Olšauskas Juozas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)
Olšauskas Juozas - vargonininkas, scenos darbuotojas.
Gimė 1893 m. rugsėjo 23 d. Talaukių k., Alytaus vlsč., Kalvarijos apskr.* Mokėsi vargonininkavimo pas J. Naujalį Kaune. Vargonininkavo Pažėruose ir Dauguose, organizavo jaunimo vaidinimus, režisavo ir pats vaidino. Persikėlęs į Kauną, nuo 1920 m. sausio 29 d. sekretoriavo Lietuvos meno kūrėjų draugijoje, lankė A. Sutkaus vaidybos studiją (baigė 1923 m.), vaidino Tautos teatre ir Vilkolakyje, Kauno konservatorijoje lankė dainavimo klasę. Į JAV atvyko 1924 m. birželio 24 d. su A. Vanagaičiu ir V. Dineika, su jais vaidino „Dzimdzi-Drimdzi“ grupėje važinėdami po lietuvių kolonijas. Yra įdainavęs keletą dešimčių plokštelių vienas, su A. Vanagaičiu ir su A. Rakauskaite. Žinomiausios šios plokštelės: „Paklausykit jūs, lietuviai“, „Kur Nemunas ir Dauguva“, „Dzūkų kraštas“ ir kt., su A. Vanagaičiu - „Ulonai“, „Kai aš turėjau kaime mergelę“, „Pragėriau žirgelį“, „Ar aš tau, sese, nesakiau“, „Leiskit į tėvynę“ ir kt. „Dzimdzi-Drimdzi“ grupei išsiskirsčius, vargonininkavo Naujajame Braitone, Klivlende ir vėliau Amsterdame. 1946-1949 m. ALRK vargonininkų sąjungos sekretorius-iždininkas, Amsterdamo lietuvių radijo valandos vedėjas. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Gedimino ordinu.


L.: Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … [et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, T. 21, p. 100.