MATAS MILUKAS

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 balsas)

MILUKAS MATAS – visuomenės veikėjas. Gimė 1885 m. rugsėjo 4 d. Šeštokų k., Kirsnos vlsč., Kalvarijos apskr., mirė 1978 m. sausio 13 d. Niujorke, JAV. Mokėsi Rudaminos pradžios mokykloje. Privačiai pasimokęs, išlaikė egzaminus ir gavo Kalvarijos dviklasės mokyklos baigimo pažymėjimą. Mokėsi vargonininkauti. 1902 m. bandė patekti į JAV. Nepavykus, grįžo į Lietuvą ir pradėjo mokytis Veiverių mokytojų seminarijoje. Įsitraukė į slaptos lietuvių mokinių kuopelės veiklą: kėlė lietuvybės stiprinimo klausimus. Platino lietuvišką spaudą. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. 1905 m. įteikė seminarijos vadovybei mokinių reikalavimą, kad visi dalykai būtų dėstomi lietuviškai. Gresiant areštui, buvo priverstas bėgti į Vokietiją, o iš ten 1906 m. išvyko į JAV. Dirbo Šenandore broliui, Antanui Milukui, priklausančioje spaustuvėje „Žvaigždė“. Veikė LRK SA, buvo kelių seimų sekretorius. ALRKF vienas steigėjų. Nuo 1917 m. dirbo „Garso“ redakcijoje Niujorke. Rašė į „Žvaigždę“, „Garsą“ ir kt. 1920 m. grižęs į Lietuvą, dirbo pramonės įmonėse. 1930-1940 m. – Lietuvos banko Kaune kasininku. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Vienoje, Austrijoje. Nuo 1945 m. lenkų ir ukrainiečių stovyklos Stuttgarte, Vokietijoje, vertėjas ir sekretorius. Vėliau persikėlė į JAV. Į lietuvių kalbą išvertė grožinės literatūros kūrinių.


L.: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas / grupės vadovė: Jonė Liandzbergienė. - Vilnius : Mokslo
ir enciklopedijų leidybos inst., 1998, T. 1, p. 687-688.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius :
Diemedis, 2004, p. 318-319.