Sudeikiu mokyklos istorija

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,4 / 5 (30 balsai)
Apie 10 km į šiaurės rytus nuo Utenos įsikūrusiame Sudeikių miestelyje šiandien veikia pagrindinė mokykla, turinti 1-10 klases. Mokyklos muziejus saugo 31 metus čia vadovu dirbusio St. Karaliaus istoriją, pasakojančią apie margą mokyklos praeitį. Sudeikiuose parapijinė mokykla jau veikusi 19 a. pradžioje, o 1864 m. buvo įsteigta valdinė pradžios mokykla. Tiek lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, tiek Pirmojo pasaulinio karo metais Sudeikiuose, kaip ir visoje tuometinėje Lietuvoje, vaikų mokymas buvo patikėtas keliaujantiems daraktoriams.
Prieš pat 1900 metus valsčius mokslo reikalams išskyrė apleistą didelį pastatą, stovėjusį maždaug toje vietoje, kur dabar yra senieji mokyklos rūmai. Čia buvo..mokytojo butas, stovėjo plūkta molio krosnis, o šalia jos gultai. Šis pastatas stovėjo iki 1936 metų. Čia mokytis ateidavo vaikai iš pačių Sudeikių, Ruklių, net iš Radeikių, Norvaišių, Kirklių, Kamisaraukos, Nolėnų, Baltakarčių, Toleikių kaimų, Bikuškio dvaro. Arčiausios mokyklos buvo Užpaliuose ir Utenoje. Visas pamokas dėstė mūsų kalba, mokytojai buvo mūsų tautybės žmonės, besimokę carinėse mokyklose, lietuviškai beveik nemokėję. Padirbėdavo metus kitus ir vėl kažkur išvykdavo. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų tik maža dalis mokinių sugebėdavo baigti Sudeikių mokyklą. Antai iš pradėjusių 1901 metais mokytis 26 mokinių 1903 m. ją baigė tik 7. Visi besimokę šioje mokykloje mokiniai egzaminus privalėjo laikyti Utenoje. Nustatytą dieną suvažiuodavo vaikai ir iš kitų mokyklų. Pirmojo pasaulinio karo metu mokykla darbo nenutraukė, tačiau trūko vadovėlių, popieriaus, buvo naudojamos grafito lentelės ir grafeliai. Vaikus buvo bandoma mokyti vokiečių kalbos.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1920 m. mokykloje ėmė keistis mokymo tvarka, pasirodė pirmieji lietuviški vadovėliai, vaikus mokė lietuvių kalba. Pradėjo didėti mokinių skaičius, patalpos pasidarė ankštos ir reikėjo ieškoti būdų, kaip jas praplėsti. 1925 metais jau buvo dvi mokinių klasės. Viena iš jų mokėsi koridoriuje. Gilų pėdsaką Sudeikių mokyklos istorijoje paliko 1928 metais čia atkeltas mokytojas Petras Adomonis. Jis turėjo ne mažai įtaką apskrityje, buvo tautininkų partijos narys, veiklus, valingas žmogus. Jis 1933 metais su mokinių tėvų delegacija, padedant viršaičiui sudeikiečiui Antanui Mičeliui, kreipėsi į apskrities viršininką su prašymu dėl mokyklos Sudeikiuose statybos. Pagaliau 1934 metais toks leidimas gautas, ir 1935 metais pradėta statyti nauja mokykla. Dar po metų atidaromas mokyklos trečiasis komplektas Rūklių kaime. 0 1937 metais mokslo metai Sudeikiuose prasidėjo naujoje mokykloje. Gilų pėdsaką Sudeikių mokyklos istorijoje paliko 1928 metais čia atkeltas mokytojas Petras Adomonis. Jis turėjo ne mažai įtaką apskrityje, buvo tautininkų partijos narys, veiklus, valingas žmogus. Jis 1933 metais su mokinių tėvų delegacija, padedant viršaičiui sudeikiečiui Antanui Mičeliui, kreipėsi į apskrities viršininką su prašymu dėl mokyklos Sudeikiuose statybos. Pagaliau 1934 metais toks leidimas gautas, ir 1935 metais pradėta statyti nauja mokykla. Dar po metų atidaromas mokyklos trečiasis komplektas Rūklių kaime. 0 1937 metais mokslo metai Sudeikiuose prasidėjo naujoje mokykloje. Sovietinės okupacijos bei Antrojo pasaulinio karo metais mokykla Sudeikiuose. 1940 metų rudenį prie keturių mokyklos skyrių įsteigiamas penktasis. Nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. pradinė mokykla tampa septynmete. Senoji mokykla nebesutalpino mokinių, todėl teko atgabenti pastatą ir jį pastatyti greta esančios - pamokos vyko dviejuose pastatuose. Įvedus privalomą aštuonmetį mokymą mokinių skaičius didėjo. Senasis pastatas rekonstruotas, įrengtas 20 vietų bendrabutis. Darbas vijo darbą: 1961 m. pradėtos statyti mokyklos dirbtuvės, o po metų - mokytojams žinybinis namas, kuriame 1963 m. apsigyveno 4 mokytojų šeimos. 1965 m. mokyklos skambutis pakvietė mokimus į naują mokyklą, kur buvo gražūs baldai, jaukios klasės. Nuo 1968 m. mokyklai leidžiama turėti devynias klases, turint omeny, kad ateity čia bus vidurinė mokykla. Bet viltims nebuvo lemta išsipildyti.1997 m. pradėjo veikti naujas priestatas, kuriame įrengta erdvi sporto salė, valgykla, ikimokyklinio ugdymo grupė, šviesūs, erdvūs 42 vietų poilsio kambariai, konferencijų salė.


Šaltinis: Mokyklos metraštis.Saugomas Sudeikių pagrindinėje mokykloje