Kraštotyrininkė Veronika

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,2 / 5 (21 balsai)
Virginija Pokvytienė

Plungės r.viešosios bibliotekos Aleksandravo VIPT kuratorė

Kraštotyrininkė Veronika Simutienė


Veronika Simutienė – Drungilaitė. Nuotr. V. Pokvytienės

Veronika Simutienė gimė 1938m. sausio 10 d Plungės r. Kulių valsčiaus Repšaičių k. ūkininkų šeimoje. Baigė Repšaičių pradinę ir Vieštovėnų septynmetę mokyklą. Toliau mokėsi ir baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą. Kadangi gerai sekėsi matematika, Švietimo ministerija nukreipė į Salantų rajono Dovainių septynmetę mokyklą dirbti matematikos mokytoja. Uždarius Dovainių septynmetę mokyklą, 1960 m. perkeliama į Aleksandravo septynmetę mokyklą. Čia dirbdama neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įsigijo geografijos mokytojos specialybę. Nuo 1970 iki 1993 metų dirbo Aleksandravo pagrindinės mokyklos direktore. Kraštotyra susidomėjo dar jaunystėje, tik dirbdama atsakingose pareigose nebeturėjo tam darbui laiko. Tik 1993 metais dar dirbdama mokykloje su mokiniais įsitraukė į kraštotyrinę veiklą. Surinko Aleksandravo mokyklos istoriją, rinko dar išlikusius kaimo buities reliktus. Mokytoja išvaikščiojo visus aplinkinius kaimus, sudarė čia buvusių sodybų žemėlapius. Įkūrė Aleksandravo krašto muziejų „Mėjga“. Ji surinko virš 70 senovinių nuotraukų, jas restauravo ir pristatė Plungės miesto viešojoje bibliotekoje vykusioje parodoje. Savo kraštotyrinius darbus gražiai pateikė Pakutuvėnų, Mamių ir Dyburių kaimų kraštiečių susitikimuose, kurios pati ir organizavo. Surinko šiuose kaimuose gyvenusių žmonių prisiminimus. Kelias dešimtis straipsnių paskelbė vietinėje spaudoje, daug rašė kultūros savaitraštyje „Žemaičių saulutė“.Surinktos ir saugomos vietiniame muziejuje Dyburių, Mamių, Baltmiškių, Pakutuvėnų ir Aleksandravo kaimų istorijos, kurioms daug archyvinės medžiagos, padėjo surinkti kraštietis, Marijampolėje gyvenantis, Anicetas Stonkus. Jos kraštotyriniai darbai bus išspausdinti knygoje „Kartenos valsčius“. Kraštotyrininkė apdovanota Plungės r. Šateikių seniūno padėkos raštais už kaimo paveldo išsaugojimą, Telšių apskrities viršininko ir šalies Prezidento padėkos raštais už etnokultūrinį darbą Lietuvos kaimuose.