Žyma:Paminklas partizanams Lentinės kaime

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Paminklas partizanams Lentinės kaime


Lentinė – į pietus nuo Šilalės tarp miškelių išsibarstęs keliolikos sodybų kaimas. Jame šalia gražaus beržynėlio pastatytas standartinis atminimo ženklas čia žuvusiems Lukšto būrio partizanams.Nors Lentinės kaimas yra pačioje Šilalės pašonėje, enkavedistų, stribų ir Rutenio vyrų keliai čia susikryžiavo net kelis kartus. 1948 m. Lentinėje nušautas vienas Šilališkių ypač nemėgtas stribas, o 1949 m. Spalio 21 d. čia jau užklupti partizanai. Enkavedistai į kaimą atsėlino turėdami šnipo informaciją, kad Katauskų sodyboje yra partizanų, paruošę ginklus. Troboje po ilgo naktinio žygio tikrai buvo sustoję pailsėti maždaug dešimt J. Kentros – Rutenio vadovaujamų vyrų. Nors ir užklupti visai netikėtai, jie aktyviai gynėsi ir mėgino prasiveržti pasinaudodami padegto tvarto dūmų priedanga. Vis dėlto kulkos žudikės pakirto vado brolį Leoną Kentrą – Sakalą, Joną Rupšlaukį – Šarūną, Kazį Kentrą – Papartį, Vaclovą Žilį – Artoją. Žuvusiųjų galėjo būti ir daugiau, jei ne kito vado brolio – Juozo Kentros-Tauro pasiaukojimas. Užėmęs gerą poziciją už šulinio, jis dengė draugų atsitraukimą kulkosvaidžio ugnimi. Deja, pats partizanas Tauras buvo sunkiai sužeistas ir nors iš kautynių vietos dar pasitraukė, vėliau miške nusišovė. Jo kūną rado po kelių mėnesių.(Panaudota literatūra: Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. Karšuva 2., p.60-61) Parengė: Kūtymų filialo bibliotekininkė Rasa ŠeputienėVardų sritys
Variantai
Veiksmai