Žyma:Poezijos paukštė Pajūrio miestelyje

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Poezijos paukštė Pajūrio miestelyje


Garbaus amžiaus keturiolikmečiai. Taip vieni kitus vadino Pajūrio Bočių bendrijos nariai, susirinkę paminėti 14-ųjų organizacijos įkūrimo metinių ir kartu su Pajūrio miestelio bibliotekos vedėja Rasa Griškiene surengę popietę „ Skriski poezijos paukšte“. Prie gausaus Bočių būrio prisijungė visų kartų Pajūrio bendruomenės atstovai mylintys poeziją ir dainą bei garbūs svečiai. Poezijos popietėje buvo prisiminti Maironio bei muziejų metai. Maironio kūrybą priminė Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos abiturientų, vadovaujant lietuvių kalbos mokytojai Laimutei Kerpienei, paruoštą kompoziciją „Meilės laiškai“ pagal Maironio laiškus ir poeziją. Raiškūs, nuoširdūs moksleivių žodžiai giliai sujaudino susirinkusius ir buvo palydėti gausiais plojimais. Pajūriškiai prisiminė ir savo apylinkių poetus, dar gyvus ir jau išėjusius Anapilin. Skirtingų kartų atstovai skaitė Stasio Radavičiaus, mokytojo Juozo Kijausko, Edvardo Urbono poeziją, dalinosi prisiminimais apie juos. Savo kūrybos eilėraščius paskaitė Birutė Kuizinaitė ir Lietuvos ryto žurnalistė Milda Kuizinaitė. Renginyje buvo pristatyta nauja buvusios Pajūrio vidurinės mokyklos bibliotekininkės Aldonos Alijošienės knyga „Tokia meilė“, paskaityta keletas jos posmų. Bočių bendrijos vyrų ansamblis atliko Stasio Radavičiaus eilėraščio „Daina Pajūriui“, kuriai melodiją parašė nenuilstantis muzikos ir dainos mylėtojas Algimantas Paulius. Skambant poezijai bočiai pasveikino savo bendrijos jubiliatus, gimusius balandžio mėnesį, tokių buvo net penki. Juos sveikino Pajūrio Bočių bendrijos pirmininkė Birutė Kuizinaitė ir Pajūrio seniūnaitė Rasa Griškienė, Pajūrio bendruomenės pirmininkė Soneta Būdvytienė įteikė gėlių ir suvenyrus, Rajono mero padėkos raštus- mero pavaduotojas Raimondas Vaitiekus ( nuoširdus Pajūrio bočių globėjas) Po to skambėjo O.S.L. Norkų daina ir visų dalyvių „Ilgiausių metų“ Trumpai apžvelgti Bočių bendrijoje praleisti metai, nuveikti darbai. Knyga ir gražiais žodžiais padėkota Teresei Gečienei, kuri dešimt metų vedė šios bendrijos narius nuo pirmųjų žingsnių iki plačios veiklos. Tai nenuilstanti asmenybė daug laiko skyrusi pagyvenusių žmonių bendrystei. Popietės vedėjos Birutė ir Rasa dėkojo už sveikinimus ir dalyvavimą mero pavaduotojui R. Vaitiekui, Šilalės Bočių tarybos pirmininkei Valerijai Stasytienei, garbės pirmininkei Danutei Pieterienei, Pajūrio bendruomenės pirmininkei S. Būdvytienei, už šventinį stalą Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus bibliotekos vedėjai S. Serapinienei, maisto ruošimo profesijos mokytojoms ir visiems kurie prisidėjo prie šio gražaus renginio organizavimo. Autorius Z.Vėlavičienė

                                                                      Nuotrauka M. Kuizinaitės


Vardų sritys
Variantai
Veiksmai