Žyma:Stanislovas, Teresė, Viktorija Goesai

Iš „Graži tu mano“.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Stanislovas, Teresė, Viktorija Goesai


(sudėti tarpai tarp pastraipų)
 

Dabartinė 13:31, 7 kovo 2012 versija

Tarp daugelio bajoriškos kilmės tautinio judėjimo dalyvių didelės pagarbos nusipelnė ir nepagrįstai primiršta Goesų šeima.

B. Bugailiškio duomenimis, Goesų protėviai 1630 m. iš Portugalijos atvyko į Kuršą, o iš čia 19 a. - į Lietuvą, kur perėmė lenkiškąją kultūrą.

Joniškyje įsikūrusioje Goesų giminės atšakoje drauge su vienturčiu pirmagimiu Stanislovu (1844.XI.2-1916.II.7) augo ir kurį laiką gyveno keturios dukterys, iš jų lietuviška veikla daugiausiai pasižymėjo Joniškio mieste gimusios Teresė (1853 m. lapkričio 22 d.) ir Viktorija (1863 m.).

Stanislovas ir Teresė šeimų nesukūrė, Brigita ištekėjo už Mostausko, o Julija ir Viktorija - už švediškos kilmės bajorų brolių Gravrogkų.

Viktorija Goesytė-Gravrogkienė su vyru - stambių dvarų administratoriumi - ilgokai gyveno Rusijoje. Po vyro mirties grįžusi į Lietuvą kurį laiką gyveno brolio Stanislovo „palivarke“, 1905 m. revoliucijos laikotarpiu persikėlė į Šiaulius, kur slėpė, šelpė kovotojus prieš carizmą, kurį laiką jos bute buvo slapta spaustuvė.

Teresė Goesytė labai rūpinosi jaunimo švietimu. Ėmėsi organizuoti slaptą mokyklą, kurioje pati mokytojavo apie 20 metų. Gabesnius vaikus jie su broliu Stanislovu materialiai paremdavo, kad tie galėtų studijuoti užsienyje. Ji buvo tikra neturtingųjų užtarėja ir šelpėja.

Goesų šeima aktyviai dalyvavo organizuojant lietuvišką mėgėjų teatrą. Teresė buvo gabi aktorė. Mirė 1911 m.

S. Goesas paskyrė iš savo žemės vieną sklypą Joniškyje gimnazijai pastatyti, kitą Medvilioniuose – pradžios mokyklai.

Goesų dvare dažni svečiai buvo P. Višinskis, A. Varnas A. Smetona, G. Petkevičaitė-Bitė ir kiti. Stanislovas Goesas kilus karui išvyko į Rusiją. Mirė Valdajuj 1916 m. Abi seserys Goesytės palaidotos Lieporų kapinėse netoli Medvilionių.


Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai