Kompozitorius, chorvedys Aloyzas Žilys

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,1 / 5 (8 balsai)
Aloyzas Žilys
Aloyzas ŽilysGimė 1951 m. liepos 16 d. Raguviškių kaime, Kretingos rajone. Mokėsi Raguviškių, Jokūbavo aštuonmetėse ir Kretingos I-oje vidurinėje (dabar Pranciškonų gimnazija) mokyklose. 1971 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. 1978 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (LVK) Klaipėdos fakultetus.1970 m. pradėjo dirbti Klibių (Kretingos r.) kultūros namuose, kur vadovavo vokaliniams ansambliams, pučiamųjų instrumentų orkestrui, dramos būreliui. 1971 m. buvo pakviestas dirbti į Kretingos rajoninius kultūros namus, kur dirbo instruktoriumi, vėliau meno vadovu, vyr. metodininku, kartu vadovavo įvairiems kolektyvas, ansambliams, kaimo kapelai, chorams, agitbrigadai. 1989–1991 m. – Palangos Vykdomojo Komiteto Kultūros skyriaus vedėjas. 1991–1996 m. buvo Palangos poilsio namų „Baltija“ direktoriaus pavaduotojas kultūros reikalams, muzikos terapijos vadovas. 1996–2002 m. – Kretingos r. sav. švietimo skyriaus vyr. specialistas.
Pedagoginė veikla: Klaipėdos menų fakultetuose chorinio dirigavimo katedroje dirigavimo dėstytojo pareigose, Klaipėdos aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje vyr. dėstytojo ir choro vadovo pareigose, Kretingos I-oje bei Darbėnų vidurinėse mokyklose, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ mokytojo, chorų vadovo, koncertmeisterio pareigose.
Aloyzas Žilys – aktyvus visuomenininkas, Lietuvos chorų sąjungos narys, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos tarybos narys, Kretingos rajono kultūros centro tarybos narys, Lietuvos muzikų sąjungos narys, klubo „Kretingos krašto ainiai“, Vyskupo M. Valančiaus draugijos narys, Palangos jūros šaulių vyrų choro klubo „Žilvinas“ prezidentas.
Respublikinių chorų festivalių „Aš atidarysiu dainų skrynelę“ (nuo 1996 m.) iniciatorius, meno vadovas, režisierius, vyr. dirigentas. Tradicinių chorinės muzikos koncertų Kretingoje „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“ iniciatorius ir rengėjas (nuo 1980 m.). Rengė rajono ugdymo įstaigų Koncertinių programų festivalius ir geriausių rajono meno kolektyvų koncertus Vaikų ginimo dienai (nuo 1999 m.) prie Kultūros rūmų, vėliau Liurde, o nuo 2001 m. – rajono geriausių vaikų kolektyvų koncertus ir meninių darbų parodas Kultūros centre, skirtus Kovo 11 d. paminėjimui. Apžiūrų, konkursų, festivalių vertinimo komisijų narys, respublikinių, tarptautinių chorų festivalių dalyvis, respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių (su vadovaujamais kolektyvais) dalyvis.
Šiuo metu vadovauja Kretingos rajono Kultūros centro moterų chorui „Svaja“ (nuo 1977 m., įkūrėjas), vyrų chorui „Žilvinas“ (nuo 1985 m.), Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ jaunučių chorui (nuo 2008 m.), Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios Sumos chorui (nuo 2000 m.).
Vadovaujami chorai dalyvauja respublikiniuose konkursuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, pelno laureatų vardus. Autoriniai kūriniai skamba Lietuvos, Pasaulio lietuvių, JAV lietuvių dainų šventėse, koncertinėse programose.
Sukurta apie 500 kūrinių, išleisti 5 autorinių dainų rinkiniai („Dainelės pradžia“, 1999 m.; „Mano knygelės“, 2001 m.; „Saulės pasveikinimas“, 2002 m.; „Čiulbėsiu paukšteliu“, 2011 m.; „Lietuvos laukų mes sūnūs“, 2011 m.), sudarytas ir išleistas lietuvių liaudies dainų rinkinys „Žaliam berže gegulė kukavo“, 1993 m. Kūryba skirta vaikų ir suaugusių chorams, ansambliams, solistams. Muzika kuriama šokiams, vaikų spektakliams, kaimo kapeloms. Sukurti himnai-dainos mokykloms, bažnytinės giesmės.

Daugelis A. Žilio dainų spausdintos chorinės muzikos rinkiniuose, vadovėliuose. Kūrybinė veikla aprašyta rajono, Lietuvos ir užsienio spaudoje, įvairiuose bendrai parengtuose rinkiniuose.

Stažavosi Lietuvoje, Estijoje (Tartu, Talinas), Latvijoje (Ryga), Rusijoje (Maskva).
Apdovanotas Kretingos rajono savivaldybės, Lietuvos liaudies kultūros centro, Kultūros ministerijos, Švietimo ir Mokslo ministerijos, Lietuvos Šaulių Sąjungos padėkos raštais. 1982 m. įteiktas Meno saviveiklos žymūno ženklas, 1985 m. – Kultūros žymūno ženklas. 1995 m. už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių sąjungai apdovanotas Šaulių žvaigždės ordino medaliu. 2009 m. apdovanotas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija.

2011 metų lapkritį Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengė parodą, skirtą veiklos 40-mečiui ir gimimo 60-mečiui paminėti.

Asta Kupšytė