Dubičių krašto žmonių sukurta daina, atspindinti 1939 metų įvykius (dainuojama ir dabar)

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

ŠTAI VIENAS TŪKSTANTIS

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (115 balsai)

Štai vienas tūkstantis ir devyni šimtai,

O ir trisdešimtais devintais meteliais,

Dvidešimt ketvirtą dieną rugiapjūčio

Aš su sa berneliu stoviu prie darželio.


O kiek čia linksmumo, kaip gera šnekėti,

Kokia yra laimė bernelis turėti.

Apkabinęs glaudžia, širdelę aukoja,

Ne kartą iš meilės veidelius bučiuoja.


Tik staiga gi žiūrim- mūs kaimas sujudo,

O ir bernužėlis ne vienas nuliūdo.

Ar jiems buvo gaila palikti mergelių,

Ar jiems verkiančiųjų senųjų tėvelių.


Priėj valdininkas prie mano bernelio,

Kuris padalino visiems po lapelį.

Mielas bernužėli, greitai vyk į frontą,

Nes jau lenkų žemė vokiečių užpulta.


Mielas bernužėli, tu nevyk į frontą

Tai ne mūs Tėvynė kiekvienas supranta.

Jie mus visus spaudė, kiekvieną niekino,

Prakeiktais lietuviais visada vadino.


Miela mergužėle, aš to nedarysiu,

Tegul visi mato lietuvių drąsumą.

Tegul visi mato, kas dar nesuprato,

Kad lenkai lietuvius irgi frontan stato.


Suėjo berneliai paskirtą vietą,

Kur kiekvienas gavo šautuvėlį kietą.

Gražiai pabalnoti bėrieji žirgeliai,

O prie jųjų šono aštrieji kardeliai.


Padainavo Janina Palšytė - Švedienė, gimusi 1925 m.
Užrašė Regina Lukoševičienė, Dubičių kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė.