Radžiūnas Pranciškus

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)
Radžiūnas Pranciškus - kunigas.
Gimė 1880 m. rugsėjo 23 d. Gulbiniškių k., Liudvinavo vlsč., Kalvarijos apskr.* , mirė 1950 m. rugpjūčio 27 d. Regensburge. Baigęs Seinų kunigų seminariją, į kunigus įšventintas 1903 m. spalio 25 d., vikaravo Punske, Lazdijuose, Griškabūdyje, Bartininkuose ir Pilviškiuose. 1917 m. pradėjo kurti Žvirgždaičių parapiją. Ten 1922 m. baigė statyti bažnyčią. 1924 m. paskirtas klebonu į Plokščius, kur atnaujino apgriuvusią bažnyčią, visuomeniniams reikalams pastatė salę. Jis buvo kunigų savišalpos draugijos sumanytojas bei organizatorius. Ši draugija daug padėjo invalidams ir seneliams kunigams. 1931-1937 m. klebonavo Sintautuose, o vėliau Pajevonyje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.


''

L.: Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … [et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, T. 24, p. 407.''