Aleksa Konstantinas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1 / 5 (1 balsas)
Aleksa Konstantinas  – mokytojas, visuomenės veikėjas.
Gimė 1863 m. rugsėjo 1 d. Kumetiškių k., Janavo vlsč., Kalvarijos apskr., mirė 1935 m. sausio 23 d. Vilniuje. 1922-1935 m. Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje mokytojas inspektorius. Vienas Šv. Kazimiero draugijos steigėjų. 1925 m. jos sekretorius, vėliau iždininkas. 1928 m. kooptuotas į Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto narius. Vilniaus krašto Lietuvių mokytojų sąjungos pirmininkas. Su kitais steigė lietuvių mokyklas Suvalkų krašte. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje.
L.: Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … [et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953, T. 1, p. 94.

Informaciją paskelbė Dovilė Skroblaitė

(Šaltinis: „Kalvarijos krašto šviesuoliai“).