Žemaitiški žodžiai ir jų reikšmės

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1,7 / 5 (527 balsai)
Kiekviena tarmė turi tik jai būdingų žodžių. Žemaičių kalboje yra aibė tokių išsireiškimų.

 A
aplei                                                          apie
apėntaas                                                    vėl
atkalnė                                                       kalvos šlaitas
apgerbtė                                                     apsivalyti
atvarslaa                                                     vadžios
akis                                                           akivaras
austė                                                         mušti
altaracija                                                    apžavėti
avelės                                                         kačiukai(medžio)
apcūgos                                                      kerp.replės
apzajee                                                      apvadai
abrūsos                                                      rankšluostis
aptaa                                                          apsiuvai
alasus                                                        triukšmas
atkragintė                                                   atlošti
aparpoulis                                                   apalpimas
abletūra                                                      durų, langų apvadai
abraks                                                        pilna duonos riekė
alkierius                                                      prieangis
apvartis                                                      plona virvelė
anam                                                          jam
apvažus                                                      švarus
atkaktė                                                       atkeliauti
aklis                                                           musė(didelė)
aplei                                                           apie+aplink
aimatas                                                      juokai
al                                                               priež.B
bestėjė                                                       velnias
bėzos                                                         plaukų kasa
blaivus                                                        melsvas
blėndė                                                        medžio rūšis
brags                                                          šienas sukrautas ant karties
bodynė                                                       laidotuvės(dalis)
būnts                                                          ryšulys
babaužis                                                     vaikų baidyklė
bonga                                                         pabaiga
blezdinga                                                    kregždė
balvuons                                                     baidyklė?
bezdaa                                                       alyvos
bokštus                                                       bailus
bimbals                                                       arklinė musė
budinkaa                                                      pastatai
batvėnis                                                      burokas
baronka                                                      riestainis
bakanis                                                       pagrandukas
boužė                                                         senovinės svarstyklės
balas                                                          plūkės
baltgalvė                                                     ramunė
bakėnbardaa                                               žandenos
blouzgaa                                                     pleiskanos
beigelis                                                       pyrago rūšis, batonas
(ont)borgas                                                 skolon
blaškaa                                                       kartys
braižytis                                                      triukšmauti, belstis
bryzos                                                        gabalas
babkas                                                        lapaa lauro lapai
brėidgauree                                                sąmanos
bruoma                                                       vartai
bruokytė                                                     nepripažinti, atmesti
bėškis                                                        truputis
bolė                                                            adatos galas-storgalis
bėržiuotė                                                    žymėti lauke- parodant kur pasėta
bakava                                                        lauko virtuvė
c

cyrulis                                                         vieversys
ciku                                                            tylėk
ceravoti                                                      adyti
č 
čydytėis                                                      tyčiotis
čiokors                                                        stogo viršus, kraigas
čalada                                                        būrys
čamalaa                                                      svarstyklės
češtaa                                                        čia+štai
čiopinietė                                                     liesti
čiopryna                                                      suvelti plaukai
d
drepintė                                                      drapstytė
drūkts                                                         storas
dėkts                                                          stiprus
darytėis                                                      rengtis
dėcėns                                                        peilis
drėngtė                                                       sunešioti, gadinti
drobynas                                                     kopėčios
doborkė                                                      gili vieta upėje
dumplekės                                                  arklinio vežimo šonai
dvilinkis                                                       apklotas
doršlioks                                                     kiaurasamtis
druotės                                                       stora viela
dekis                                                          užklotas, užtiesalas
dabarčiou                                                    šiuo metu, dabar
drioužie                                                      juosta
dėšlios                                                        vežimo dalis-(vairavimui)
dėdėlee                                                      labai
e
eila                                                             eilė
ėsti(iestė)                                                   valgyti
epušė                                                         drebulė
ermydelis                                                    triukšmas
ėpciaa                                                        arkio raginimas
g
gedautė                                                      ilgėtis
gerbtė                                                        valyti
glousnioutėis                                               glamonėtis
gaidelee                                                      voveraitės
gardės                                                         vežimo šonai
gintėis                                                         vytis
gruobaa                                                       žarnos
gonkas                                                        prieangis
grocė                                                          kruopos
gėmbė                                                        kabykla
godė                                                           galąstuvas
geronkštis                                                    krūminis dantis
gedautė                                                      pasigesti
gardakolis                                                     žolės rūšis-..
