Aleksa Julius

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1 / 5 (1 balsas)
Aleksa Julius - gydytojas, varpininkas, publicistas, knygnešių rėmėjas.


Gimė 1855 m. Kumetiškių k., Janavo vlsč., Kalvarijos apskr.*, mirė 1891 m. lapkričio 22 d. Kaune. Baigęs Marijampolės gimnaziją, 1879 m. pradėjo medicinos studijas Varšuvos universitete. Už ryšius 1883 m. su revoliucine ,,Proletariato“ organizacija ir dalyvavimą studentų riaušėse pašalintas iš universiteto ir apie metus kalintas Varšuvoje. 1885 m. baigė studijas, 1885–1886 m. gydytojavo Jonavoje, 1887–1889 m. Naumiestyje, 1889–1891 m. Aleksote. Suartėjo su lietuvių tautiniu judėjimu, 1890–1891 m. bendradarbiavo ,,Varpe“, ,,Vienybėje lietuvninkų“. 1891 m. kovo 11 d. suimtas susekus korespondenciją su Paryžiaus lenkų socialistu Mendelsonu nelegalios literatūros gabenimo klausimu, kalintas Varšuvoje. Už užstatą paleistas. Rinko liaudies dainas ir jų melodijas, gaidas, lietuvių ir lenkų kalbomis sudarė botanikos žodyną, bet rankraščiai, jam mirus, dingo. Mirė užsikrėtęs šiltine.

L.: Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … [et al.]. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953, T. 1, p. 94.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004, p. 23.

Informaciją paskelbė Dovilė Skroblaitė


(Šaltinis: „Kalvarijos krašto šviesuoliai“).