Bibliotekininkė Elvyra Satkūnaitė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (23 341 balsai)

Bibliotekininkė Elvyra Satkūnaitė (1946-01-01 – 2006-07-13)

Turinys

Biografija

Žmonės sako: ,,Gimsta žmogus – danguje sužimba nauja žvaigždelė“. Taip Antaliežių kaime prasidėjo Elvyros kelias per prasmingą, dorai ir teisingai gyventą gyvenimą. Bėgiodama Liežio ežero pakrantėmis, svajodama ir ateityje save matydama su vaistininkės chalatu, vėliau – artiste prožektorių apšviestoje scenoje, ji niekada nepagalvojo, kad gyvenimą praleis tarp knygų. Lyg gyvsidabris judri, kartais svajinga, lyriška, jausmus eilėraščių posmuose eiliuojanti mergaitė, baigė Alantos vidurinės mokyklos aštuonias klases, įstojo į Alantos žemės ūkio technikumą. Po puspenktų metų, nešina agronomo specialybės diplomu, Elvyra pravėrė Alantos tarybinio ūkio vadovo kabineto duris, tapo ūkio agronome. Jauna agronomė nutarė mokytis Vilniaus universitete, neakivaizdiniu būdu įsigijo bibliotekininkės specialybę. Nuo 1967 m. Elvyrai atsiveria Naujasodžio bibliotekos durys. Nemokėdama tik formaliai eiti pareigų, literatūros žinovė bei patarėja, įgytą specialybę mylėdama ne mažiau už žmones ir gimtinę, mergina greitai tapo ne tik bibliotekos šeimininke, bet ir jos siela, sugebėjusia mažą kaimo bibliotekėlę išauginti į viliojančią dvasingumo versmę. Gavus iš tuometinės valdžios 2236 knygas, bibliotekėlė gimė 1955 m. Svobiškėlio kaime. Nuo 1974 m. biblioteka karaliauja Naujasodžio kultūros centru tapusiuose dvaro rūmuose. Elvyra Satkūnaitė pasineria į aktyvią bibliotekinę veiklą.


Naujasodžio kultūros centro šeimininkė


Bibliotekoje - su svečiais is Latvijos

Bibliotekinė veikla

Elvyra visa širdimi buvo pasinėrusi į savo darbą: organizavo puikius renginius, rašė ir vykdė įvairius projektus, kūrė jaukias, pritaikytas įvairioms skaitytojų grupėms, erdves. Ir dabar vienoje žaviais sienų piešiniais išdabintoje, paslaptingos prieblandos gaubiamoje bibliotekos salėje mažuosius alantiškius ir jų svečius užburia pasakų kambarys, vyresni šurmuliuoja ALF lėšomis 2000 metais įrengtoje Jaunimo muzikos svetainėje ar patogiai įsitaiso prie skaitykloje esančių kompiuterių. 1996 metais už labai gerus profesinio darbo rezultatus Elvyrai buvo suteiktas Molėtų rajono geriausio bibliotekininko vardas ir Metų bibliotekininko vardas. Jos pavardė įrašyta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės knygą. [1]


Geriausia 1996 m. rajono bibliotekininkė


1996 Metų bibliotekininkė

Kraštotyros veikla

Prieš ketvirtį amžiaus, norėdama papuošti biblioteką, Elvyra kartą atsinešė puodynę. Pasirodė, kad tai gražu, patiko ir kitiems. Tai buvo pradžia plėtojant liaudies meną ir įkuriant muziejų. [2]


Etnografinio muziejaus įkūrėja


Naujasodžio muziejuje


Polinkis į meną Elvyrai padėjo globoti ir kitą kultūros židinį- 1997 m. bibliotekoje atsiradusią paveikslų galeriją. Tuometinės žemės ūkio mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis ir vilnietė tapytoja Sigita Maslauskaitė į Naujasodį vasarą gyventi ir kurti ėmė kviesti dalininkus profesionalus. Atvykstančių padirbėti meno žmonių vasaros stovyklos tapo tarptautinės: jose kūrė Italijos, Vokietijos, kaimyninių šalių dailininkai. Mokslo metų pradžioje vyksta pleneruose sukurtų darbų parodos. Išvykdami dailininkai dalį savo kūrinių padovanoja bibliotekai, kelios dešimtys darbų puošia rūmų menes. Daugelio Alantos plenerų parodų kuratoriumi buvo Elvyra Satkūnaitė.


Po parodos


Parodos metu su tautodailininke V. Limbiene


Rinkdama rakandus, bendraudama su jau seniai Anapilin iškeliavusiais sodžiaus senoliais, Elvyra užsirašinėdavo jų pasakojimus apie kaimų ir jų gyventojų istoriją, rinko aukštaičių tautosakos ir folkloro perlus. Bibliotekos lentynose puikuojasi vedėjos sukauptų ir spaudai ruošiamų Padvarnių ir Antaliežių kaimų istoriją pasakojančių dokumentų aplankai. Šalia pūpso kitas, ta pačia ranka rašytas, nemažiau retas ir vertingas – „Liaudies medicina Alantos apylinkėse“ aplankas.

Tautodailininkė

Buvo nemažai bemiegių naktų pinant, mezgant, audžiant, ardant ir vėl nuo pradžių tą patį darant, kol išmokta sukurti tobulą rankdarbį. Ji priklausė Molėtų rajono tautodailininkų draugijai, organizavo ne tik rajono, bet ir respublikos tautodailininkų darbų parodas.E. Satkūnaitės tautodailės darbais papuošta biblioteka

Meninė veikla

Elvyrai buvo nesvetimas meniškas žodis: jau nuo jaunystės rašė eiles, buvo puiki įvairių renginių vedančioji ir skaitovė, vaidino įvairiuose Naujasodyje statomuose spektakliuose (Žemaitės „Trys mylimos“, „Aina saulala apie dungų“ ir kt.)Spektaklių metu


1975 m. Elvyra įkūrė etnografinį ansamblį „Seklyčia“ ir ilgus metus jam vadovavo. Su ansambliu daug koncertavo įvairiuose miestuose.


Repetuoja "Seklyčia". Naujasodis, 1995 m.


Etnografinis ansamblis "Seklyčia" koncerto metu.


Ji visą laiką šypsojosi... Piktos valios ranka 2006 liepos 13 d. nutraukė prasmingo, kupino energijos, išmonės, gyvenimo giją.


ELVYRA


Aš- ne minia,-

Esu viena

Veidų kaukėtų šurmuly...

Žinau, jaučiu, kad netikri,

Ir sutikti, ir aplenkti-

Praeiviai žemės, gal dangaus...

Nėra čia draugo, nei žmogaus.Tik tu viena- man artima,

Dienų vaiskių, naktų blausių;

Šviesus žibintas tamsoje.

Vis mintimis einu, einu-

Ugnelę sielos Tau nešu.


Vlada Banilytė- Kvedarienė


ELVYRAI S.

Čia dar neseniai, ir mažai jūsų kraštą pažįstu,

Bet sieloje blyksi šviesa.

Jūs tas žibintas, Elvyra,

Sušvitęs mano take.


Gyvenimas trumpas ir glaustas,

O metai tokie greiti:

Čia žiedas pavasariais rausta,

Čia lapai klevų jau gelsvi.


Taigi mažai tikėjau,

Kad pagairėje vėtrų audrų

Dar saulė kovos su vėjais,

Sklaidysis tamsa debesų!


Tu- tas negęstantis fakelas!

Suspindus žvaigždė šviesi!

Tad pritemusiai žemei neški

Šilumą savo širdies.


                 Vlada Banilytė- Kvedarienė

Straipsniai

Satkūnaitė, E. Alantos plenerai // Molėtų žinios, 2005, rugpj. 23, p. 1

Satkūnaitė E. Aš kaimas :[eilėraštis] // Alantos akiračiai, 1989, lapkr. 11

Satkūnaitė E. Atsisveikinant: [eilėraštis] // pirmyn, 1968, rūgpj. 24

Satkūnaitė, E. Bibliotekai dovanotos knygos jau skaitytojų rankose // Vilnis, 2000, saus.25, p. 3

Satkūnaitė, E. „Dirbti dabar sunkiau, bet esame reikalingesnės“ // Bibliotekų darbas, Nr. 5, p. 8-10

Satkūnaitė E. Dvi parodos Alantos dvare // Vilnis, 1998, rugs. 11, p. 2

Satkūnaitė E. Jaunieji bibliotekos pagalbininkai // Pirmyn, 1977, liep. 20

Satkūnaitė E. J. Kanapecko medžio darbų paroda // Molėtų žinios, 2004, bal. 9, p. 2

Satkūnaitė E. „Jei sutikčiau tave“ : [eilėraštis] // Pirmyn, 1965, laplr. 27, p. 3

Satkūnaitė E. Juozo Kanapecko medžio darbų paroda Naujasodyje // Vilnis, 2004, bal.9, p. 5

Satkūnaitė E. Kaimo ūkininkai – šiandiena ir perspektyvos // Vilnis, 2004, rugpj. 13, p. 1, 3

Satkūnaitė, E. Kilti ir kelti // Pirmyn, 1898, geg. 20

Satkūnaitė E. Kviečia paroda // Molėtų žinios, 2005, rugpj. 23, p. 1

Satkūnaitė E. Meilė : [eilėraštis] // Pirmyn, 1965, gruod. 14, p. 3

Satkūnaitė E. Nuo pavasario iki rudens : [eilėraštis] // Pirmyn, 1969, spal. 4, p. 3

Satkūnaitė E. O kaip ten, Amerikoje? // Pirmyn, 1990, geg. 24

Satkūnaitė E. Parašysiu: [eilėraštis] // Pirmyn, 1976, birž. 1, p. 3

Satkūnaitė E. Šiuolaikinė kaimo biblioteka // Vilnis, 2004, bal. 13, p. 4-5

Satkūnaitė E. „Tu pašauk savo meilę iš tolo...“ // Pirmyn, 1968, rūgpj. 24, p. 3

Satkūnaitė E. Vasara – keliauk, pažink, ilsėkis // Vilnis, 2005, birž. 28, p. 4

Naudoti šaltiniai

1. http://www.lbd.lt/reng/laureatai.htm

2. http://www.muziejus.moletai.lt/Naujasodzio.html

3. http://www.muziejai.lt/moletai/naujasodzio_bibliotekos_muziejus.htm

4. http://verslas.banga.lt/lt/leidinys.full/3f2a096c2ce03

5. http://www.alantos.projektas.lt/IN%20MEMORIEM%20ELVYRAI.doc

6. In memoriam Elvyra Satkūnaitė (1946-2006) Preikšas Š. Antaliežių

žvaigždutė// Tarp knygų. 2006, liep.- rugpj., p. 41-42.