goirė maža                                                    žuvelė
gaards                                                         aptvaras
gorbs                                                          aptvaras kiaulėms
gervuoks                                                     prietaisas bulvėms kasti
gūžys                                                          skilvis
gėžos                                                          tarnas
gravė                                                          griovys
i
iškernuotė                                                   išplūsti
iškėltė                                                         išsiruošti, išeiti
išlėižis                                                          tarpupirštis
išpeizavuotė                                                 paniekinti
į rinki                                                            aplinkui
istrakalaa                                                      instrumentai
išeinama                                                      tualetas
įrajėnė                                                         indas gyvoms žuvims
įkaliavuotė                                                    įtikinti, motyvuoti
j
jaukus                                                         ramus, patikimas
jotryna                                                        durų spyna(įleidžiama)
jiepkis                                                          akligatvis
juoberis                                                       sugulovas, meilužis
jauja                                                           daržinė linams ir pan.
ješis                                                            kirvis
jetitvailiok                                                    žodelis nuostabai išreikšti
k
kačerga                                                       žarsteklis
kęstės                                                         neštuvai šienui
kėtoriou                                                      kitu keliu
klejus                                                          linų sėmenų sriuba
kriokee                                                        ramentai
kaltūns                                                        suvelti plaukai
konvalija                                                      pakalnutė
kuolytė                                                        girti
kaplis                                                           kauptukas
kiesalis                                                         kelmas
krioštė                                                         grūsti
krėtė                                                          kelnių dalis(tarpkojo)
koncesija                                                     autobusas
kamašaa                                                      pusbačiai
kūvalda                                                        kūjis
kartuotė                                                       lašiėnee šoninė
knakis                                                          kalbantis per nosį žmogus
karšynčius                                                    slaugomas senas žmogus
klumpee                                                      klumpės
kavoti                                                          slėpti
kontėns                                                       patenkintas
kaiptė                                                         alpti
konkuols                                                      miltų kukuliai
kėnis                                                           guolis
kiuocis                                                         krepšys
koisis                                                           uodas
kramė                                                         galva
kūlis                                                            didelis akmuo
kopėta                                                        krūva(šieno ar pan)
kėnklės                                                        kojų išlinkimai
kernuotė                                                     plūsti
košinti                                                         liesti
kotintė                                                        penėti
kalabans                                                      liesas arklys
kalmautis                                                     prietaisas kailiams išdirbti
karklės                                                         lengvi varteliai
kastinis                                                        valgis iš pieno, grietinės
kaštavuotė                                                   ragauti
ketvėrtainėšks                                              keturkampis
kyla                                                             išvrža
keselis                                                         tinklelis vėžiams gaudyti
kloika                                                          nevisprotis
krasė                                                           kėdė
krektė                                                         skleisti
kresnas                                                        ploni lašinių gabaliukai
krežis                                                          krepšys bulvems
kriauklaa                                                      šonkauliai
kriuoktė                                                       verkti
koisiuotėis                                                    krapštytis
koskelė                                                        skarelė
kvynaa                                                        kmynai
(už)kvemti                                                   (už)kniaubti
Kvit                                                              viskas
Konteplės                                                    šliurės
Kuorūtee                                                     kalakučiukai
Kuojatis                                                       plaktukas
Krekėna                                                       pirmasis pienas
Kuoštovis                                                     mazgotė
Klėmbaris                                                     durų rankena
Kapčius                                                        bulvių kaupas apkauptas žemėm
Kazėlkėlis                                                     mūrliotas
Krosytė                                                       sutaisyti pagal skonį
Klepčee                                                       spąstai
Kuosėna                                                      šaltiena
Korkolaa                                                      varlių mailius
Kondols                                                       branduolys
Kuodalis                                                       indas bulvėm
L
Laidaris                                                        prietvartis
Laiškus                                                        Rūgštokas, kartus
Lygmėns                                                      indas pilnas skysčio
Lingynės                                                      sūpuoklės
Lebeda                                                        ištižėlis
Lerma                                                         triukšmas
Ledžingas                                                     pačiūžos
Lakta                                                          vištų, paukščių tupėjimo vieta
Lytus                                                          lietus
Lai                                                              tegu
Lyveris                                                         laistytuvas
Luopėta                                                      kastuvas
Luopėšis                                                      lopšelis
Lėnkė                                                         dauba
Lakats                                                         skuduras, mazgotė
Lioub                                                          būdavo
Liūdė                                                          gulsčiukas
Lozgintė                                                      įaudrinti
Lepšis                                                          žioplas
Lyžaks                                                         kamino dalis
Leika                                                           piltuvėlis
Lapkė                                                          prietaisa musėms mušti
Lakūdra                                                       baidyklė, susivėlęs
Ledspėra                                                     kielė
Led                                                             vos
Lėikus                                                         atliekamas, nereikalingas
M
mėiga                                                          aruodas
mėrkals                                                        padažas
makniauka                                                    purvo duobė, piniginė
malka                                                          krūva
mėntis                                                         prietaisas bulvėm kasti
metylės                                                       pelynai
mėits                                                          kuolas
musintaas                                                    tikriausiai
mėntoris                                                      plaktuvas maistui gam.
Mizerija                                                        vargšas
Majednus                                                     keistas
Maukna                                                       žievė
Maulelė                                                        taurelė
Mėgla                                                          rūkas
Medinynčė                                                   malkinė
Marškuons                                                    pusiau sumaišytas, pvz.: košė
Mogtė                                                         užsigeisti, rujoti apie gyvulį)
Mėslytė                                                       galvoti
Mataraa                                                       vytuvai
Maunam                                                      judam
Matuonytė                                                   apgaudinėti
Mokšis                                                         juokdarys
Marka                                                          linams merkti kūdra
Moilažuolė                                                    žolė rankoms plauti
N
Nuvoktė                                                      nusivalyti(apie gyvulius po vedimo)
Nuotrynės                                                    dilgėlės
Nagažis                                                        nevykęs žmogus
Nubongas                                                    pabaigtuvės
Nebelis                                                        nebilys
Noi, noje                                                     taip
(su)narava                                                   užsispyręs
Nuoperska                                                   antpirštis
Nertinis                                                        megztinis
Nokompee                                                   užkampyje
Nogarkaulis                                                   stuburas
Nuognee                                                     labai
Nagėnės                                                      vyžos
Nūsproga                                                     suvargęs gyvulys
Nastavuotė                                                  negalėti
Nabags                                                        ubagaus
Nebrė                                                         jaunimo pasilinksminimas, šokiai
Nakabis                                                        velnias
O
Obladė                                                        duonkepis, ūkinis pastatas
Oitė                                                            raginti
Oslans                                                         suolas
Okatytė                                                       raginti
onglys                                                         žarijos
ontejė                                                         užėjo, užlipo ir pan.
