A.Griganavičius: Šiaulių laikraštis 1991 01 12

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (1 421 balsai)

Iš straipsnių ciklo: Albertas Griganavičius, LPS Šiaulių krašto aktyvistas prisimena...


1991m. sausio 13 d. Nr. 1. Išleido „Šiaulių naujienų" ir „Šiaulių krašto " žurnalistai ir miesto Taryba.


Vilnius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui ponui V. Landsbergiui


Šiaulių miesto gyventojai, susirinkę į mitingą, pasitiki Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba ir jos formuojama vyriausybe, remia jas, pritaria jų sprendimams. Dėkojame Jums visiems už dvasios stiprybę, ramybę ir ištvermę. Turime visi dirbti bendrai, nors ir būdami skirtingi. Įpareigojame jausti didesnę atsakomybę už kiekvieną ištartą žodį. Jus ir mus vertins istorija.

Pasmerkėme ultimatyvią Gorbačiovo politiką, jaunuolių grobimą ir kruvinus karo veiksmus, pareikalavome nedelsiant nutraukti prievartą, išvesti kariuomenę, atlyginti nuostolius ir pradėti derybas.

Mitingo pirmininkas A. Griganavičius


Kreipimasis į Šiaulių kariškius

Istorinėms aplinkybėms susiklosčius, gyvename kartu po tuo pačiu Lietuvos dangumi, valgome tą pačią lietuvišką duoną, geriame tą patį vandenį. Mūsų vaikai žaidžia tuose pačiuose kiemuose, tačiau mūsų širdis apėmė nerimas, kai Jūsų armijos uniformą dėvintys žmonės pradėjo šaudyti į taikius beginklius mūsų žmones, grobti mūsų jaunuolius.

Kviečiame ieškoti išeities, kad Jūs ir mes, Jūsų ir mūsų vaikai išliktų žmonėmis, o ne taikiniais.

Tikime, kad žmogaus gyvybė, laisvės troškimas, kaimynų taikus sambūvis, kaip mums, taip ir Jums, yra aukščiausia vertybė.

Mitingo pirmininkas A. Griganavičius


Broliai ir seserys,

Sunkiausiomis Lietuvai dienomis žuvusiųjų už laisvę akivaizdoje kaip niekad reikia vienybės ir Tėvynės meilės, blaivaus proto padiktuotų veiksmų, todėl negerkime patys, ir nevaišinkime svaigalais kitų, kad apsvaigę nesielgtume neprotingai, daugiau nebekeltume rankos prieš savo šeimos narį, kaimyną ar praeivį. Argi neužtenka to kraujo, kurį praliejo okupantai?


Paskelbta per Lietuvos TV 1991 01 14