Žyma:Plinkšių biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Plinkšių biblioteka


1978 m., jungiant Ketūnų (įkurta 1958 m.) ir Rubikų (įkurta 1952 m.) kaimų bibliotekas, įkuriama Plinkšių (Mažeikių raj.) biblioteka, kurios knygų fondas patalpinamas Plinkšių dvaro rūmuose, buvusiose ž. ū. technikumo patalpose. Biblioteka įkuriama antrame aukšte, trijuose erdviuose kambariuose, kurių plotas – 141 m2. Bibliotekoje dirbti paliekama Rubikų kaimo bibliotekos bibliotekininkė Ona Pučkorienė. Pablogėjus O. Pučkorienės sveikatai, bibliotekoje pradeda dirbti Stasė Berniūnienė-Daukantienė. 1979 m. į biblioteką dirbti ateina Gražina Eičinienė-Daukantienė. 1981 m. bibliotekoje darbuotis pradeda Liucija Kungienė. Tuometinį bibliotekos fondą sudarė 9487 vnt. spaudinių, skaitė 775 skaitytojai, jiems išduota 14452 vnt. spaudinių. Nuo 1983 m. gegužės 3 d., baigusi Telšių kultūros mokyklą, ir įsigijusi bibliotekininkystės specialybę, bibliotekoje pradeda dirbti Virginija Undžytė. 1989 m., pradėjus dvaro rūmų restauravimą, biblioteka iškeliama dar toliau nuo gyvenvietės centro į naujai pastatytas Mažeikių Naftos perdirbimo įmonės sanatorijos-profilaktoriumo patalpas. Nors patalpos ir naujos, tačiau visai nepritaikytos bibliotekai: 3 maži kambarėliai, vienas visai be langų, bibliotekos naudojamų patalpų plotą sudarė 50 m2. Bibliotekos 10687 vnt. fondu spaudinių ir teikiamomis paslaugomis naudojosi ne tik kaimo gyventojai, bet ir visi sanatorijos lankytojai. Nuo 1995 m. iki 1998 m. bibliotekoje dirbo Vita Girdenytė. Jai teko perkraustyti biblioteką į naujas patalpas. Biblioteka įkuriama daugiabučiame gyvenamajame name, antrame aukšte, pačiame gyvenvietės centre, netoli mokyklos, patalpų plotas – 41 m2. 1998 m. į biblioteką dirbti grįžta Virginija Undžytė. 2008 m. įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 9915 vnt. spaudinių, skaitė 200 skaitytojų, per metus jie apsilankė 2811 kartų, jiems išduota 6751 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Skiparienė R., Undžytė V. Plinkšių bibliotekos istorija. – Plinkšės, 2007. – P. 51.


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai