Žyma:Povilas Morkys

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Povilas Morkys


Povilas Morkys Pikelių (Mažeikių raj.) klebonu kanauninku buvo XIX–XX a. sandūroje. Tai buvo vienas iš „Apžvalgos“ iniciatorių bei leidėjų. Pikeliuose klebonavo apie 30 metų. Dar prieš pirmą pasaulinį karą išmokė pikeliškius gražiai lietuviškai melstis, ragino vaikus leisti į mokslą, padėdavo apsirūpinti lietuviškomis knygomis ir laikraščiais. Atgavus spaudos laisvę, jo rūpesčiu organizuotas Šv. Kazimiero draugijos skyrius. Jo nariai kasmet gaudavo nemažai pasaulietinio ir bažnytinio turinio lietuviškų knygų. Maždaug tuo pačiu metu įsteigta religinė (vėliau pavadinta pavasarininkų) kuopelė. Jis energingai rėmė 1918–1920 m. nepriklausomybės atstatymo darbą. P. Morkys bendravo su rašytoja Marija Pečkauskaite (Šatrijos Ragana), buvo jos nuodėmklausys. Vėliau P. Morkys buvo perkeltas į Ukrinus (Mažeikių raj.), kur jis ir mirė.


Atkočaitienė I. Kleboną Povilą Morkį prisimenant // Santarvė, 2001, kovo 10.

Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 4. – V.: Mintis, 1992. – P. 407– 408.


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai