Gyvenimas, paskirtas Betygalai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (5 balsai)
 Gyvenimas,paskirtas Betygalai

Betygalos žemė dosni, nes užaugino Lietuvai didelį būrį garsių žmonių. Ir ypatinga – jei įkvepia čia gyvenančius kūrybai ir prasmingiems darbams. Dubysos pašonėje užaugo tautos dainius Maironis, poetai Juozas Nekrošius, Jonas Mačiukevičius, Antanas Cibulskis, mokslo žmonės Feliksas ir Antanas Mačianskai, Petras Setkauskas, Antanas Algirdas. Jurgaitis, Mykolas Ignotas ir kiti. Iki šiol sklando nemari Antanėlio – mokytojo Antano Juškos – dvasia.
Šiandienine Betygalos „vaikščiojančia enciklopedija“ galima pavadinti geografijos mokytoją Marijoną Birutę Navakauskienę. Tai Betygalos krašto šviesulys, nerimstančios sielos žmogus. Mokytojos interesų ratas platus ir įvairiapusiškas: muziejininkė, geologų būrelio vadovė, geologijos muziejaus įkūrėja, nenuilstanti keliautoja, dalyvaujanti įvairiapusėje veikloje, skatinanti savo mokinius tobulėti, ieškoti, pažinti. Literatė, išleidusi ne vieną poezijos knygelę, surinkusi daug vertingos istorinės, kraštotyrinės medžiagos apie Betygalą, savo gimtuosius Šiaulėnus, senelių tėviškę Šaukotą, išleidusi apie šias vietoves knygas. Prieš keletą metų mūsų kraštietis, poetas Jonas Mačiukevičius savo straipsnyje „Mokytoja iš Betygalos“ teigė, kad kol turime tokių Mokytojų kaip M. B. Navakauskienė, neapleidžia tikėjimas Lietuvos ateitimi.
Betygalai Mokytoja paskyrė didžiąją dalį gyvenimo. 1941 metais gimusi Radviliškio rajone, Šiaulėnų valsčiaus Mantviliškių kaime, baigusi Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, nuo 1966 metų dirba Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje geografijos mokytoja. 2011  metais Vyriausioji pedagogų atestacijos komisija jai suteikė geografijos mokytojo eksperto kvalifikacijos kategoriją. Veiklos Mokytojai niekada nestigo: mokykloje buvo pionierių vadove, užklasinio ir užmokyklinio darbo organizatore, vadovavo šokių, dramos, kraštotyros, turizmo ir kitiems būreliams.
Ypatinga M. B. Navakauskienės veikla geologijos srityje. Mokytojos pastangomis 1992 metais Betygaloje įkurtas geologijos muziejus, surinkta unikali eksponatų kolekcija. Nuo 1987 m. ji vadovauja jaunųjų geografų, vėliau ir jaunųjų geologų „Fosilija“ būrelio nariams. Su moksleiviais iki šiol dalyvauja respublikiniuose renginiuose: jaunųjų geologų stovyklose, olimpiadose, konferencijose.
Mokytoja buvo viena iš pirmųjų maironiečių judėjimo pradininkių ir įkūrėjų Lietuvoje. Nuo 1998 m. ji yra Raseinių krašto istorijos muziejaus Betygalos filialo muziejininkė, Dėstydama geografiją ir istoriją ji sutelkė daug savo mokinių kraštotyrinei veiklai, 2000 metais M. B. Navakauskienei suteiktas garbės kraštotyrininkės vardas.
Nuo 2007 metų Mokytoja priklauso Lietuvos kaimo rašytojų ir Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungoms, Žemaitijos rašytojų bendrijai.
2010 metais respublikiniame konkurse „Geriausia knyga apie kaimą“ M. B. Navakauskienė tapo konkurso laureate,  buvo apdovanota Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos diplomu ir gavo piniginę premiją už knygą „Šiaulėnų žemė“. Už šią knygą gavo ir Nijolės Bataitytės – Glaže lietuvių literatūrinę piniginę premiją (JAV, Los Andželas). 2009 metais M. B. Navakauskienei suteiktas Šiaulėnų seniūnijos Garbės pilietės vardas, ji apdovanota Šiaulėnų seniūnijos seniūno garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulėnų seniūnijai“, už nuoširdžią veiklą renkant, klasifikuojant ir sudedant Šiaulėnų seniūnijos kaimų istorinę praeitį ir dabartį į knygą „Šiaulėnų žemė“. 
Regina Musteikienė, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Betygalos filialo vyr bibliotekininkė