p
pinkoulė                                                      kaulas, nugraužtas
pleštekė                                                      drugelis
puosnagas                                                   kanopos
pažabuotė                                                   pakinkyti
ploskė                                                         aukšlė
paišas                                                          suodys
palmesks                                                      lėkštė
pieras                                                          apdailos lentelės
pryštėkis                                                      valgis prieš pietus
pacoks                                                        žiurkė
pilyčia                                                          dildė
paišelis                                                         pieštukas
pliečka                                                         0,25-033l butelys
papunis                                                       ūkio savininkas
pastijuolka                                                    grietinėlė
pekla                                                           pragaras
pakajee                                                       patalpos
pakasavoti                                                    panaikinti
papeisuokee                                                 užausiai
pašals                                                          įšalas
padvada                                                      dvikinkis vežimas
perstekė                                                      žeberklas
pylė                                                            antis
pėsnuotė                                                     tingiai dirbti
potolis                                                         putinas
paluocee                                                     pastatai
prosna                                                         veidas
pačiūžas                                                       slidės
pabaluots                                                     vystyklai
palapus                                                        mėgstantis karstytis, laipioti                                                                              žmogus
parkans                                                       lentelė tvorai
paslėpsnee                                                   kojų dalis, įlinkis
pastauninks                                                  ganykla arkliams
piningaa                                                       pinigai
plikt, plikt                                                     strykt, strykt
plonėms                                                        smilkinys
podrūktis                                                     storokas
purkoutė                                                     draskyti
pustelnyčia                                                   dykynė
pončekas                                                     kojinės
pašėns                                                        rakštis
piltinynė                                                      leistinukų, miltinė sriuba
pūraa                                                          žieminiai kviečiai
plavūns                                                        smėlis, plaukiojantis
parasuodninks                                               lietsargis
parpėnaa                                                     skersiniai: ratų šonų ar pan.
paplavos                                                      pamazgos
palingvicus                                                   šoninė
pėnzelis                                                       teptukas
pėinė                                                          ūmėdė
poksis                                                          rankinis pjūklas
potolėi                                                        tolokai
perpūraa                                                      kvepalai
paliaukis                                                       pasmakris
pėmdielie                                                     besilaukianti pirmo vedimo(apie                                                                                                             gyvulius)
premėnė                                                     piškambaris
pormons                                                      vežikas
pravuodnus                                                  veiklus
plieskės                                                       arklio pakinktai
papėntis                                                      duonos kraštas
puodė                                                         krikštasūnis
pelkė                                                          bala
Petronelė                                                    boružė
Pošks                                                          spuogas
Palevuots                                                     emaliuotas
Prispruogės                                                  girtas
Plėmti daug gerti
Papilkas                                                       pasutiniai lašai po gegtinės virimo
Pliauzelė                                                      maža rankinė?
Poišis                                                           mažas, nedidelis
Puondėivs                                                    dievas
Peiliokaa                                                      jaunos lydekos
Poplaiškee                                                    trilapis
Patšvartis                                                     bloga lenta, rąsto nuopjova
Plincee                                                        blynai
Plienys                                                         dūmų kietosios dalelės
Papliopti                                                       pradėti rujoti, arba nesivaldyti
Pavietrė                                                       didelė smarvė
Patarmasas                                                   toks padažas
Petra  rakta raktažolė
Prėklus                                                        įkyrus
R
Rakondaa                                                     indai
Rėjė                                                            kluonas
Patpiedė                                                      rato stipinai
Rėitaa                                                          blauzdos
Raudė                                                         kuoja(žuvis)
Rinkis                                                           krosnies dalis skirta uždengimui
Rags                                                  stuojė atėjo laikas veršiuotis(apie gyvulius)
Rungaa                                                        atramos vežimo šonams
Ravs                                                            griovys
Rėndielis                                                      katilas
Rokšmyžė                                                     keiksmažodis
Rolis                                                            volas
Ratavuotė                                                    gelbėti
Ratu, ratu                                                    ploti rankomis
Roikis                                                           sijonas
Regstis                                                        tinklinė pintinė pirkiniams
Ruozvelkis                                                    pjūklas lentoms išpjauti
Raišus                                                          šlubas
Rasietaas                                                      galbūt
Ručkolis                                                       storgalis
S
Stimbarys                                                     stagaras
Spėlga                                                         segtukas plaukams
Sprėgis                                                        segtukas plaukams
Spaustuvė                                                    vystyklas
Skrabals                                                       senis, persenęs
Skoteklis                                                      instr. Bulvėms skusti
Siorbielie                                                      dėlė
Smarkus                                                       energingas
Sugįžės                                                        pradėjęs rūgti pienas
Sklastymas ..
Skabyti                                                        skinti
Siostė                                                          žaisti
Spėtrytė                                                      smarkiai žiūrėti
Sonpovas                                                     supuvę
Spaciera                                                       išeiga
Skypaa                                                        įstrižai
Skarbs                                                         turtai
Soktis                                                          užsukamas kamštis
Suomyžėnis                                                  šlapinimosi vieta
Sokti druotį kiaulei į knyslį įdėti met.vielą
Saidoks                                                        lankas, šautuvas
Skreta                                                         sterblė
Staibis                                                         blauzda, koja
Striobis                                                        žemas žmogus
Skersis                                                         kryžmė, kryžius
Skala                                                           pliauskelė
Slinkis                                                          tinginys
Smaigstytėis                                                 lysti kur nereikia
Stypynės                                                     kojokai
Stuorauns                                                    taupus, rūpestingas
Strioks                                                         baimė, nerimas
Sutėžės                                                       nevykęs, žioplas
Smagee                                                       sunku
Sietinis                                                         cukrinis burokas
Soskis                                                          niežai
Staipytėis                                                     puoštis
Smolčius                                                      taukai
Sobėnplakis                                                  dviratis
Skrėndla                                                      netvarkinga moteris
Stalds                                                          tvartas
Skrabėnė                                                     metalinė dėžutė
Stainės                                                        arklidės
Stongas                                                       sąrėmiai
Skaržytė , struošytė                                        drausminti
Staunee                                                      dažnai
Spėrgotė                                                     trintos kanapės, sėmenys
Sopotės                                                       sutinęs
Stainėnis                                                      stiprus, tvirtas
Supkas                                                        kaliošai
Skersielis                                                      kirstukas(pelė)
Skūstė                                                         taupyti
Spangtė                                                      svaigti(nuo alkoholio)
Spoktis                                                        sąsaga
Spruoklė                                                      įplyšimas
Stavuotė                                                     pajėgti
Stuotkaa                                                      indai
Straitėis                                                       puoštis
Skadaa                                                        laiptai(lauke)
Statee                                                         tiesiai
Š
Šakums                                                        tarpkojis
Šešoulietis                                                    šešėlis
Šmolis                                                          beragis gyvulys
Šouva                                                          drevė
Štikyti                                                          taikyti, spėlioti
Šakakalee                                                     malkos
Šliedės                                                         rogės
Štončka                                                       kaspinas
Šolėnė                                                         šulinys
Šmokolninks                                                 spekuliantas
Špuogs                                                        varnėnas
Špogininčė                                                   inkilas
Šnekietė                                                      kalbėti
Šieps                                                           spinta
Šlamaa                                                         šiukšlės
Šėršūns                                                       širšė
Šoplė                                                          lentyna
Špėkolaa                                                      akiniai
Štyvs                                                           stiprus vyras
Šiedninks                                                     čiūžinys
Šliega                                                          kūjis(medinis)
Štėmpelis                                                     metalinis kuolas
Švakaa                                                         blogai
Šliosus                                                         gabalas
Šarončius                                                     laumžirgis
Šlėngės                                                       durų rėmai
Šūku  liektė bėgti šuoliais

Šotintė                                                        perkeltine prasme-važiuoti, judėti
Šapoustis                                                     ūsuotas vyras
Šalėp                                                           šalia
Šliupštoks                                                     staliaus spaustuvai
Šleikos                                                         petnešos
Špoulė                                                        ritė
Šalbirka                                                        liemenė
Šamarliaks                                                    košės rūšis
Šatraa                                                         virbai
Špiekiai                                                        dviračio ratų stipinai
Šabalbonaa                                                   pupelės
Šlonkaa                                                        sąnariai
Šlebė                                                          suknelė
Šėkšna                                                        oda
Šliopintė                                                      srėbti
T
Taronkis                                                       krepšys šienui
Taukšuotė                                                   būti matomam, ryškėti
Trokintė                                                      trukdyti
Tūbaa                                                         veltiniai
Trepaa                                                        laiptai
Tagac                                                          taigi
Trūbicos                                                      tinklas
Tumpinės                                                 (pirštinės) bepirštės pirštinės
Taigavuotė                                                   taikyti, -is
Tėvs                                                           plonas
Tyraa                                                          raistas
Torou                                                          pro čia
Teep                                                           taip
Tapšans                                                       kušetė
Truopnee                                                    tikrai+ rimtai
Tonkee                                                       dažnai
Tintė                                                           plakti(galąsti)dalgį
Tamburka                                                    vašelis nerimui
Tūravuotė                                                    palaikyti
trakropė                                                      durnaropė
Trakti                                                          dūkti
Trinka                                                          kaladė
Tarpėks                                                       daržinės dalis-įvažiavimas
Trėkuojatis                                                   katilas
Tūtis                                                           žindukas
Trants                                                         sugedęs, blogas
U
Uštrėns                                                        seni lašiniai
Ūktėis                                                          niauktis
Užolksmis                                                     šešėlis
Užiedis                                                         ėdžios
Uzdenis                                                        apynasris gyvuliams
(ba) užtūras                                                 nesusilaikąs žmogus
V
Vaksytė                                                       barti
Vadaluotė                                                    volioti
Viepūtėnis                                                    sniego pusnis
Valiūks                                                         tinginys, apgavikas
Vuotegs, vuotkuotis                                      botagas
Valog                                                            šalia
Vombuolės                                                   jonvabalis
Vašuolklee                                                    raudonieji serbentai
Varaunus                                                     sandarus
Vedu, veddvė                                               mudu, mudvi
Veizietė                                                       žiūrėti
Vėndzytė                                                     rūkyti(mėsą)
Vieratis                                                        ėriukas
Vėišietė                                                       vaišintis, švęsti
Vėštkuojee                                                  tekšės
Vuoga                                                         vežimo dalis, arkliui pririšti
Vijūns                                                          upinė nėgė
Vošėkėnis                                                    lepšis(grybas)
Vydelčė                                                       šakutė
Vėkada                                                        lauko tualetas
Varstuots                                                     staliaus darbo stalas
Viliuoryba                                                     stora moteris
Varlaruomis                                                   mažas peiliukas
Večerė                                                        vakarienė
Vestė ruoda                                                 kalbėtis
Vaivuoraa                                                     girtuoklės
Vainėksegis                                                  pabrolys, pamergė
Varluožis                                                      buožgalvis
Vištytee                                                       viščiukai
Z
Zaunytė                                                       taukšti niekus
Zaptas                                                         lūpos
Zgrebnus                                                     vikrus
Zoikis                                                           kiškis
Zedlius                                                         suolas
Zomkaa                                                       užraktai
Zvanaa                                                        ratlankiai
Zaras                                                           tuoj
Zbitka                                                          pokštas
Zajuops                                                       kvailumo priepuolis
Ž
Žombs                                                         skvernas
Žiuogris                                                        pinta tvora
Žygioutėis                                                    šerti gyvulius
Žiuogspėra                                                   pjuvenos
Žekryšis                                                       kojaraištis
Žmuogšala                                                    speigas
Žekės                                                          kojinės
Žiuokis                                                         įlanka
Žliogė                                                          purvynas
Žombis                                                         arklas
Žėmėlžie                                                      neapsiveršiavusi (gyvulys)
Žags                                                            šieno kūgis
Žielavuotė                                                    gailėtis, liūdėti mirus
Žėrkavuonė                                                  kilpa, skylė sagai
Žyčiuotė                                                      paskolinti
Žosinkolee                                                    nendrės
Žvėzdros                                                      stambus žvyras
Žniogis                                                         virvė kiaulei gaudyti,
Žagata                                                        šarka