PFEIFFERIS (FEIFERIS) ALBERTAS

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)
PFEIFFERIS (FEIFERIS) ALBERTAS – inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1922 m. rugsėjo 3 d. Suvalkų Kalvarijoje. Mokėsi Kalvarijos pradžios mokykloje ir Kalvarijos progimnazijoje. 1938 m. įstojo į Tauragės mokytojų seminariją. 1940 m., artėjant vokiečių mažumos repatriacijai į Vokietiją, įstojo į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. 1941 m. sugrįžo prie Litzmannstadto – Lodz (Wahrtegau – vokiečių okupuota Lenkijos teritorija). Tais pačiais metais lapkričio mėn. įstojo į vokiečių karo laivyno radijo operatoriaus mokyklą. Po apmokymo buvo išsiųstas į Azovijos ir Juodosios jūros laivyną. 1944 m. laivynui atsitraukus Dunojaus upe link Austrijos, Jugoslavijoje pateko į sovietų karo nelaisvę ir buvo išvežtas į Uralą. 1949 m., atleistas iš karo nelaisvės, sugrįžo į Vakarų Vokietiją pas tėvus. 1954 m. persikėlė į JAV rytų pakrantę – Hartfordą Konektikutą. Hartforde Technikos institute studijavo inžinerinę mechaniką. Šioje srityje dirbo ilgus metus įvairiose funkcijose: projektavime, kainų analizavime, gamyboje, statistikoje ir t.t. 1965 m. susidomėjo radijo mėgėjų ryšio tinklu. Išlaikęs egzaminus, gavo leidimą naudotis eterio bangomis. (A. Pfeifferio radijo stoties šauklys - WA1JZS.) Tokiu būdu jis susipažino su Lietuvos radijo mėgėjais ir lietuviu daktaru misionieriumi Aleksandru Bendoraičiu gyvenančiu Bolivijos ir Brazilijos džiunglėse. 1989 m. dalyvavo Lietuvos jachtų perplaukime per Atlanto vandenyną. 1991 m. mėgėjiškos radijo stoties WA1JZS pagalba prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. Savo radijo šaukliu priėmė visas naujienas iš Lietuvos radijo mėgėjų: Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir kitų miestų bei miestelių (LY2WW, LY2SA, LY2BFR, LY2DM, LY2BKX, LY2BRB), kurias perdav÷ telefonu laikinai įsikūrusiam „Lietuvių Ryšių skyriui“. Iš ten, faksu žinios pateko į Vašingtoną. Šias žinias siuntė ir į „Lietuvių Radijo Valandėlės Stotelę“, kuri informavo lietuvių bendruomenes apie esamą padėtį Lietuvoje. Taip pat keitėsi žiniomis su Norvegijos, Švedijos ir Sankt Peterburgo radijo mėgėjų stotimis. Apie situaciją Lietuvoje retkarčiais informuodavo Televizijos stočių (CBS, NBC, ABC IR CNN) korespondentus. Lietuvių visuomenės vardu Konektikuto lietuvių Bendruomenės Apygardos Pirmininkas Juozas Karmuza išreiskė jam raštišką dėkingumą už prisidėjimą prie Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. Paragintas savo sūnaus, susidomėjo „Alternatyve medicina“. Laikui bėgant sudarė vadovėlį „Energija mūsų sveikatos raktas“. Parašė nemažai prisiminimų: „Kalvarija nuo 1930 – 1940 m.“, „Atostogos Kalvarijoje 1944 m.“, „Daktaras, misionierius Aleksandras Bendoraitis“, „Radijo ryšiai su Lietuva laike Nepriklausomybės atgavimo“, „Lietuvių tinklo nariai Putname“ ir t.t. Siuntė straipsnius į metraštį „Heimatgruβ“ leidžiamą Lietuvoje vokiečių kalba.
L.: Autobiografija : A. Pfeifferis : [aplankas]. - Kalvarija : Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, 2007.