A.Griganavičius: Baltijos kelias ir šiauliečiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 191 balsai)

Iš straipsnių ciklo: Albertas Griganavičius, LPS Šiaulių krašto aktyvistas prisimena...


Tikėjimą išsilaisvinimu ypač sustiprino Baltijos kelias. Įžymiajam protesto, ryžto ir vienybės žygiui, gyvąja grandine sujungusiam Vilnių su Ryga, Talinu, buvo ruošiamasi kruopščiai. 1989 08-23 po šv. Mišių už Lietuvą ir jos kankinius centrinėn Šiaulių aikštėn susirinko tūkstančiai žmonių. Čia buvo suvaidinta 1939-ųjų metų Lietuvos egzekucija. Ant buvusio paminklo krašto stovėjo tautiniais rūbais apsirengusi lietuvaitė su užmesta ant kaklo virve, o už jos grobį dalinosi Stalinas ir Hitleris. Tilžės gatvės ir Aušros alėjos sankryžoje po sukryžiuotomis SSSR ir hitlerinės Vokietijos vėliavomis stovėjo trys karstai, uždengti Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautinėmis vėliavomis, o aktoriai Dalia Cinauskaitė, Pranas Piaulokas ir J.Žibūda skaitė Molotovo-Ribentropo sutarties ištraukas ir rūsčius klastingiausiu kruvino suokalbio pasmerkimo žodžius. Įstūmę į džipą pasmerktąją lietuvaitę, automatais ginkluotų sargybinių apsupti Stalinas ir Hitleris nuvažiavo didžiulės minios priešakyje prie buvusių KGB rūmų ir karinio komisariato. Čia buvo sovietiniams karininkams grąžintas pilnas šalmas nebenorinčių tarnauti okupacinėje kariuomenėje žmonių karinių bilietų. Apie 15 val. mašinų kolona išvažiavo į šiauliečiams paskirtą Baltijos kelio atkarpą tarp Panevėžio ir Pasvalio, tačiau kelias buvo tiek perkrautas, kad judėjome labai lėtai. Nuotaiką kėlė nuolat šmirinėjantys užspringstančiu džipu Stalinas su Hitleriu, vienas siūlydamas skaisčiausiają savo saulę, o kitas tvirtindamas, kad Vokietija - aukščiau visko.

Laiko nuvykti skirton vieton būtų užtekę, bet Panevėžy skersai kelio kelioms valandoms buvo tyčia užstumtas prekinis traukinys. Dėl to iki 19 vai. nuvažiavome tik iki Piniavos. Čia sustojome 5-6 eilėmis tvirtai spausdami vienas kito rankas.Susikaupėme šventai giesmei "Lietuva, Tėvyne mūsų", jausdami didžiulę to susitelkimo jėgą ir suvokdami, kad tą akimirką į visų dorų Baltijos šalių žmonių susitelkimą nustebusios sužiuro viso pasaulio akys, vienos su neapykanta ir priešiškumu, kitos, - o jų dauguma, - su pasigėrėjimu, nuoširdžiu pritarimu ir parama.


Video kadrai iš Liepsnojančio Baltijos kelio 1991 08 23