Straipsnių ciklas: Albertas Griganavičius, LPS Šiaulių krašto aktyvistas prisimena...

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (4 116 balsai)
== Pagrindiniai gyvenimo faktai ==Gyvenimo principas: jei aš neisiu, nedarysiu, kitas neis, nedarys, tai kas gi eis ir darys?Griganavičius Albertas:


 • Gimė 1934 m. liepos 8 d. Kavarske (Anykščių raj.).
 • Gydytojas neurochirurgas, visuomenės veikėjas.
 • Nuo 1948 m. gyveno Šiauliuose.
 • Nuo 1950 m. dirbo įvairiose Šiaulių įstaigose ir organizacijose.
 • 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.
 • 1960-1972 m. Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas chirurgas.
 • 1972-1981 m. Šiaulių poliklinikos Chirurgijos skyriaus vedėjas.
 • 1981-1998 m. Šiaulių ligoninės Neurochirurgijos skyriaus vedėjas. *Aukščiausios kategorijos neurochirurgas (1989).
 • Parengė per 60 mokslinių pranešimų, dauguma jų paskelbti įvairiuose leidiniuose.
 • Periodikoje paskelbė per 300 publikacijų aktualiomis temomis.
 • Turi sukaupęs didelę filmoteką, Šiaulių televizijai parengė 12 videofilmų blaivybės tema.
 • Medicinos žurnalo redkolegijos narys. Išleido publicistikos knygą Reikia tos Lietuvos (2006).
 • Buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) miesto tarybos ir Sąjūdžio Seimo narys (1988), LPS suvažiavimų ir konferencijų dalyvis.
 • 1991 metais įsigijęs video kamerą, pradėjo kruopščiai filmuoti visus įvykius, susijusius su Šiaulių atgimimo istorija.
 • Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio prezidiumo narys ir Šiaulių skyriaus pirmininkas.
 • Jo iniciatyva Šiaulių mokyklose pradėtas rašinių bei piešinių blaivybės tema konkursas.
 • Lietuvos gydytojų, Lietuvos neurochirurgų draugijos, Šiaulių krašto chirurgų draugijos narys.
 • Lietuvos samariečių bendrijos valdybos narys, Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriau valdybos narys, lietuvių kalbos diktantų rašymo konkursų dalyvis ir prizininkas.
 • Trečiojo amžiaus universiteto kūrimo Šiauliuose iniciatorius (1999), šio universiteto Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanas.
 • Knygnešių ainių draugijos narys ir kt. SSRS sveikatos apsaugos žymūnas (1982).
 • Šiaulių miesto garbės pilietis (2005).
 • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje saugomas Alberto Griganavičiaus rankraščių fondas (2014)
 • Mirė 2015 m. sausio 16 d.

Straipsniai, virtuali paroda

A.Griganavičius: Blaivystės šventė - didelio darbo pradžia

A.Griganavičius: Baltijos kelias ir šiauliečiai

A.Griganavičius: veikla Lietuvos labui viešint Amerikoje

A.Griganavičius: Nebeužtvenksi upės bėgimo

A.Griganavičius: Derybų uvertiūra ar paprastas chuliganizmas?

A.Griganavičius: Nebenorime būti ignoruojami

A.Griganavičius: Kalba antimilitaristiniame mitinge Šiauliuose prie aerodromo 1989 06 01

A.Griganavičius: Jaudinantį įvykį prisiminus

A.Griganavičius: Skrydis parištais sparnais

A.Griganavičius: Šiaulių laikraštis 1991 01 12

A.Griganavičius: Mums reikia tos mūsų Lietuvos!

Virtuali paroda „Albertas Griganavičius: visur suspėta...“

Video kronika

Video filmas apie Albertą Griganavičių


Nuo 1991 metų A.Griganavičius saugojo unikalius video kadrus iš tuo metu Lietuvoje vykusių renginių, mitingų, eisenų, posėdžių ir kt. Autorius šių vertingų įrašų kopijas padovanojo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai ir suteikė teisę jais naudotis visuomenei.


Ištraukos iš video kolekcijos


A.Griganavičius: Lietuvos atgimimas 1989-1991

A.Griganavičius: 1991 01 13

A.Griganavičius: Vasario 16 minėjimas Šiaulių ligoninėje 1991 01 15

A.Griganavičius: Sukilėlių kalnelyje. Šiauliai, 1991 02 16

A.Griganavičius: 1991 08 19. Pučas

A.Griganavičius: Pasaulio parlamentarų susitikimas Šiauliuose 1991 08 22

A.Griganavičius: Kalba Saulės aikštėje. 1991 08 22

A.Griganavičius: Liepsnojantis Baltijos kelias 1991 08 23

A.Griganavičius: P.Ivoškaus kalba 1991 08 23

A.Griganavičius: Paminklo išmontavimas 1991 08 24