Aleksa Jonas Pranas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1,5 / 5 (4 balsai)


Aleksa Jonas Pranas- Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, filosofas, ekonomistas.


Gimė 1879 m. gruodžio 25 d. Kumetiškių k., Janavo vlsč., Kalvarijos apskr.*, mirė 1955 m. balandžio 22 d. Svetlozelionoje, Tomsko sr., Rusijoje. 1900-1907 m. Maskvos universitete studijavo gamtos mokslus, agronomiją, sociologiją, 1914-1915 m. - Varšuvos aukštojoje žemės ūkio mokykloje. 1918 m. grįžo į Kauną. 1918–1920 m. – Žemės ūkio departamento direktorius, 1920–1923 m. – Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1924–1927 m. – Lietūkio tarybos pirmininkas, 1925–1940 m. – VDU Žemės ūkio ekonomikos docentas, vėliau - profesorius. 1925 m. vienas iš Ūkininkų partijos įkūrėjų, 1925–1927 m. – žurnalo „Žemės ūkis“ redaktorius, 1926–1927 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininkas, 1926–1935 m. – Žemės ūkio ministras, 1928–1936 m. – organizacijos „Ūkininkų vienybė“ pirmininkas. 1926 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos III Seimą. SSRS okupavus Lietuvą, NKVD suimtas, 1940-1941 m. kalintas Marijampolėje, Kaune. 1942 m. gestapo suimtas, kalintas, vėliau ištremtas į Vokietiją, 1948 m. ištremtas į Sibirą. Pirmasis Lietuvoje žemės ūkį pradėjo tirti kompleksiškai (plėtros teorijos požiūriu), propagavo žemės ūkio kooperaciją, buvo ūkininkiškosios ideologijos kūrėjas Lietuvoje. Svarbiausi darbai: „Lietuvos šios dienos žemės ūkis ir jo ateitis“ (1924), „Lietuvių tautos likimo klausimu“ (2 t. 1925-1933), „Lietuvos ūkininkai ir Lietuvos valstybė“ (1926), „Kuriuo keliu eisime“ (1927), „Mano testamentas lietuvių tautai“ (1951 m., išleista 1999 m.). 1931 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu. 1929 m. už ypatingą atsidavimą Lietuvos žemės ūkiui, Lietuvos žemės ūkio akademija J. P. Aleksai suteikė agronomijos garbės daktaro vardą.


L.: Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001, T. 1, p. 305.

Žymūs Kauno žmonės : atminimo įamžinimas [elektroninis žinynas]. - Kaunas: Kauno apskr. viešoji biblioteka, 2004. - http://atminimas.kvb.lt/
Turinys