Žyma:Astronomas Aloyzas Pučinskas

Iš „Graži tu mano“.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Astronomas Aloyzas Pučinskas


(Sudėti tarpai tarp pastraipų)
 

Dabartinė 13:19, 8 kovo 2012 versija

Keletas nuotrupų iš mano, Aloyzo Pučinsko, gyvenimo

Aleksandravėlės biblioteką sieja labai graži draugystė su kraštiečiu, astronomu, o dabar jau ir oficialiu bibliotekos globėju, Aloyzu Pučinsku. Kiekvieną vasarą jis atvyksta į savo tėviškę, o tuo pačiu ir į biblioteką. Mes didžiuojamės savo kraštiečiu!

...Gimiau 1933 m. Alikaukos kaime (tuomet Rokiškio apskritis) sodams žydint. Jau vaikas pamilau nepaprastai vaizdingą tėviškės gamtą. Tėvų žemę iš vienos pusės ribojo gražus upelis, kitame šone ji šliejasi prie Kumpuolių ežero. Ežeras paviliojo visiems laikams ir dar neįsivaizduoju vasarų be vandens.

Aleksandravėlės pradžios mokyklą pradėjau lankyti 1940 m. prie ruso, o baigiau 1944 m. prie vokiečio. Pamenu gerą mokytoją Mačį ir keistuolį Čižiką, kuris visiems ir visada rašydavo penketus. Atmintyje išliko dažnos, gana žiaurios, sniego kautynės tarp mokyklų, kurios buvo įsikūrę kaimyninėse Jono Bakšio ir Kazio Bakšio sodybose. 1944 m. rudenį, jau vėl prie ruso, pradėjau lankyti Antazavės progimnaziją. 1947 m. persikėliau į Obelių gimnaziją. Čia prabėgo ankstyvos jaunystės metai. Mokslas sekėsi vis geriau ir geriau. Mokyklą baigiau 1952 m. aukso medaliu. Jis atvėrė kelią į visas aukštąsias mokyklas be jokių stojamųjų.

Pasirinkau fizikos studijas Vilniaus universitete. Čia ėmiau labiau domėtis astrofizika. Baigus universitetą (1957 m.) buvau paskirtas darbui astronomijos observatorijoje. Su šia įstaiga susieta beveik visa mano pragyvento laiko veikla. Pagrindinė veiklos sritis, aišku, mokslinis darbas. Rūpėjo kintamo spindesio žvaigždžių prigimtis, tarpžvaigždinės medžiagos savybės, Paukščių Tako žvaigždžių sistemos struktūra. Tartu (Estija) observatorijoje apsigyniau disertaciją daktaro laipsniui gauti. Šalia mokslinio darbo daug laiko teko skirti pedagoginiam darbui. Studentams dėsčiau astronomiją, fiziką. Buvo suteiktas docento vardas.

Ypač įdomūs buvo 1957-1962 m. tai buvo kosminės eros pradžios metai. Vilniaus universitete buvo įkurta dirbtinių Žemės palydovų stebėjimo stotis. Reikėjo daug pastangų ją organizuojant ir po to vykdant stebėjimus. Kurį laiką teko vadovauti visam stoties darbui. Kartu su kolegomis išleistos kelios mokslo populiarinimo knygos. Išleistas astronomijos vadovėlis aukštosioms mokykloms. Parašyta daugybė straipsnių lietuviškoms enciklopedijoms. Įtemptoje ir įdomioje veikloje greitai bėgo laikas ir pagaliau atėjo šiek tiek pailsėti. Atlyginimą pakeitė pensija, bet kontaktas su observatorija nenutrūko – pereita prie asocijuoto profesoriaus statuso. Vasarą jau galima ilgiau pakvėpuoti gaiviu tėviškės oru, pabendrauti su puikiais apylinkių žmonėmis. Astronomų bendruomenė vieną asteroidą (mažąją planetą) pavadino „Pučinskas“. Tai galima laikyti paminklu visiems, kas nešioja pavardę Pučinskas. Jis nesubyrės milijonus ar milijardus metų! Tai - tarp kitko!...

Aleksandravėlės biblioteka


Susiję enciklopedijos straipsniai
Žymos pagal vietovę

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai