Žyma:Zita Buržaitė-Vėžienė

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Zita Buržaitė-Vėžienė


Šiai veikliai ir aktyviai moteriai nuo vaikystės teko nelengva tremtinės dalia. Nebuvo paprasta gyventi, mokytis, dirbti ir iš ten sugrįžus. Tačiau didžiąją gyvenimo svajonę, būti pedagoge, pavyko įgyvendinti. Lietuvos Atgimimo metais Z. Buržaitė – Vėžienė dalyvavo to meto renginiuose ir įvykiuose, įsijungė į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus veiklą. Rinko prisiminimus, medžiagą apie rezistencinį judėjimą rajone. Skatino kitus, kad rašytų ir leistų knygas. Su jos pagalba 1998 metais išleistos S. Kulnienės, D Janeliūnienės, E. Pikelienės atsiminimų knygelės. Z. Buržaitė – Vėžienė išleido 19 autorių prisiminimų knygą „Sužeistų širdžių daina,“ eilėraščių posmų, posakių, aforizmų, patarlių knygelę „Kaip mąsto lietuviai,“ knygą „Ką papasakotų paminkliniai akmenys ir kryžiai,“ fotoalbumą „Skulptoriaus Jono Vasilevičiaus gyvenimo bei kūrybos vingiai,“ spaudai paruošė Pakruojo vidurinės mokyklos (dabar „Atžalyno“ gimnazija) dešimtos abiturientų laidos 1958-2008 fotoalbumą, knygą „Iš laiko nuotolio“ skyrė Pakruojo technikumui, kuriame dirbo 20 metų, spaudai parengė ir išleido mirusio giminaičio, didelio kraštotyros entuziasto, Gintauto Juozo Janušonio knygą „Šiaurės Lietuva karo ir pokario metais.“ Nesvetima Z. Buržaitei – Vėžienei ir poezija. Kartu su seserimi išleido eilėraščių knygą, o jos pačios mintys sugulė eilėraščių rinktinėje „Jausmų voratinklis.“ Buvusios tremtinės dėka įamžinti daugelio žmonių likimai, ji yra 9 knygų autorė. Jau parengta 10 knyga - "Mūsų darbai ir likimai." Tai tikras mūsų krašto šviesulys.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai