Šilutės Sąjūdis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:
Šilutės Sąjūdis.

1988 08 25 išrinkta 35 narių Šilutės Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, tapusi organizacine Sąjūdžio Šilutėje pradžia. Iniciatyvinė grupė

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,6 / 5 (34 balsai)
rugpjūčio 25 d. išrinko 5 žmonių sekretoriatą, redakcinę kolegiją, 5 problemines komisijas. Organizuoja akcijas “Gyvybės žiedas” (rugsėjo 16 d.), “Prieš Ignalinos AE III bloko statybą” (rugsėjo 20 d.) ir susitikimus su visuomene (rugsėjo 27, spalio 5 d.), kuriuose buvo išrinkti delegatai į Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą ir telkiami gyventojai į Šilutės sąjūdžio gretas. Kūrėsi Šilutės Sąjūdžio grupės rajone: Katyčių ir Saugų t. ū., Šilutės darbų vykdytojų bare, Švėkšnos sanatorinėje mokykloje-internate (rugsėjo 21–27 d.), Ž. Naumiesčio t. ū. (spalio 6 d.), Rusnės žuvininkystės ūkyje (spalio 14 d.), Šilutės baldų kombinate (spalio 15 d.), kt. Šilutės Sąjūdžio iniciatyva pašventinta ir iškilmingai iškelta Tautinė vėliava prie Šilutės kultūros namų (spalio 23 d.). Pradėtas leisti laikr. “Santara”, atidengtas Nepriklausomybės paminklas Ž. Naumiestyje, surengiamas susitikimas su buv. TSRS AT deputatu Egidijum Bičkausku, LPS kandidate į Seimą A. Rupšyte. 1989 08 23 ~3–4 tūkst. raj. gyventojų dalyvavo akcijoje “Baltijos kelias”, 1989 12 06 įvyko bendra raj. LDT VK deputatų ir LPS Šilutės raj. Tarybos sesija. 1990 02 27 iškelti Sąjūdžio kandidatai į rajono ir miesto tarybas. 1990 05 27 du Sąjūdžio nariai (Vitalijus Šopis ir Remigijus Bistrickas) išrenkami į rajono LDT VK tarybą. 1990 05 29 kandidate į raj. Tarybos deputatus iškelta V. Giedrikienė, iškelti kandidatai į rinkimines apygardas Nr.2 ir Nr.3. 1991 03 11 paminėta Kovo 11-oji, M. Smelevičiui pasiūlyta laikinai LPS Seime atstovauti rajono Tarybai. 1992 m. Šilutės Sąjūdis surengė išvažiuojamąjį posėdį Šilutės durpių kraiko įmonėje, surengė raj. Seimelio posėdį, išrinko atstovą (M. Smelevičių) į centrinę referendumo komisiją, sudarė Šilutės Sąjūdžio frakciją raj. taryboje (pirm. V. Vaicekauskas), priėmė politinę deklaraciją, iškėlė kandidatę į LPS Seimo narius (V. Giedrikienę). 1993 m. sudarė “Santaros” programą, dirbo LR Prezidento rinkimų būstinėse, tarėsi dėl naujos partijos kūrimo ir sudarė iniciatyvinę grupę (pirm. Algirdas Červinskas); surengė Šilutės Sąjūdžio rajono konferenciją (1993 11 27) ir priėmė nutarimą, kad Šilutės Sąjūdis lieka visuomeniniu judėjimu, kurio nauja taryba išrinkta 1994 01 22. Tais metais Šilutės Sąjūdis surengė susitikimą su Šilutės m. gyventojais, tarėsi dėl artėjančių rinkimų į Savivaldybės tarybą, surengė Sausio 13 ir Vasario 16 d. minėjimus, išrinko naują tarybą (pirm. A.Červinskas). 1995 m. rinko aukas Čečėnijai, vadovėlius lietuvių vaikams, gyvenantiems ne Lietuvoje; knygos ir periodika perduoti Kaliningrado sr. (Rusija), Lenkijos ir Latvijos (Liepoja) vaikams. Surinkta labdara (drabužiai) ir perduoti Sovetsko, Nemano, Žilino, Slavsko, Jasnaja ir Ščeglovkoje vaikams. 1996 m. įvyko Šilutės Sąjūdžio ataskaitinė rinkiminė konferencija, išrinkta taryba (pirm. A.Červinskas), ruošėsi LR Seimo rinkimams. 1997–1999 m. Šilutės Sąjūdis daugiausia rūpinosi bendravimo ir bendradarbiavimo su visomis dešiniosiomis partijomis ir visuomeniniais judėjimais kultūros, socialiniais klausimais, veikė politinių reikalų rajone sprendimus rinkimų metu, rėmė pozityvius vietos savivaldos institucijų sprendimus. Šilutės Sąjūdžio pirmininkais buvo: V. Skirkevičius (1988 12 13 – 1990 05 29), V. Giedrikienė (1990 05 29 – 1992 02 15), A. Červinskas(nuo 1992 02 15).


Šilutės skyrius: 1. Jadvyga Ažukaitienė 2. Kazimieras Banys 3. Algirdas Červinskas 4. Zenonas Degutis 5. Bronius Daugirdas 6. Voldemaras Galadauskas 7. Vytautas Gipiškis 8. Vida Giedrikienė 9. Albinas Endzinas 10. Jonas Jaunius 11. Petras Jakštas 12. Edmundas Jurevičius 13. Julius Kašauskas 14. Bronius Katilius 15. Rimvydas Antanas Krušnauskas 16. Šarūnas Laužikas 17. Evaldas Mikalauskas 18. Sergejus Paciukas 19. Monika Plėvytė 20. Arūnas Plikšnys 21. Jonas Purlys 22. Virgilijus Skirkevičius 23. Algirdas Skripkauskas 24. Stasys Smailys 25. Mintaras Smelevičius 26. Algimantas Sudaris 27. Vitalijus Šopis 28. Stasys Vaičiulis 29. Vytautas Vaicekauskas 30. Izidorius Žilinskas 31. Adomas Čižauskas 32. Saulius Sodonis 33. Stasys Malinauskas 34. Jonas Dagelis


Literatūra Šilutės kraštas: Enciklopedinis žodynas (Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka). – Šilutė: Prūsija, 2000. – 496 p.