Plungė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Plungė - Babrungo kraštas.

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (632 balsai)


Straipsnį parengė Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr.bibliotekininkė Stasė Šliuožienė


Plungės miestas įsikūręs abipus Babrungo upės. Babrungas - tai viena gražiausių Žemaitijos upių. Ji išteka iš Platelių ežero, toliau vingiuoja Plungės link ir įteka į Miniją. Praeityje Babrungas patikimai saugojo žemaičius nuo priešų, šiais laikais Babrungo vandenų nuostabus grožis ramina ir stiprina visus, kurie čia apsilanko. Plungės vardas - Plungėnai- įteisintas 1570 metais. 1792 metais Žygimanto Augusto raštu Plungei suteiktos Magdeburgo teisės ir herbas. Plungės miesto struktūra yra radialinė. Centre yra stačiakampė aikštė, iš kurios penkiomis kryptimis eina gatvės. Šioje aikštėje nuo seno vykdavo garsieji Plungės turgūs, plačiai žinomi iki Antrojo pasaulinio karo. Plungė garsi savo praeitimi. Plungės vaizdai: http://www.plunge.lt/lt/rajonas/fotogalerija/plunges_miesto_vaizdai/

Įdomiausias architektūrinis paminklas yra ant dešiniojo Babrungo kranto stovintis Oginskių dvaro ansamblis - neorenesansiniai rūmai(1879m.). Juos juosia parkas, įrengtas XVIIIa. ir pertvarkytas XIXa.pabaigoje. Įdomūs neorenesansiniai vartai. Plungės dvaro pastatų kompleksas - vienas iš geriausiai išsilaikiusių Lietuvoje, nors laikas ir įvairios negandos padarė savo - daugelis buvusių pastatų jau yra sunykę arba sunaikinti. Tie, kurie išlikę, gana iškalbingi. Plungės kraštotyrininkai yra atsekę ir daugelio jau sunykusių pastatų istorijas. Apie tai nemažai įdomios medžiagos yra paskelbusi pedagogė kraštotyrininkė Eleonora Ravickienė. Svarbiausias dvaro pastatų komplekso akcentas yra centriniai dvaro rūmai ir šalia jų buvusios dvi oficinos. Priešais centrinius rūmus stovėjo iki šiol dvaro ansamblį tebepuošiantis žirgynas. Dvaro pastatų kompleksui priklausė ir kalvė, „bažanterija”, prie centrinio įėjimo į parką besiglaudžiantis sargo namelis, skalbykla, laikrodinė, advokatų namelis (dabar jame įsikūręs Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius). Šiuo metu Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro centriniuose rūmuose veikia 1994 m. įkurtas Žemaičių dailės muziejus. Plačiau:http://www.oginski.lt/zdm/turinys.htm

Dvaro rūmus supa didžiulis, daugiau nei 50 ha ploto, mišraus stiliaus parkas, suformuotas natūralaus miško - alko vietoje. Jo puošmenos pagonių laikus siekiantys medžiai: Perkūno ąžuolas, Penkiakiamienis uosis, Verkianti liepa (jos nebėra). Laisvės alėja (Liepgasis). Ji yra miesto centre ir prisišlieja prie Oginskio parke tekančio Babrungo.Nuo seniausių laikų gatvelė vadinta Liepgasiu. A.Pakalniškis savo knygoje,,Plungė”(Chicago,1980), aprašydamas, kaip ši gatvė atrodė XXa. pradžioje, pastebi: ,,…Trumpa tebuvo, bet gana plati ir negrįsta. Raudonų plytų takas ėjo per vidurį, liepomis iš šalių apsodintas. Takas baigėsi gražiais nedideliais vartais geležinėje parko tvoroje. Važiuotojų kelias ėjo rytiniu Liepgasio pakraščiu, taip pat liepomis apsodintas. Ir jis į parką smego pro vartus, nors ir ne tokius gražius, kaip paradiniai vartai…”. O už tų vartų dabar Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: http://www.plunge.rvb.lt/


Šiame namelyje įsikūrusi vaikų biblioteka. Nuotrauka Kristinos Paulauskaitės.

