Surviliškio pradinė mokykla(Kėdainių rajonas)

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,3 / 5 (3 balsai)
Surviliškio pradinė mokykla(Kėdainių rajonas)

Mokykla buvo medinė.Ir dabar tebestovi dar.Didelis dviejų galų pastatas prie kelio į Kėdainius,netoli kapinių.Mokyklą lankiau 1930-1934m. Mūsų klasėje buvo apie 20 mokinių.Lankė ir surviliškiečiai ir iš aplinkinių kaimų.Pirmoji mokytoja buvo Benedikta Lukošiūtė.Jau mirusi.Palaidota Surviliškyje.Po jos mokė Spingienė,paskui Antanas Keblinskas.Mokėsi su mumis ir žydaitė Feigė.Miestelyje buvo apie dvylika žydų šeimų..Per pamokas mokė Maironio,Kudirkos,Vaičaičio eilių.Tikybą dėstė kunigas Tvarijonas.Per Kalėdas eidavome prie eglutės ratelius,šokdavome.Prieš pamokas kalbėdavome tokią maldą:,,teikis mums  atsiųsti ,Viešpatie,šventosios dvasios dovanų mūsų sielos jėgoms stiprinti.Palaimink mūsų tėvus ir mokytojus,ir tuos,kurie mus veda į gerą.Duok mums tvirtai išeiti per Jėzų Kristų mūsų viešpatį.Amen.Pasibaigus pamokoms kalbėdavome tokią maldelę:,,Ačiū,Viešpatie,už mokslą ir visas suteiktas gėrybes,kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.Amen

Teko priklausyti jaunųjų ūkininkų būreliui.Namie augindavau cikorijas,eraičiną, miglę.Atvažiuodavo pažiūrėti mokytojas Peleckis.Rengdavome mokykloje parodėles iš savo užaugintų daržovių,augalų,vaisių.Už savo numegztas raštuotas pirštines gavau knygą ,,Audimo raštaiir 5 litus.

Visi mokiniai sekmadieniais eidavome į bažnyčią.Per procesijas tekdavo barstyti gėles.Prisimenu mokinių Kazio Baltušio ir Genutės Kasperavičiūtės laidotuves.Dalyvavo visa mokykla.Genutės karstą atvežė iš gimtojo Bakainų kaimo keturiais arkliais pakinkytą.Visi labai verkė kapinėse.

Namie knygų neturėjome.Teta siuvėja Kotryna Čeponytė prenumeravo ,,Varpelį.

Paaugusi parsinešdavau romanų paskaityti iš draugių Zosės Kažukauskaitės ir Onutės Petrauskaitės.1939m teko būti Vilniuje ir pamatyti K.Binkio,,Atžalyną.Papasakojo 1996m. Elena Nekrošienė,gimusi 1922m.

Užrašė Regina Vasiliauskienė 2011m.