Žyma:Upyna

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Upyna


Matas Šalčius, sūnus Adomo, gimė 1890 metų spalio 20 dieną Prienų rajono Čiudiškių kaimo valstiečių devynių vaikų šeimoje. Pažangios minties tėvai stengėsi visiems vaikams suteikti išsilavinimą, o labiausiai berniukams. Devynerių metų Matuką išvežė į Prienus pas privatų mokytoją. Tinkamai pasiruošęs 1901 metais įstojo Marijampolės gimnazijon. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, o už dalyvavimą 1905 metų revoliuciniame judėjime pateko į kalėjimą. Baigęs keturias klases, lankė "Saulės" draugijos organizuotus kursus mokytojams ruošti ir 1908 metais gavo paskyrimą į tolimą Žemaitiją. Mokė Skuode, Sedoje, Mosėdyje, 1911 metais atvyko į Vytogalą ir atidarė pirmąją oficialią pradinę mokyklą. Šioje vietovėje išdirbo net tris metus(toks sėslumas Šalčiui nebūdingas). Dirbdamas Vytogaloje redagavo Lietuvos mokytojų sąjungos laikraštį "Mokykla'. Dalyvaudamas 1914 metų visos Rusijos mokytojų suvažiavime Petrograde atstovu nuo Lietuvos mokytojų sąjungos, pasakė kalbą, kurioje aštriais žodžiais kritikavo caro politiką. Kauno gubernatoriaus įsakymu buvo atleistas iš mokytojo pareigų ir ištremtas iš šios gubernijos ribų. Vengdamas naujų nemalonumų, per Maskvą, Sibirą ir Japoniją emigravo į JAV. Nuo maliarijos mirė Guažaro Mirino ligoninėje 1940 metų gegužės 24 dieną, ten ir palaidotas.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai