Dumsių seniūnijos žymūs žmonės

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,3 / 5 (19 balsai)
Kiekviename kaime ar mažesniame miestelyje yra vieta, kuri traukia žmones. Tokia vieta Jonavos rajono Dumsių seniūnijos Šveicarijos kaime – biblioteka. Jau 40 metų joje dirbanti Marytė Terebeizienė , pati gimusi ir užaugusi šios gražios seniūnijos valdose, gerai pažįsta žmones. Jai malonu aptarnauti ir mažąjį skaitytoją, ir garbaus amžiaus sulaukusį žmogų. Būdama veikli, kūrybinga ir noredama praskaidrinti monotoniškas provincijos dienas, Marytė įkūrė klubą „Prie kavos“. Į jį įsiliejo aktyvūs, išradingi,kupini idėjų vietos gyventojai

Klubas ištisus metus dirba ruošdamasis įvairiems renginiams . Dalyvaujama ne tik Šveicarijos kaimo, bet ir rajoninėse šventėse. Klubo nariai kviečiami koncertuoti ir į kitus rajonus. Labiausiai džiaugiasi šių visuomenininkų veikla senelių namų gyventojai, neįgalieji, paprasti kaimo žmonės, kuriems mažai galimybių praskaidrinti nuotaiką, neperžengus savo namų slenksčio. Kadangi klubo misija- padaryti gražesnį gyvenimą paprastam žmogui, tai nepamirštama pasveikinti bendruomenės žmonių įvairių sukaktuvių, jubiliejų proga. Dažnai rengiami susitikimai su įvairiais poetais, keliautojais ar kitais įdomiais žmonėmis.

Labai įdomią programą paruošė klubas Lietuvos tūkstantmečiui. Klubo pirmininkė Marytė Terebeizienė ir jos vyras Valdas Terebeiza šventes ruošia netgi savo sodyboje. Jau prieš trejus metus jie savo kieme Motinos dienos proga surengė poezijos šventę. Privačioje valdoje tokia visuomenei skirta šventė seniūnijoje buvo pirmą kartą. Jau tapo tradicija pavasarį, kai žydi obelys, prie užtiestų stalų kaimynams ir bendruomenės nariams džiaugtis klubo „Prie kavos“ ir kviestų svečių koncertais, išpuoselėta šeimininkų kiemo aplinka ir galimybe pabūti darnoje vieniems su kitais.

Klubo nariai: Zita (skaitovė,dainininkė) ir Vytautas (režisierius ir poetas) Riaubiškiai Albina (dainininkė) ir Sergejus ( dainininkas) Jefimenkos Zita(dainininkė) ir Vladas (dainininkas) Talalos Laima Stakeliūnienė ( akordeonistė, dainininkė),Paulius Tataryškinas ( dainininkas) Aldona Kaškauskienė(dainininkė, skaitovė) Marytė ( pirmininkė, dainininkė) ir Valdas (dainininkas) Terebeizos

Vytautas Mikštas

Šveicarijoje gyvena garsus visoje Lietuvoje audėjas Vytautas Mikštas, gimęs 1940 vasario 16 d. Utenoje. Baigė gyvulininkystės technikumą, Veterinarijos akademiją, dirbo Utenos rajone kolūkio pirmininku ir nieko bendro su audimu neturėjo. Tačiau audimo staklėmis buvo susidomėjęs jau kokių šešių metukų , bet mamos siūlus suraizgė ir tik išbartas buvo. Tačiau likimas taip gyvenimą suklostė, kad teko prie tų staklių grįžti ir iš to duoną valgyti...Ir jau rimtai austi išmokė žmona, kuri dirbo Kauno meno dirbinių kombinate. Kai Mikštų atvyko gyventi į Šveicariją, žmonai mokytojos darbo neatsirado, o kadangi palikimo buvo gavusi audimo stakles, tai ir griebėsi šio amato. Ilgainiui ir vyrą austi išmokė.

Vytautas Mikštas myli savo darbą, audžia neskubėdamas, įdėjęs visą širdį. Gal todėl jo juostomis daug žymių žmonių apjuosta- Ir profesorius Vytautas Landzbergis,ir profesorė K. Prunskienė, daug „Achemos „ veteranų ..

Jo išaustos lovatiesės, staltiesės, originalios juostos su Lietuvos himnu bei Aušros vartų Šv. Marija perkamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsieniečių.

Pranas Butkevičius

Dumsių seniūnija gali drąsiai didžiuotis garsia ir jaukia bajorų Butkevičių sodyba. Čia, Dumsių kaime, gyveno dailininkas,medžio drožėjas,bajoro titulą turintis Pranas Butkevičius. Gimė jis 1920 metų vasario 23 dieną Angirių kaime,Kėdainių apskrityje.Paišyti ir lieti akvareles pradėjo dar būdamas piemenuku. Baigė Kėdainių gimnaziją, po to- Vilniaus aukštesniuosius geležinkelininkų kursus ir trisdešimt metų dirbo inžinieriumi dispečeriu Vilniuje. Tačiau siela gyveno meno pasaulyje. Nors 1940m. studijavo Kauno meno mokykloje, bet trūko lėšų tęsti studijas.Tik vidinis noras kurti skatino siekti žinių bei tobuleti savarankiškai. Daug patirties įgijo draugaudamas su V.Karatajumi, mokėsi iš P.Sezano, A.Gudaičio. 1975 metais dailininkas atvyko gyventi į savo sodybą Dumsių seniūnijoje. Būdamas pensijoje galėjo daug laiko skirti saviraiškai. Čia buvo nupiešti gražiausi paveiklai, kurių iš viso nutapė virš 200 darbų, čia buvo išdrožti kryžiai ( vienas iš jų pastatytas Ruklos kaime, kitas- Butkevičių sodyboje), koplytstulpiai ( vienas- ąžuolinis su šv.Jonu Nepomuku) ir medžio drožiniai.Dirbo dailininkas iš širdies, sau, negalvodamas apie kokį atlygį ar uždarbį.Mėgstamiausias Prano Butkevičiaus tapybos darbų objektas - žmogaus santykis su gamta, susimbolinti natiurmortai.Daugelis jo darbų yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, Lenkijoje,Suomijoje, Švedijoje. Palaipsniui sodyba virto muziejumi.Net tvorų stulpai čia išdrožinėti įvairiomis figūromis. Dauguma baldų, namų apyvokos daiktų- išdrožinėti įvairiais ornamentais. Dailininko darbo kambaryje- turtinga biblioteka, etiudai, tapybos darbai. Dailininkas yra išdrožęs ciklą kunigaikčšių portretų. Dailininkas buvo ir didelis eruditas. Puikiai žinojo architektūrą, istoriją, geografiją. Apkeliavo visą Lietuvą, tapė bažnyčias( tame tarpe- ir Skarulių), piešė kryžius ir malūnus. 1993 m. surengė personalinę parodą Vilniaus "Vartų" galerijoje. Parodas jam rengti padėjo jo sūnus, Jonas Butkevičius,VGTU docentas,bajoras, aktyvus visuomenininkas ir keliautojas.1994metais balandžio 20 dieną Pranas Butkevičius mirė. Po jo mirties sūnus Jonas rengia personalines parodas, projektuoja ir stato koplytstulpius, puoselėja Butkevičių sodybą. Naudoti šaltiniai: Jonavos balsas,-1995.-kovo 25.