Saugiškiai moka dirbti ir darbais pasidžiaugti

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 balsas)
Autorius: Violeta Astrauskienė Rubrikose: Įvairenybės » Žmonės Žymos: Bendruomenėse, Minėjimai

Adelė Judeikienė priima sveikinimą už išleistą nauja knyga „Taip šneka lietuvininkai“. Nuotraukos Violetos Astrauskienės

    Yra laikas dirbti, yra laikas darbais pasidžiaugti, įvertinti ir pagerbti tuos, kurių dėka gyvenimo aruodas per metus prasmingais darbais papilnėja.

         Lietuvos valstybės dienos atkūrimo išvakarėse Saugų seniūnija kartu su Saugų biblioteka ir bendruomenės aktyvu, saugiškius pakvietė į Padėkos vakarą. Šis tradicinis, sveikinimų ir apdovanojimų vakaras – tai nuoširdi padėka aktyviausiems bendruomenės nariams už paramą, iniciatyvas, savanorišką veiklą, geranoriškumą bei idėjų palaikymą.


        Šventė prasidėjo vieningai sugiedojus Tautinę giesmę. Vakaro vedėjas mokytojas Vytautas Laurinavičius pastebėjo, kad vasaris nors ir baisiausias, pūgomis ir šalčiu, žiemos mėnesis, bet visada su nekantrumu laukiame jo vidurio –    vasario 16-osios, valstybės gimtadienio. Vasario 16-oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Priminė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašiusius signatarus ir aktą, visam pasauliui deklaravusį lietuvių tautos nepriklausomybės, Lietuvos valstybės atkūrimo siekį. Padėkojo visiems nepatingėjusiems į renginį ateiti, palinkėjo šventinės nuotaikos, paragino negailėti plojimų atlikėjams.


       Šventėje dalyvavęs Šilutės Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, pasveikino Vasario 16 – tosios proga linkėdamas laimės, sveikatos, šventinio džiaugsmo ir tikėjimo ateitimi, pasidžiaugė darbščia saugiškių bendruomene, linkėjo veiklos tęstinumo pradėtiems darbams užbaigti ir smagiai kartu pavakaroti.


      Šilutės Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis sakė, kad jam smagu sveikinti saugiškius valstybinės šventės išvakarėse susirinkusius pasidžiaugti atliktais darbais. Linkėdamas semtis patirties ir kantrybės iš praeities, ragino savo darbais kurti istoriją, džiaugtis, kad turime savo kalbą, savo teritoriją, kad esame laisvos šalies piliečiai.


     Kunigas Mindaugas Žilinskis, pasveikinęs vakaro dalyvius, sakė norįs prisiminti ne tik tautos didžiavyrius Nepriklausomybės akto signatarus, bet ir M. Mažvydą, K. Donelaitį, davusius pradžią mūsų gimtajai kalbai. Esame palaiminti, kad esame iš čia ir gyvename čia, šiame savitame šišioniškių krašte, išauginusiame tiek daug iškilių asmenybių, krašte, kuriame buvo rašomos ir spausdinamos pirmosios lietuviškos knygos, krašte, kuriame vystėsi lietuvybės ištakos.


    Saugų seniūnė Anastazija Oželytė džiaugėsi šiltu ir jaukiu vakaru, žmonėmis, kurie ėmėsi iniciatyvos, kad šis vakaras tikrai taptų ypatingu. Juk mes patys ir esame ta Lietuva. Todėl tegul Vasario 16 – oji įkvepia kiekvieną kurti gerovę gerais, prasmingais darbais. Koks Padėkos vakaras be padėkų, o pasak seniūnės, už nuveiktus darbus per praėjusius metus aktyviausiems bendruomenės nariams tikrai yra už ką dėkoti. Padėkos įteiktos tiems, kurie aktyviai dalyvavo seniūnijos visuomeninėje veikloje: tai Arūnui Rabačiauskui, Reginai Juškienei, Danguolei Žilionienei, Laimai Vaičiukienei, Onai Birutei Dambrauskienei, Daliai Genčiuvienei, Donatui Jauniui ir Sauliui Vytuviui.


     Bene pats svariausias praėjusių metų darbas – buvusios lietuvių kalbos mokytojos, gyvenančios Saugose, Adelės Judeikienės išleista nauja knyga „Taip šneka lietuvininkai“, kurią vakaro dalyviams pristatė autorė. A. Judeikienė pasidalino savo mintimis, papasakojo apie lietuvininkų tarmės ypatumus ir grožį. Prasmingai nuskambėjo knygos autorės žodžiai: „Kai Dievas tvėrė Lietuvą, jis jos nedalino į Mažąją ir Didžiąją Lietuvas… Brangūs abu kraštai, saugokime ir puoselėkime tai, kas juose gero ir malonaus.“ Dėkojo pagalbininkams: Donatui Jauniui, Ritai Pečiulienei, Hansui ir Gerdai Petraičiams, Helgai Lomsargienei ir kt., dovanojo po knygą.


    Knygos autorę sveikino rajono meras V. Pozingis, seniūnė A. Oželytė, J. Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja J. Lidžiuvienė, Saugų bibliotekos bibliotekininkė R. Juškienė, buvę kolegos ir mokiniai.
D. Jaunius paragino Vasario 16 – tosios proga iškelti vėliavas, pabrėždamas, kad tai ne tik mūsų pareiga, bet ir patriotizmo bei pilietiškumo ženklas. Donatas, praėjusiais metais, kartu su saugiškiu šauliu Juliumi Medingiu, apvažiavę gyvenvietę, rado iškeltų ne daugiau kaip dešimt vėliavų…


     Vakaro muzikinę pynę pynė: Saugų moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“, vadovė D. Žilionienė, Vilkyčių šokių kolektyvas „Veiviržas“, vadovė D. Genčiuvienė, svečiai iš Šilutės, dainuojamosios poezijos atlikėjai: L. Kašėtienė, Ž. Adomaitienė ir A. Nausėda, kurių koncertą bendruomenei dovanojo Tarybos narys, saugiškis Saulius Vytuvis.


      Po oficialiosios dalies visi pakviesti prie Padėkos vakaro šventinio stalo paviešėti, pavakaroti, „Birutės kapelos“ muzikantų iš Klaipėdos tautinės muzikos paklausyti ir pašokti.