REZISTENCIJOS AUKŲ ĮAMŽINIMAS KVĖDARNOJE IR JOS APYLINKĖSE

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

REZISTENCIJOS AUKŲ ĮAMŽINIMAS KVĖDARNOJE IR JOS APYLINKĖSE

1989 m.. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko Kęstučio Balčiūno iniciatyva vietoje buvusio 1940 – 1941 m. ir 1944 – 1953 m. Kvėdarnos valsčiaus NKVD – MGB poskyrio pastato pastatytas stogastulpis skirtas „Žuvusiems už Lietuvą tremtyje ir Tėvynėje 1940 – 1953 m.“. Šiame pastate buvo kalinami, tardomi, kankinami žmonės. Taip pat prie šio pastato buvo išniekinami Kvėdarnos apylinkėse žuvę partizanai.

Ąžuolinis stogastulpis drožtas iš vientiso medžio. Paminklo autorius tautodailininkas Andrius Martinaitis, kalvis Stasys Sliusoraitis.

Paminklas atidengtas 1989 m. spalio 23 d. Jį pašventino Kvėdarnos parapijos klebonas Alfonsas Klimavičius.

Kvėdarnos miestelyje, vadinamojoje „Mogylos“ dalyje, pastatytas kryžius žymintis vietą, kurioje 1944 – 1953 m. buvo užkasami Kvėdarnos apylinkėse žuvę partizanai ir Kvėdarnos valsčiaus NKVD – MGB poskyrio pastate nužudyti suimti vietos gyventojai. Kryžius metalinis, puoštas ornamentais.

Kryžiaus pastatymo iniciatorius J. Steigvilas iš Tenenių. Čia buvo nukankintas ir užkastas jo brolis. J. Steigvilas kryžių pastatė savo lėšomis. Aplink kryžių imituota kapavietė. Užrašas skelbia „Žuvusiems už Tėvynę“.

Kryžiaus autorius J. Steigvilas. Pašventintas 1991 m. lapkričio 10 d.

Netoli Kvėdarnos esančiame Buišių kaime, buvusioje Petro Nogiaus sodyboje, 1991 m. spalio 6 dieną atidengtas kryžius skirtas įamžinti čia, 1959 m. gegužės 4 d. kautynėse žuvusių paskutiniųjų Šilalės krašto Žemaičių apygardos partizanų Petro Oželio – Jaunučio ir Felikso Urbono – Algirdo atminimui.

Kryžiaus pastatymo iniciatorius gydytojas Mečislovas Šiaudinis.


LPKTS Šilalės skyriaus medžiaga