Šioje bibliotekoje yra unikalus kambarys-pasaulio modelis. Jis sukurtas pagal individualų dailininko A.Aliuko projektą.

Kambarys-pasaulio modelis. Nuotrauka Kristinos Paulauskaitės.


Bibliotekos kiemelyje 2008 m. vyko dailės pleneras ir Babrungo pagrindinės mokyklos septintokai piešė tema ,,Mano miesto portretas”(mokytoja Jolanta Skersienė). Piešiniai


Dailės pleneras 2008m. Nuotrauka Kristinos Paulauskaitės

Pirmasis Plungės vaikų darželis siejamas su kunigaikštienės M.Oginskienės vardu ir veikla. Ji įkūrė ir išlaikė vaikų prieglaudą, kurią vietiniai vadino,, ochranka”. Daugelis vaikų buvo našlaičiai ir pamestinukai, nes prie šio pastato durų padėdavo suvystytą vaikutį. Po Antrojo pasaulinio karo pirmoji ikimokyklinė įstaiga Plungėje buvo atidaryta 1945m. Plungės darželio-lopšelio ,,Pasaka“ vaikai savo šeimose piešė Plungę: Plungės vaizdai

Plungės medinė bažnyčia buvo pastatyta XVI-XVIIa. Ją pastatė klebonas Jurgis Kirvelis grafo Aleksandro Zubovo lėšomis.1849m. pastatyta mūrinė varpinė. Plungės medinė bažnyčia seno, leidosi. Reikėjo jau naujos bažnyčios, ne medinės, o mūrinės. Šiai minčiai įgyvendinti 1899 m. Plungės klebonu ir paskirtas kunigas Vincentas Jarulaitis.1905m.rugsėjo 5d. Vyskupas Mečislovas Paliulionis pašventino Plungės bažnyčios pamatus. Vien pamatams buvo išleisti visi bažnyčios statymo komiteto sukaupti pinigai. Bažnyčia galutinai buvo pabaigta 1931 metais.1934m. ją palaimino vyskupas.

Plungės kraštas garsėja įdomia istorine praeitimi, žymiais žmonėmis, savitais papročiais, gyventojų verslais, gyvenvietėmis ir kt. Dar ilgai galėtume vaikščioti Plungės takais. ,,Išvydę pasaulį,mes randame papročių nustatytą tvarką, randame dainas, kurios mus migdo, o užaugusiems parodo grožį; mums sekamos pamokančios ir padrasinančios pasakos, sakomos išmintingos patarlės. Įsiklausykime į mūsų gyvenimo gausme gerokai pritilusius protėvių balsus ir pasistenkime suprasti,ką jie kalba mums, tos pačios žemės vaikams.”- taip rašo ,,Lietuvių folklore chrestomatijoje(V.,1996). Pateiksiu tris nuostabiai gražias pasakas, kurios išspausdintos Eleonoros Ravickienės knygoje,,Šimtmečių takais”(V.,1997). Šios pasakos tik truputėlį praveria duris į nepaprastai turtingą, permainingą ir gyvą mūsų Plungės tradicinės kultūros pasaulį. Pasakos apie Plungę

Straipsniui paruošti naudoti šaltiniai:

Plungė/Aleksandras Pakalniškis.-Chicago:M.Morkūno spaustuvė,1980.-143 p.

Senosios Plungės pėdsakai / Stasys Stropus. - Vilnius, [2004]. - 371, [1] p.

Šimtmečių takais/Eleonora Ravickienė.-Klaipėda:AB,,Klaipėdos rytas",1997.-158p.

http://www.plunge.lt/lt/rajonas/fotogalerija/plunges_miesto_vaizdai/

http://lt.wikipedia.org/wiki/Plung%C4%97

http://www.pvic.lt/index.php/pageid/121/print/1

http://www.oginski.lt/zdm/turinys.htm

http://www.plunge.rvb.lt/