Žyma:Rašytojas Vytautas Kirkutis

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rašytojas Vytautas Kirkutis


Jau labai labai seniai žinojau, kad Lietuva turi talentingą rašytoją - Vytautą Kirktuį, tačiau tik dabar, dar visai neseniai, dalyvaudama popietėje "Rudenėjančiai keliais sugrįžta tėviškėn" (po kurios parašiau straipsnį, kurį galite paskaityte čia: http://www.etaplius.lt/Kursenu-naujienos/Rudenejanciais-keliais-sugrizta-tevisken) sužinojau, jog šis rašytojas yra mano gimtojo miestelio gyventojas. Vytautas Kirkutis gimė 1956 metais Šiaulių rajone, Kuršėnuose. Mokėsi Kuršėnuose, 1978 metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Penketą metų dirbo mokytoju, vienerius metus buvo Savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Šiaulių rajono skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Žurnalisto darbą pradėjo 1984 metais Šiaulių rajono laikraštyje. Dirbdamas studijavo ir 1990 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Šiaulių apskrities dienraštyje “Šiaulių kraštas” pradėjo dirbti 1991 metų lapkričio mėnesį. Teko atlikti vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo ir redaktoriaus pareigas. Keletą metų Vytautas Kirkutis redagavo “Šiaulių krašto” kultūros, meno ir literatūros priedą “Atolankos”, vadovavo jo kūrybinei grupei. Šiuo metu "Atolankų" leidyba atnaujinta, Vytautas Kirkutis yra šio priedo redaktorius sudarytojas. Nuo 2003 metų kovo 10 dienos iki 2010 metų spalio 1 dienos dirbo Šiaulių rajono Kuršėnų miesto seniūnijoje. Dabar dirba Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros paveldo skyriuje. Rašo poeziją, prozą, publicistiką. Nuo 1999 metų Vytautas Kirkutis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Rašytojas yra įsteigęs Šiaurės Lietuvos literatų draugiją ir keletą metų buvo jos pirmininku, dabar – pirmininko pavaduotojas. Jo iniciatyva suburtas Kuršėnų miesto literatų klubas. Yra Zigmo Gėlės premijos už pirmąją poezijos knygą pirmininkas, Augustino Griciaus premijos už pirmąją prozos knygą pirmininkas, iki 2010 metų spalio rengė Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkursą, vadovavo komisijai, skiriančiai poeto ir mokytojo Stasio Anglickio premijas jauniesiems Šiaulių rajono poetams. Kartu su rašytoju Stasiu Lipskiu 2003 metais Vilniuje įkūrė Kuršėniškių klubą, kuris sėkmingai gyvuoja iki šiol. Nuo 2003 metų kovo mėnesio iki 2011 metų balandžio buvo Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos pirmininkas.

Enciklopedijos, knygos, žinynai, kuriuose pateikta informacija apie Vytautą Kirkutį:

1. Vytautas Vanagas. Lietuvių rašytojų sąvadas // Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. 2. Lietuvių literatūros enciklopedija// Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 3. Kas yra kas Šiaulių apskrityje, 2001 // Kaunas: Neolitas, 2001. 4. Šiaurės Lietuvos literatų draugija/ Informacinis leidinys// Šiauliai: Saulės delta, 2002. 5. Stasys Rumbinas, Raimonda Rumbinaitė. Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų…/ Apie žmones, garsinusius ir garsinančius Kuršėnus// Šiauliai: Saulės delta, 2003. 6. Kuršėnai// Klaipėda: S. Jokužio leidykla – spaustuvė, 2003. 7. Kuršėnų enciklopedija // Vilnius: Žuvėdra, 2005. 8. Kas yra kas: Lietuvos miestai, t.2 // Kaunas: Neolitas, 2005. 9. Krašto tyrėjai: darbai ir tradicijos/ Žinynas apie kraštotyrininkus, tyrinėjusius Šiaulių rajoną// Klaipėda, 2006. 10. …Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…/ Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977 – 2006)// Klaipėda: Sauliaus Jokužio leidykla – spaustuvė, 2006. 11. Lietuvos rašytojų sąjunga/ Žinynas lietuvių ir anglų kalbomis// Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. 12. Šiaurės Lietuvos literatai// Šiauliai: Saulės delta, 2008.

13. Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla - 70. - Kuršėnai, 2010.

14. Lietuvos rašytojų sąjunga/ Žinynas lietuvių ir anglų kalbomis//Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.

15. Kuršėnų krašto žmonės/ Enciklopedinis leidinys// Vilnius: Žuvėdra, 2011.

Apdovanojimai

1. “Kultūros barų” žurnalo prizas – 1974 metai – už eilėraščius, pateiktus respublikiniam moksleivių filologiniam konkursui. 2. Lauryno Ivinskio premija – 1992 metai – už geriausią per metus parengtą ir išleistą kalendorių “Šiaulių krašto kalendorius”. 3. Zigmo Gėlės premija – 1995 metai – už pirmąją eilėraščių knygą “Atotakos”. 4. Lauryno Ivinskio premija – 1996 metai – už geriausią per metus parengtą ir išleistą kalendorių “Seneliams, tėvams, vaikams”. 5. G. Stulpinienės vadybos kolegijos premija – 2000 metai – už geriausią per metus išleistą leidyklos “Saulės delta” knygą – Vytauto Kirkučio “Baltosios nakties paukštis”.. 6. Šiaulių miesto savivaldybės nominacija “Metų rašytojas” – 2002 metai – už knygą “Ateik bangosna užmiršties”. 7. Geriausio 2002 metų Šiaulių rajono kraštotyrininko vardas – 2003 metai – už knygą “Ateik bangosna užmiršties”. 8. Šiaulių apskrities viršininko administracijos padėka – 2003 metai – „už nuoširdžią veiklą įgyvendinant pagrindinius regiono gyventojų sociokultūrinius aplinkos kaitos tikslus, formuojant vertybines nuostatas ir tautinę savimonę“. 9. Šiaulių rajono savivaldybės padėkos raštas – 2005 metai – „už gerą, nuoširdų ir kūrybingą darbą saugant ir puoselėjant Šiaulių krašto kultūrą“. 10. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka – 2008 metai – „už kūrybingą darbą, svarų indėlį puoselėjant Lietuvos kultūrą, už nepaprastai didelį dėmesį Kuršėnų krašto žmonėms, rašytojų S. Anglickio, Z. Gaidamavičiaus – Gėlės, poeto J. Ruzgio bei lietuviškų kalendorių istorijos ir Lauryno Ivinskio atminimo įamžinimą“. 11. Šiaulių rajono savivaldybės padėka – 2008 metai – už Kuršėniškių klubo Vilniuje steigimą, Kuršėniškių klubo Vilniuje 5-mečio proga. 12. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus bei Švietimo ir sporto skyriaus padėka – 2008 metai - „už aktyvią, nuoširdžią ir kūrybingą kraštotyrinę veiklą“.


Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai