Žyma:Pikelių biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Pikelių biblioteka


Nuo 1947 iki 1957 m. rugpjūčio 1 d. Pikeliuose (Mažeikių raj.) veikė klubas-skaitykla. 1949 m. atidaryta biblioteka. Pirmoji klubo-skaityklos darbuotoja Joana Rutnelytė, pirmasis bibliotekos darbuotojas – Vytautas Paulauskas. Klube-skaitykloje iš viso yra dirbę 12 darbuotojų, bibliotekoje – 33. Nuo 1994 m. bibliotekoje dirba Birutė Želvinė. Ji 1980 m. baigė Rietavo žemės ūkio technikumą ir dirbo Pikelių tarybiniame ūkyje. Birutė aktyviai dalyvauja Pikelių bendruomenės veikloje, yra klubo „Atgaja“ narė. Pirmieji žinomi 1957 m. bibliotekos rodikliai: bibliotekos fondas – 5523 vnt., skaitytojų skaičius – 181, išduota literatūros – 1338 vnt. Pradžioje klubas-skaitykla buvo mokyklos patalpose, vėliau biblioteka buvo įsikūrusi tuometinių kultūros namų palėpėje, dviejuose mažuose kambariukuose. Bendras patalpų plotas – 41 m². 1992 m. biblioteka iš kultūros namų pastato perkelta į buvusio vaikų darželio patalpas. Bibliotekos patalpų plotas – 88 m². 2010 m. biblioteka perkelta į Pikelių pagrindinės mokyklos pastatą, patalpų plotas – 68 m². 2010 m. bibliotekoje skaitė 175 skaitytojai, jie apsilankė bibliotekoje 2705 kartus, jiems išduota 6000 vnt. knygų ir periodinių leidinių, bibliotekos fonde buvo 7194 vnt. dokumentų. Bibliotekoje lankėsi rašytojas Jonas Mačiukevičius, poetė Sofija Šviesaitė, tautodailininkė Sniegena Chriščinavičienė. Renginius organizuoti padeda mokytojos V. Mažonienė, V. Priedininkienė, E. Pocevičienė, R. Songailienė. Kraštotyros fonde yra tokie spausdinti leidiniai, kaip: „Mažeikių rajono gyvūnijos atlasas“, K. Račkausko „Gimtinė“ (Bibliografinė rodyklė), Č. Kudabos „Kalvotoji Žemaitija“, „Mažeikiai (praeitis, dabartis ir perspektyvos)“, „Žemaičių žemė“, J. Strazdausko nuotraukų albumas „Mažeikių kraštas“, „Mažeikių krašto gamta“, „Profesorė Vyda Kęsgailaitė-Ragulskienė“, rašytojo L. Inio knygos. Kraštotyros fonde yra šie aplankai: „Istorinė medžiaga apie Pikelius“ (1986 m.), „Pikeliai spaudoje. 1981-1990“ (1991 m.), I. Atkočaitienės „Mano jaunystė buvo laiminga. B. Kneitienės atsiminimai“ (1996), „Knygnešys Kazimieras Ercupas“ (1996 m.), A. Vilko „Kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga“ (1996), „Pirmoji lietuviška knygelė“ (pranešimai, skaityti mokslinėje konferencijoje „Pirmoji lietuviška knyga“, skirtoje pirmosios lietuviškos knygos 450-ies metų sukakčiai paminėti) (1996 m.), I. Atkočaitienės „Pikelių mokyklos istorija“ (1998), I. Atkočaitienės „Pikelių mokykla 1955-1997 metais“ (1998), „Apie Pikelių kaimo žydus“ (2003), „Pikelių gyvenvietės gražiausiai tvarkomos sodybos“ (2004), „Ritinės dvaro istorija“ (2004), „Pikelių gyvenvietės pavyzdinės sodybos“ (2004 m.), „Ritinės pradinės mokyklos istorija“ (2005), „Juodeikėlių pradinė mokykla“ (2006 m.), I. Atkočaitienės, B. Želvienės „Pikelių bibliotekos istorija. 1947-2007 m.“. Z. Čekauskaitės ir D. Nicienės parengta „Pikelių bibliotekos istorija (1949-1986)“ saugoma Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos skyriuje.

 Atkočaitienė I., Želvienė B. Pikelių bibliotekos istorija. 1947-2007 m. – Mažeikiai, 2008. – P. 58.

Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai