Sąjūdis Kybartuose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (37 balsai)
Reikia pažymėti, kad lygiagrečiai su Sąjūdžio koordinacine taryba savarankiškai veikė ir Kybartų koordinacinė taryba (vėliau – klubas).

Kybartų miesto mokytojai G. Jurkynienė, D. Karkienė ir J. Lainauskas (Dainauskas), grįžę iš pirmojo Lietuvos Sąjūdžio mitingo Vilkaviškyje, ryžosi sušaukti Kybartuose gyventojų susitikimą su Vykdomojo komiteto ir Partkomo vadovais ir ta proga Kybartuose suorganizuoti Lietuvos Sąjūdžio klubą. Taip ir padaryta. 1988 m. rugsėjo 29 dieną Kybartų kultūros namų salėje įvyko miesto ir jo apylinkių gyventojų gausus susirinkimas. Jį pradėjo ir vedė G. Jurkynienė. Rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas ir LK partijos pirmasis sekretorius, atvykę su savo talkininkais – specialistais, pataikūniškai atsakinėjo į gyventojų klausimus, pretenzijas, pastabas, aiškinosi, teisinosi, žarstėsi pažadais. LS koordinacinės tarybos atstovai painformavo susirinkusiuosius apie savo veiklą ir Sąjūdžio siekimus bei perspektyvas, paragino sąjūdininkus imtis griežtų priemonių susirinkime paaiškėjusioms blogybėms šalinti. Po susitikimo Kybartų sąjūdininkų grupė Kultūros namų pogrindinėje patalpoje, J. Lainausko vadovaujami, savo sueigoje atviru balsavimu išsirinko iš 15 narių tarybą ir apsvarstė būsimą savo veiklą, tuo būdu įkurdama Lietuvos Sąjūdžio Kybartų klubą, kuris: kas 10 – 15 dienų leido biuletenį ,,Sąjūdžio tribūna“. 1989 metų vasario 16 dieną iškilmingai mieste pakėlė ką tik pašventintą Tautinę vėliavą, Šešioliktąją paminėjo Kultūros namuose. Miesto viešojoje vietoje, žymesnėse įstaigose ir įmonėse įrengė meniškus stendus – vitrinas klubo informacijoms skelbti, biuleteniams kabinti. Išsirūpino, kad miesto gatvių vardai būtų pakeisti seniau buvusiais ar klubo priimtais naujais vardais. Susitiko su Aukščiausios Tarybos deputatais: V. Antanavičiumi, K. Motieka, J. Oleka. Suorganizavo keliose gamyklose pavyzdingai veikiančias savarankiškas LPS grupes.


Jonas Dainauskas