populiariausių knygų aptarimai. Paminėtini Jono Avyžiaus Kaimas kryžkelėje, Dalios Urnevičiūtės Našlės rūtos. 1973 metais vyko Jekabpilio (Latvija) kultūros dienos Rokiškyje, susitikimas su Jekabpilio bibliotekininkais vyko Suvainiškio bibliotekoje.
Nepriklausomybės pradžioje didelį susidomėjimą kėlė visai nepažįstama tremtinių bei užsienio lietuvių literatūra, išaugo istorinės literatūros populiarumas. Tai buvo grįžimas į tautos istorinę atmintį. Skaudžiai tremties temai buvo skirtas ne vienas renginys ar literatūros paroda. Biblioteka prisidėjo prie tradicijų, valstybinių ir kalendorinių švenčių atgaivinimo ir populiarinimo, savo krašto žmonėms svarbių įvykių paminėjimo. Palaipsniui buvo grįžtama prie liaudies tradicijų, apeigų bei literatūros apie juos populiarinimo. Taip pat renginiuose buvo stengiamasi populiarinti knygą, skaitymą, kurti geresnį bibliotekos įvaizdį ir skatinti kuo daugiau lankytis bibliotekoje. Dažniausia renginiai buvo rengiami kartu su mokyklos kolektyvu, kaimo bendruomene. Daugiausia renginiai vyko mokyklos patalpose, nes bibliotekoje maža vietos, tačiau įvairios parodos, popietės, vyko ir bibliotekoje.
Temos pasirenkamos pažymint valstybines, tautines, etnografines, istorines, organizuojant įvairius renginius, parodas įvairiomis temomis: Baisi, šalta ta sausio 13 – oji, Žiema ir jos grožis (dekupažas ir nuotraukos),Anykščių šilelis – Antanui Baranauskui- 175m., Kalbėkime apie meilę- ŠV. Valentino dienai, Užgavėnės –žiemos pabaigos šventė, AkcijaPadėk miško draugui,Istorinė Kovo – 11-oji, Susitikimas su rašytoja Filimena Taunyte skirta knygnešio dienai, Saulele, sauluže suspindėk .Gražiausios Andersono pasakos skirta H. K. Andersono- 205m.,Velykų rytą visa pražydo, Ridėk marguti margas, Visuotinė akcija DAROM-10, Motinos dienai-spaudinių paroda Sužydėjo gėlės Tau vienai, popietėDainų puokštė Tau MAMA, koncertas Būkit laimingos, parodos EUROPA-2010, NEDELSK,Linelis brolelis skirta Vytautui Petkevičiui-80m., Rugsėjo -1-osios akimirkos, Spindėjo beržas tolumoj skirta Pauliui Širviui-90m., Balta kreida margi sąsiuviniai skirta mokytojo dienai, Auksinis rudėnėlis, Magiškoji šiaurė skirta šiaurės šalių bibliotekų savaitei,Naujos knygos. Katalikų pasaulis skirta adventui, Atvažiuoja Kalėda, popietės projekto NEDELSK Ruožavo kaspino laiškas įteikiamas mamoms, Rugsėjo spalvos vaiko akimis, Gražesnio žodžio nerandu už paprastą Lietuviškąjį –AČIŪ, Pažink mišką skirta miškininko dienai, Virpa vėjy Vėlinių žvakutės
Vyresn, bibliotekininkė Regina Šimėnienė