Matulaitis Sergijus

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)

Matulaitis Sergijus - knygnešys.
Gimė 1862 m. rugsėjo 29 d. Stebuliškių k., Liudvinavo vlsč., Kalvarijos apskr.*, mirė 1951 m. Šiauliuose. 1879 m. baigęs Liudvinavo pradžios mokyklą, dirbo tėvų ūkyje. Pradėjo platinti lietuvišką spaudą, kurios gaudavo iš Petro Kriaučiūno ir Adomo Grinevičiaus. Liudvinave įsikūrus ,,Sietyno“ draugijos skyriui, tapo jos nariu. Rašė korespondencijas ,,Ūkininkui“. Dar spaudos draudimo metu rinko parašus po prašymais carui. 1905 m. buvo Didžiojo Vilniaus Seimo deputatas. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. 1905-1906 m. kurstė žmones reikalauti tik lietuviškų mokyklų. 1908 m. suimtas ir pasodintas į Kalvarijos kalėjimą. 1908 m. gegužės mėn. ištremtas į Orienburgo guberniją, Rusijoje. Nuo 1938 m. paskirta 50 Lt valstybinė knygnešio pensija. Tuo metu, kai gaudavo pensiją, gyveno Kaune.


L.: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004, p. 297-298.''