Šatrijos Raganos knygynėlis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (1 045 balsai)

1915–1930 metai Židikų (Mažeikių raj.) istorijoje susieti su rašytojos M. Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos vardu. Penkiolika paskutiniųjų gyvenimo metų rašytoja praleido Židikuose, dirbdama didelį kultūros, švietimo ir labdaros darbą. Būdama didelė knygos mylėtoja, židikiškiams ruošė literatūrinius vakarus, kuriuose vietos gyventojai mielai lankydavosi, klausydavosi rašytojos balso, semdavosi žinių, šviesos ir gėrio, jautrumo ir meilės žmonėms. „Savo namuose rašytoja buvo įsteigusi nemažą knygynėlį, kur jaunimas laisvai galėjo pasiskaityti visokių knygų“, – prisiminė vargonininkas Petras Spurgana. Didelė dalis knygų buvo lenkų kalba, nes ir pati rašytoja savo literatūrinę veiklą pradėjo kūrinėliais lenkų kalba. Iš mažens pamilusi grožinę literatūrą, godžiai gaudžiusi kiekvieną lenkų beletristikos naujieną, M. Pečkauskaitė ypač žavėjosi E. Ožeškienės, B. Pruso, H. Senkevičiaus romanais, A. Mickevičiaus poezija. Be lenkų kalba parašytų knygų Šatrijos Ragana turėjo bibliotekėlėje namažai literatūros ir lietuvių kalba. Artimųjų, pažįstamų, draugų, kurie lankydavosi pas rašytoją, dėmesį patraukdavo jos pačios apsakymėliai, straipsniai. Ypač židikiškių skaitytojų buvo mėgstami jos kūrinėliai: „Į šviesą“, „Viktutė“, „Barbelė“, „Pirmasis pabučiavimas“, „Rudens dienos“, „Vincas Stonis“, „Irkos tragedija“, „Sename dvare“, praktiški patarimai (ypač apie bitininkystę): „Lietuvos bitininkas“, „Bičių kningelė su daugel abrozdėlių“ ir kt. Štai ką apie rašytojos knygynėlį yra papasakojęs židikiškis, buvęs daraktorius Stepo-nas Užkuras: „Kartą važiuodamas kalėdodamas klebonas K. Bukontas neaplenkė ir mūsų kiemą. Tėvukas pasiguodė, kad aš nebeturiu skaityti knygų. Pašnekėjus klebonas K. Bukontas pasakė, jog pas jį gyvenanti rašytoja M. Pečkauskaitė ir kad galėčiau skaityti iš jos knygynėlio knygas. Daugiausia eidavau po šv. mišių šventom dienom nuo rašytojos parsinešti knygas. Kartais ir pokaičio metu, pasirinkęs žemuogių, aviečių, susidėjęs į varnalėšos lapą, nunešdavau M. Pečkauskaitei, o ji pavaišindavo saldainiais. Rašytoja maloniai, švelniai sutikdavo. Kartais paklausdavo atpasakoti knygos turinį, kas patiko, kaip į tą ar kitą veikėją žiūri“. Židikų Šatrijos Raganos muziejuje yra išlikusios ir saugomos rašytojos knygynėlio 55 knygos ir 6 žurnalų numeriai. Šis sąrašas yra pateiktas I. Atkočaitienės ir R. Valantytės kraštotyros darbe „Židikų bibliotekos fondo istorija ir nūdiena“, kurį galima rasti Mažeikių viešosios bibliotekos bibliografijos skyriuje bei Židikų filiale.


Šatrijos Raganos muziejus Židikuose. 2009 m. Nuotr. A. Makauskienės

Informacijos šaltiniai: 1. Atkočaitienė I., Valantytė R. Židikų bibliotekos fondo istorija ir nūdiena. – Židikai, 1992. – P. 9–10, 42–44 (mašinraščio tekstas). 2. Lietuvių rašytojai laiškuose ir atsiminimuose. – V., 1987. – P. 326, 330. 3. Pavlova G. Trumpa Židikų kaimo kaimo bibliotekos istorija. – Mažeikiai, 1980. – P. 14 (mašinraščio tekstas). 4. http://www.mke.lt/%C5%A0atrijos_Ragana 5. http://www.mke.lt/Ra%C5%A1ytojos_%C5%A0atrijos_Raganos_memorialinis_muziejus